Kvalitet & Förnyelse

3
dec

SMHI är inte bara väder

smhi

Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI tog emot utmärkelsen från Stefan Attefall, civil- och bostadsminister.

SMHI, som har anor från 1873, är Sveriges Modernaste Myndighet 2013. SMHI är ”en bra exponent för den moderna staten”, heter det bland annat i prismotiveringen. I motiveringen lyfts också fram att det på SMHI finns ”maximal kundorientering, största möjliga öppenhet och en frimodig användning av den senaste tekniken”.

Generaldirektören Lena Häll Eriksson, som gläds åt både motiveringen och priset, lyfter fram några andra av SMHI:s styrkor:

– Vi har allt på plats när det gäller rutiner som ledningssystem, kvalitetssäkring och miljöcertifiering samtidigt som vi ligger långt framme när det gäller produktionsprocesser.

Samverkan och öppenhet är viktiga ledord . Ett uttryck för detta är att man som första myndighet har gjort alla sina rådata tillgängliga.

SMHI är inte bara modernast de är också en av våra mest publika myndigheter. Förra året gjordes 103 miljoner besök via hemsidan och 131 miljoner besök via appen för väderinformation. Vädret engagerar och många har synpunkter på prognosernas tillförlitlighet. Men i grunden har svenska folket, enligt Ipsos mätningar, stort förtroende för SMHI. Ibland brukar det hävdas att de norska prognoserna är mer tillförlitliga men enligt Lena Häll Eriksson finns inga belägg för det. Nu är man i alla fall på gång att utöka samarbetet med Norge.

– Vi är bra vissa saker, de på andra. Tillsammans blir vi båda bättre, säger Lena Häll Eriksson.

Dessutom blir det billigare när man kan dela på kostnaderna. Inget av länderna har råd att på egen hand skaffa de stordatorer som behövs för de matematiska beräkningar som ligger till grund för prognoserna.

SMHI är inte bara väder, framhöll Lena Häll Eriksson i sitt tacktal på GöteborgsOperan. Förutom meteorologi ägnar man sig också åt hydrologi, oceanografi och klimatologi. Av de 650 anställda är drygt 100 forskare inom dessa områden. Klimatfrågorna tar allt mer utrymme. Bland annat har man regeringens uppdrag att svara för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Priset, som delades ut av civilminister Stefan Attefall (KD) består av en check på 50 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete samt en glasskulptur av Helena Gibson. Bakom utmärkelsen står Näringsdepartementet, Innovationsrådet, VINNOVA, E-delegationen, Naturvårdsverket och Kvalitetsmässan tillsammans med de fackliga organisationerna ST och Saco-S samt tidningen Riksdag & Departement.

LENA HÖRNGREN

0