Kvalitet & Förnyelse

23
sep

Nu vet alla vem som styr i Örebro

kvaltietskommun

2006 inledde Örebro arbetet med Kommunkompassen. Sju år senare fick man bästa möjliga kvitto på att det enträgna och målmedvetna arbetet gett resultat. Örebro utsågs till Sveriges KvalitetsKommun.

– Det var roligt att bli uppmärksammad och att få en extern värdering av det jobb vi gjort, säger kommundirektör Staffan Isling.

Allra stoltast är han över att motiveringen visade att man lyckats med det som är kärnan i uppdraget: att leverera service med bra kvalitet till medborgarna. Motiveringen nämner även det tydliga styrsystemet. Det bryr sig medborgarna inte mycket om, för dem är det resultatet som räknas. Alla som prövat vet dock att goda resultat förutsätter tydlig styrning.

– Tack vare det jobb vi gjort sedan 2006 med att gå igenom processerna har vi idag koll på verksamheten, säger Staffan Isling.

Nu finns inte längre hundratals ibland motsägelsefulla mål utan det är väldigt tydligt för alla vad som gäller och vem som ytterst bestämmer.

– Det är politikerna som styr, så var det inte alltid tidigare, konstaterar Staffan Isling.

Även kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) tycker att Örebro har en bättre styrmodell och en tydligare organisation idag. Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun blev den externa bekräftelsen på att det jobb som gjorts hade gett resultat.

– Visst är det roligt att få pris men den främsta vinsten är arbetet med styrnings- och utvecklingsfrågor som ledde fram till priset eftersom det gav en sådan enorm energi, säger hon.

Även om man är en vinnare gäller det att inte låta sig nöja med segern utan jobba vidare med fortsatta förbättringar. Det servicecenter som aviserades vid prisutdelningen i fjol är nu igång. Oavsett ärende finns nu en väg in i kommunen för alla örebroare. Organisationen sattes på prov vid den stora vattenläckan från vattentornet Svampen december i fjol. Provet avlöpte väl, visade utvärderingarna. Bland annat lyckades man få ut SMS med information till samtliga invånare.

Näringslivsfrågorna har varit prioriterade det senaste året. Här samverkar man inom regionen genom Business Region Örebro där Örebro kommun är utförare. Alla förvaltningar förväntas bidra inom sitt område.

– Vi har ett litet näringslivskontor och utnyttjar hela kommunorganisationen i de här frågorna, säger Staffan Isling.

20-21 november finns chans för övriga Kommunsverige att ta del av vad av det arbete som gjorts i Örebro. Då bjuder man in till Kvalitetsdagar. Efter ett inledande seminarium om styrmodellen bjuds valbara seminarier där olika verksamheter berättar om sitt arbetssätt utifrån ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt eller styrningsperspektiv. Det handlar om allt från klimatsmart finansiering till hur man i arbetet med unga lyckas med räknestycket 1+1+1+1=5.

LENA HÖRNGREN

 

Fakta Sveriges Kvalitetskommun

De kommuner som vill vara med och tävla om utmärkelsen 2015 ska före den 1 november i år lämna i en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete. Beskrivningen, som lämnas på www.kvalitetskommun.se, består av 50 kryssfrågor och en kortare text. Alla sökande kommuner ska genomgå Kommunkompassen, om man inte redan gjort det under 2013 eller 2014. Kommunkompassen genomförs av ett expertteam från SKL, som granskar styrdokument och hemsida samt intervjuar ledande politiker och tjänstemän. En nomineringsgrupp bestående av representanter för parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun utser de 3-7 kommuner som går vidare. Till grund för nomineringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och Kommunkompassen, som väger tyngst. De nominerade granskas sedan ytterligare, nu med inriktning på resultat och ekonomi. Vinnaren utses av en jury och offentliggörs på Kvalitetsmässans invigningsgala den 3 november 2015.

De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan driver Sveriges KvalitetsKommun är Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank och Vision.

Tidigare vinnare: Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholm 2009, Kungsbacka 2011 och Örebro 2013.

Genom att göra en tidig anmälan har kommunen större möjligheter att påverka tidpunkten för platsbesök från SKL.

 

 

 

0