Kvalitet & Förnyelse

25
nov

Rekordmånga vill bli Sveriges KvalitetsKommun 2015

kvaltietskommun

Lena Baastad och Staffan Isling från Örebro kommun tog emot priset för Sveriges KvalitetsKommun 2013.

 

Intresset för att vara med om tävla om att bli Sveriges KvalitetsKommun 2015 är rekordstort. Inte mindre än 17 kommuner har anmält sig: Borås, Eskilstuna, Grästorp, Helsingborg, Karlskrona, Karlstad, Kävlinge, Lidköping, Norsjö, Sigtuna, Strängnäs, Tranemo, Tyresö, Varberg, Västerås, Ängelholm och Örnsköldsvik.

De ska nu granskas ytterligare och i nästa steg nomineras 3-7 kommuner som är med i slutgranskningen. Vinnaren utses av en jury och får ta emot priset på Kvalitetsmässans invigningsgala den 3 november nästa år.

De tävlande kommunerna är sinsemellan olika, men förenas av en gemensam strävan att systematiskt förbättra och utveckla sitt arbete med medborgarna i centrum. Här följer en kort presentation av de 17 och deras svar på frågorna:

 • Vilka vinster ser ni med att delta i tävlingen?
 • Vilka är kommunens största utmaningar 2015?

[simnor_accordion][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Borås ” onload=”closed” text=”Staden som säger sig vara bra på att vara stad har 106 000 invånare, vilket gör det till den 13:e största kommunen i landet. Länge dominerade textilindustrin. Borås kallar sig fortfarande textilstad men idag handlar det inte om tillverkning utan om design och handel. Staden präglas av Viskan men har också gjort sig känd för sina djärva statyer, inte minst den nio meter höga Pinocchio i brons skapad av popkonstnären Jim Dines. Staden har rödgrönt styre, kommunstyrelsens ordförande är Ulf Olsson (S).

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg:

 1. En vinst är att vi får utmana oss själva att våga visa att vi åstadkommit en massa bra saker. Jag tror att vi i Kommunsverige har lite Jante i oss, både som individer och som organisation och sällan är kaxiga. En annan vinst är att kunna visa boråsarna en del av det som görs. Ju mer vi arbetar med att ständigt förbättra oss och med ha ordning och reda ju mer tid och resurser kan vi frigöra för dem vi är till för.
 2. 2013/2014 gjordes en stor genomlysning av skolan nu gäller det vård och omsorg. Under 2015 ska förslag till förbättringar presenteras både för äldreomsorgen och för funktionshinderverksamheten. Målet är att ge medborgarna så bra service som möjligt och att servicen ska vara likvärdig oavsett var man bor. Arbetet består av olika delprojekt; kvalitet för brukarna, chefens uppdrag, hälsosam organisation samt styrning och ledning. Inte bara medarbetare och chefer ska involveras utan också brukarna genom medborgardialoger.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Eskilstuna” onload=”closed” text=”Visionen för 2020 är ”Eskilstuna den stolta fristaden”. Den tar avstamp i 1700-talets fristad. Likheten är att då som nu handlar det om mod, utmaningar, att välkomna olikheter och idéer. Idag tillkommer dessutom ett ansvar för en hållbar framtid. Industritraditionen är tung och idag ser man sig som en av världens miljösmartaste industristäder. I år har Eskilstuna passerat 100 000-strecket och planerar för fortsatt tillväxt genom 5 000 nya bostäder fram till 2030. Styret är rödgrönt, kommunstyrelsens ordförande är Jimmy Jansson (S).

Kommunstrateg Anne Levirinne:

 1. Deltagandet är en byggsten i arbetet för att utveckla vår ort och vår organisation. Vi vill förstärka utvecklingsarbetet med de fyra strategiska målen för hållbar utveckling: attraktiv stad, höjd utbildningsnivå, ekologisk uthållighet och fler jobb. Tävlingen skapar också uppmärksamhet för vårt arbete. Arbetskamrater får uppskattande frågor kring hur de arbetar och om vilka resultat de uppnår. Och när de får berätta växer stolthet för uppdraget och allt gott arbete som görs. En annan vinst är att vi får ta del av andra kommuners framgångar och goda idéer.
 2. Den stora utmaningen är att skapa attraktionskraft för fortsatt tillväxt och samtidigt ha god kvalitet på våra tjänster. Vi behöver få ner arbetslösheten genom att få hit fler jobb. Vi behöver också höja utbildningsnivån, få våra ungdomar att våga ha drömmar som de vill förverkliga genom att vilja utbilda sig. Oavsett om det gäller miljö, jämställdhet eller HBTQ-frågor ligger vi långt fram. Att fortsatt vara en av de främsta är en utmaning.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Grästorp” onload=”closed” text=”Grästorp ligger söder om Vänern, mitt i Västra Götaland. Här bor 5 641 invånare med naturen som granne och med tillgång till ett rikt föreningsliv. Visionen för 2020 är att kommunen ska ha regionens bästa boendemiljö, blomstrande gröna näringar och en skola i toppklass. Näringslivet domineras av småföretag, inte minst inom handeln och i jordbrukssektorn. I kommunfullmäktige finns efter valet sex partier representerade, M, C, FP, S, SD och MP. Majoriteten är borgerlig. Kommunstyrelsens ordförande är Kent Larsson (M).

Kommunchef Ove Johansson:

 1. Vi tror väl inte att vi har så stora chanser att vinna, men vill vara med för att genom Kommunkompassen få ett kvitto på hur långt vi har kommit och vad vi kan förbättra. Vi tycker att vi har ett väl utvecklat system för kvalitetsarbetet och att vi ofta lyckas hitta kreativa och okonventionella metoder för att nå målen. Vi har också förmågan att dra fördelar av att vara en liten kommun.
 2. Den stora utmaningen för oss, liksom så många andra små kommuner, är att få fart på bostadsbyggandet. Vi har en del på gång, men det är osäkert hur mycket som kommer att kunna förverkligas.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Helsingborg” onload=”closed” text=”Visionen är att Helsingborg 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden är liten till ytan, 346 kvadratmeter, vilket ger den plats 218 i den rankningen. När det är invånarna som räknas kommer Helsingborg på 9:e plats med sina 133 000 invånare. Sedan valet styrs kommunen av allianspartierna tillsammans med miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Peter Danielsson (M).

Stadsdirektör Palle Lundberg:

 1. Vi ser vårt deltagande i Sveriges KvalitetsKommun som en del i vårt förbättringsarbete. I Helsingborg har vi fokus på resultat och att öka nyttan av service och tjänster till invånare och företag. Sveriges KvalitetsKommun är en gemensam utmaning för oss som organisation vilken genererar kreativitet, engagemang och delaktighet i vår verksamhetsutveckling. Att delta ger oss möjlighet att lära av andra kommuner samtidigt som vi kan bidra med våra erfarenheter.
 2. Våra utmaningar för 2015 hänger samman med vårt arbete mot vision Helsingborg 2035. Helsingborg ska vara en attraktiv plats präglad av kreativitet. Vi ska vara en gemensam stad där mångfald och tolerans får människor att känna att de kan påverka sina liv och bidra till sin egen och stadens utveckling. Vi ska fortsätta att attrahera talangfulla människor och företag samtidigt som vi tar tillvara på viljan hos de talanger och eldsjälar som redan bor och verkar i staden. Här måste vi som organisation utmana oss att pröva nytt och fortsätta att ta djärva steg.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Karlskrona” onload=”closed” text=”Den marina historien är påtaglig i Karlskrona och har gett staden en plats på Unescos världsarvslista. Arvet bevaras samtidigt som man bygger för framtiden, ofta i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola. Idag bor här 64 000 personer. Kommunen och försvarsmakten är största arbetsgivare. Efter valet har Karlskrona ett blocköverskridande styre bestående av Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Patrik Hansson (S).

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren:

 1. För fyra år sedan bestämde kommunen sig för att försöka bli nominerad till Sveriges KvalitetsKommun 2015. Genom att tidigt sätta det målet har hela verksamheten fått en målsättning att samlas kring och en del av de verktyg som behövs för att utveckla verksamheten. Med hjälp av bland annat Kommunkompassen bygger vi vår kompetens för att kunna förankra och fortsätta utvecklingsarbetet. Vi är på intet sätt färdiga men stolta över den resa vi påbörjat.
 2. Kommunens största utmaning är sysselsättningen och fortsatt näringslivsutveckling. Framförallt våra ungdomar måste få bättre möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Karlskrona växer och utvecklingen är positiv, men det krävs ett tufft arbete för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen. Därför är det viktigt att fortsätta att utveckla medborgardialogen och samverkan för att nå målen.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Karlstad” onload=”closed” text=”En stad som förknippas med solen. Från början genom värdshusvärdinnan Sola i Karlstad, som står staty utanför Stadshotellet, men idag nog mera av Lasse Sandbergs glada sol, som ingår i kommunens logotyp. På sin aktiva Facebook-sida kallar man sig ”en lite gladare kommun”. Bland annat kan man glädja sig åt bra samverkan inom näringslivet och åt de möjligheter det strategiska läget mellan Stockholm och Oslo ger. Idag finns ungefär 88 000 karlstadsbor. Allianspartierna styr tillsammans med miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Per-Samuel Nisser (M).

Kommundirektör Ulf Nyqvist:

 1. Att bli nominerad till Sveriges KvalitetsKommun är ett gemensamt mål för hela koncernen. Som medarbetare i Karlstads kommun är vi till för Karlstadsborna och i vårt dagliga arbete gör vi stor skillnad för många människor. Genom att delta i tävlingen granskas vår verksamhet i sömmarna och jämförs med andra. Resultatet ligger till grund för prioriteringar i vårt fortsatta utvecklingsarbete så att vi kan bli ännu bättre.
 2. Vi har ett bra utgångsläge med gott förtroende från Karlstadsborna och en stabil ekonomi. De största utmaningarna som vi ser framför oss är behovet av fortsatt tillväxt genom ökad attraktionskraft för nya invånare, näringsliv och besökare. Bra infrastruktur är en förutsättning En viktig fråga som vi arbetar med är bättre och snabbare tågförbindelser Stockholm – Karlstad – Oslo. Ett bra mottagande av nya flyktingströmmar till kommunen är prioriterat och vi bidrar med att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Kävlinge” onload=”closed” text=”Vid vadstället över ån på vägen mellan Lund och Landskrona anlades en gästgivargård som var grunden för Kävlinge, som fortfarande är präglat av transporter och handel. Här bor idag ungefär 30 000 personer nära vatten och med goda kommunikationer. Vill man härifrån tar det åtta minuter till Lund och tjugo minuter till Malmö. Kävlinge styrs av en femklöver bestående av allianspartierna och miljöpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Pia Almström (M).

Kommundirektör Mikael Persson:

 1. Vi har de senaste åren drivit ett intensivt utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på att utveckla effektiva tjänster med hög kvalitet. Vi gillar att mäta och jämföra oss med andra och medverkan i tävlan om Sveriges KvalitetsKommun ger oss en extra skjuts i det arbetet och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Att som kommun uppmärksammas i sammanhang som Sveriges KvalitetsKommun skapar engagemang och stolthet både bland medarbetare och medborgare och det bidrar positivt till bilden av Kävlinge kommun.
 2. Vi står inför starten av byggnationen av en ny stadsdel med 1 500 bostäder i Kävlinge centrum. Det tillsammans med en ny tågstation i Furulund är två viktiga satsningar för att attrahera nya kommuninvånare och företag. En annan utmaning är att fortsätta arbetet med att sätta medborgaren i centrum och få fler invånare att delta i dialogen om service och om kommunens utveckling. Under 2015 är huvudfrågan att stärka medborgarservicen genom etableringen av kommunens kundtjänst. Liksom övriga kommuner står också vi inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Lidköping” onload=”closed” text=”Framhåller gärna sitt läge vid Vänern, som syns i kommunens logotyp i form av en våg intill siluetten av rådhuset. Kommunens mest kända byggnad är dock Läckö slott. Närheten till Kinnekulle ger de 38 000 invånarna goda möjligheter till naturupplevelser. Här säger man sig leva nära vattnet, nära jorden och nära varandra. Vill man mötas finns över 30 kaféer. Styret är rödgrönt och kommunstyrelsens ordförande sedan 17 år är Kjell Hedvall (S).

Kommundirektör Jan Fransson och kvalitetsstrateg Carolina Esping:

 1. Att tävla skapar engagemang och stolthet hos kommunens medarbetare. Goda exempel lyfts fram som bidrar till en ”vi-anda” som i sin tur leder till ytterligare fokus på att bli ännu bättre. Deltagande i tävlingen visar på och förankrar kommunens höga ambitionsnivå kring kvalitetsfrågor. Kommunkompassen hjälper oss att identifiera områden där vi har möjlighet att utveckla oss. Den ger oss också feedback kring vad vi gör bra och därmed ska fortsätta göra.
 2. Vi ska i ännu större utsträckning sätta kunden/brukaren i centrum. En del i detta är att skapa en gemensam kundtjänst för alla kommunens verksamheter. Kopplat till detta sker en utveckling mot e-samhället med väl anpassade e-tjänster och andra informationskanaler för att optimera tillgängligheten. Ett nytt kommungemensamt ledningssystem ska säkerställa jämlik, rättssäker och kvalitativ service. Vi verkar för att hitta samverkanslösningar med närliggande kommuner inom till exempel IT-drift, infrastruktur och olika servicefunktioner.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Norsjö” onload=”closed” text=”Västerbottniska Norsjö beskriver sig som en attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med. Jakt, fiske och jordbruk har sedan 1200-talet fått människor att bosätta sig här. Idag dominerar träindustrin. Vid halvårsskiftet hade Norsjö 4 181 invånare och är därmed den minsta av kandidaterna till Sveriges KvalitetsKommun 2015. Socialdemokraterna har egen majoritet. Kommunstyrelsens ordförande är Mikael Lindfors (S).

Kommunchef Katarzyna Wikström:

 1. Norsjö kommun har de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla kvaliteten inom alla verksamhetsområden. Deltagandet i tävlingen innebär att arbetet med mål och kvalitet får ett ännu större fokus på alla nivåer i organisationen. Tävlingens delmoment med utvärderingen genom Kvalitetskompassen är intressant för att få veta vad som behöver förbättras men också för att bekräfta vad som redan fungerar bra i Norsjö kommun.
 2. Att fortsätta värdegrundsarbetet och utveckling av organisationskulturen. Värdegrunden kan inte bara vara ord utan behöver också upplevas i det dagliga arbetet. Utmaningen är att hitta relevanta och verksamhetsspecifika processer för att befästa och förstärka värdegrunden. Värdegrundsarbetet ser vi som den främsta framgångsfaktorn, både för att nå måluppfyllelse och utveckling av kvaliteten men också för att skapa god medarbetar- och medborgardialog.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Sigtuna” onload=”closed” text=”På platsen där kung Erik Segersäll i slutet av 900-talet grundade Sveriges första stad bor idag nästan 44 000 människor. Tack vare Arlanda flygplats besöks kommunen av 18 miljoner människor per år. Tillräckligt många stannar för att kommunen ska hamna på fjärde plats i statistiken över hotellövernattningar. De bofasta kan glädja sig åt natur, kultur, historia och ett rikt föreningsliv. En allians bestående av S, MP och FP bildar minoritetsstyre. Kommunstyrelsens ordförande är Lars Bryntesson (S).

Kvalitetschef Tilsith Lacouture:

 1. Vårt utvecklingsarbete, som vi kallar Framtidskraft, gör att vi blir mer effektiva, höjer kvaliteten och ger våra medarbetare möjlighet att vara medskapande. Vi är stolta över våra resultat och tävlingen är en sporre i den fortsatta resan mot att utveckla välfärden. Vårt deltagande ger oss möjlighet att identifiera fler förbättringsområden och skapa stolthet hos invånare och medarbetare. Vi vill även skapa en plattform för att rekrytera de bästa talangerna samt lära och dela med oss av våra erfarenheter.
 2. Vi behöver bli ännu bättre på att möta våra invånares behov och öka takten i välfärdsproduktionen. Sigtuna kommun är en tillväxtkommun med ökade krav och förväntningar vad gäller kvaliteten i tjänster, service och samhällsplanering. Vi vill fortsätta vår framgångsrika utveckling av skola och arbetsmarknad. Det krävs även uthållighet i vårt förbättringsarbete inom äldreomsorg. Vi behöver också bli bättre på att ta till vara invånarnas, föreningslivets och näringslivets kapacitet att utveckla vår kommun.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Strängnäs” onload=”closed” text=”Denna mälarstad kallar sig en ”Dynamisk idyll”. Idyllen är uppenbar för alla som kommer hit, liksom att detta är trakter där det bott människor mycket länge. Dynamiken märks inte minst i de växande befolkningssiffrorna, vid halvårsskiftet bodde här 33 629 personer, men även i det dynamiska entreprenörskapet. Moderaterna och Socialdemokraterna bildar majoritet med Jacob Högfeldt (M) som ordförande i kommunstyrelsen.

Utvecklingschef Lars Nykvist:

 1. Tävlingen är ett stöd till vårt pågående förändringsarbete. Vi får hjälp att synliggöra och sätta fokus på våra viktigaste utvecklingsområden och lyfta fram det som vi kan vara stolta över. Vilket i sin tur ger fortsatt energi till vår utvecklingsresa. Vi får även möjligheter att på ett mer systematiskt sätt lära av andra framgångsrika kommuner.
 2. De största utmaningarna på kort sikt är att med ett tufft ekonomiskt läge upprätthålla och utveckla en god kvalitet inom utbildning, vård och omsorg. På lång sikt är det en avgörande fråga hur vi kan skapa och bygga en organisation där framtida medarbetare med stor nyfikenhet och engagemang vill utveckla sig själva och våra verksamheter.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Tranemo” onload=”closed” text=”En industrikommun med 11 586 invånare belägen i det sydostligaste hörnet av Västergötland. Mer än hälften av arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin. Förvärvsfrekvensen är högre och arbetslösheten lägre än riksgenomsnittet. Dessutom hamnade Tranemo i topp i senaste öppna jämförelser av gymnasieskolan. Den borgerliga majoriteten består av M, C och FP. Crister Persson (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsledare Ulf Jogbratt:

 1. Att delta i tävlingen är ett led i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Det ger oss en bra möjlighet att få ett kvitto på vad vi idag gör bra samt vad vi kan förbättra och vilka styrkor och utvecklingsområden vi har. Detta i sin tur gör att vi får ett bättre underlag för våra prioriteringar. En annan vinst är att kvalitetsfrågorna kommer i fokus och att våra styrkor synliggörs. Att på så vis kunna jämföra oss med andra, både större och mindre kommuner är en sporre, i synnerhet som vi är en liten kommun med små resurser.
 2. Kommunens största utmaningar inför 2015 är befolkningsutvecklingen, personalförsörjning samt en budget i balans utan att behöva minska ambitionsnivån. Andra utmaningar är att få förvaltning och politik att fokusera och hålla ut kring vårt kvalitets- och ledningsarbete. Det gäller att allt nytt ska integreras och harmonisera med den inslagna linjen samt att det systematiska kvalitetsarbetet får ordentligt fotfäste i hela organisationen så att det blir ett ännu vassare verktyg för styrning, ledning och prioriteringar.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Tyresö” onload=”closed” text=”I Tyresö bor nästan 45 000 människor nära havet, naturen och storstaden. Kommunen befinner sig i en stark utveckling, centrum ska förnyas och nya skärgårdsnära bostadsområden byggas. Kommunens kulturella stolthet är Tyresö slott. Till slottsparken kommer folk året om, men kanske allra mest på midsommarafton. Tyresö är inte bara en pendlarkommun här finns 1 000 småföretag och 11 000 arbetstillfällen. Allianspartierna styr, Fredrik Saweståhl (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Kvalitetschef Catarina Stavenberg:

 1. Att delta i tävlingen är ett viktigt led för att utveckla kvalitetsarbetet. Kommunen får en genomgång av våra starka och svaga sidor vilket är en viktig utgångspunkt för fortsatta satsningar. Vi får också tips om var man kan vända sig för att få goda förebilder.
 2. Tyresö har en expansiv utveckling med snabb befolkningstillväxt. Den största utmaningen är att bygga upp strukturer och förverkliga den politiska visionen att Tyresö år 2030 ska vara den mest attraktiva kommunen i regionen. Under nästa år är det viktigt att förbättra och förnya medborgardialogen och medborgarnas påverkansmöjligheter. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Varberg” onload=”closed” text=”Varberg präglas av närheten till havet och kallar sig Sveriges kurort. Här är badmöjligheterna många. Inom fem minuters promenad från stadskärnan finns tre badstränder. För djärvare badare finns möjligheter till surfning och longboard. Industrierna i kommunen producerar bland annat cyklar, båtar, fiskeredskap och vägvajer. Har sedan halvårsskiftet mer än 60 000 invånare. Borgerligt styre med Ann-Charlotte Stenkil (M) som kommunstyrelsens ordförande.

Jonas Da Silva Larsson, chef för avdelningen för strategisk utveckling:

 1. Det viktigaste skälet är att tävlingen stöttar den interna processen och bidrar till att lyfta kvalitetsfrågorna till rätt nivå. Utvecklingsprocesserna blir bättre och effektivare när hela ledningen är med. Och så är det roligt att jämföra. Men det gäller att inte bara konstatera vilka resultat man fått utan att också följa upp och jobba vidare, vilket tävlingen kan bidra till.
 2. Vi har i vår vision siktet längre fram, på år 2025 då vi ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. Ska vi nå dit gäller det börja leva ambitionen och inte bara snacka. Så för 2015 är utmaningen att underlätta och inspirera arbetet med kvalitetsfrågorna så att vi går ät rätt håll, även om det kanske sker i små steg.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Västerås ” onload=”closed” text=”Sveriges sjätte största kommun och den största bland de tävlande. Här bor 143 000 människor i en stad som på senare år gått från tillverkningsindustri till global högteknologi. Västerås har också kommit allt närmare Mälaren. Nya bostäder, restauranger, bad och promenadstråk har gjort att den barriär som tidigare funnits mellan staden och vattnet är borta. Har nu för första gången ett blocköverskridande styre bestående av S, MP, C och KD. Kommunstyrelsens ordförande är Anders Teljebäck (S).

Stadsdirektör Bo Dahllöf:

 1. Deltagandet skapar engagemang och fokusering. Tävlingen stimulerar och skapar dragkraft men det är resultatet i form av högre kvalitet för västeråsarna som är målet.
 2. Den oro vi ser i världen med stora flyktingströmmar innebär utmaningar för oss lokalt. I det akuta läget behöver vi ha beredskap då det gäller bostäder och kommunal service. Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv gäller det att bygga en stad där ”Alltid bästa möjliga möte” bidrar till delaktighet och social tillhörighet. Västerås vill också gå i täten då det gäller ett miljömässigt hållbart Sverige.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Ängelholm” onload=”closed” text=”Den snart 500 åriga staden vid Skälderviken har en ängel och två korslagda laxar i kommunvapnet. Ängeln symboliserar namnet, laxarna fisket i Rönneå. Ån är också platsen för den årliga ljusfesten, som sedan 50 år firas när kvällarna börjar bli mörka i augusti. Idag finns siffran 40 000 högst upp på hemsidan för att visa att antalet invånare vid halvårsskiftet passerade denna gräns. Kommunen styrs efter valet av S, MP; FP och Engelholmspartiet. Vid årsskiftet blir Lars Nylander (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör Lilian Eriksson:

 1. Vårt mål är egentligen att bli Sveriges KvalitetsKommun 2017. Att delta redan 2015 hjälper oss i vårt arbete att vidareutveckla kvaliteten och servicen till medborgarna. Det börjar hända bra saker ute i verksamheten under resans gång. Samtidigt sprids en stolthet i kommunen genom ett tydligt gemensamt mål som håller frågan i fokus.
 2. Från och med 1 januari 2015 har Ängelholms kommun en helt ny organisation både för politik och verksamhet. Inom politiken bildas fasta och tillfälliga fullmäktigeberedningar för strategiska frågor. För verksamheten blir vi Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation där agila arenor spelar en huvudroll. Den nya organisationen har tydligt fokus på samarbete och på att ge medborgarna bättre service. Utöver detta kommer fokus ligga på att förbättra och utveckla verksamheten utifrån resultatet i Kommunkompassen. (Agil, står för ett flexibelt, lättrörligt arbetssätt.)

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Örnsköldsvik” onload=”closed” text=”Kommunen är en del av världsarvet Höga kusten och präglas av berg och hav, vilket ger de 55 000 invånarna goda möjligheter till friluftsliv och rekreation både sommar som vinter. Örnsköldsvik är också en industriort med såväl internationella företag som BAE System Hägglunds som småföretag. Genom den kommunala teknikskolan KomTek, vill man främja kreativitet och entreprenörskap redan i tidig ålder. Socialdemokraterna behövde efter valet för första gången stöd av Vänsterpartiet för att bilda majoritet. Glenn Nordlund (S) är ny kommunstyrelseordförande.

Kommundirektör Magnus Haglund:

 1. Sveriges KvalitetsKommun är ett sätt för oss att systematiskt värdera det utvecklingsarbete som görs för att höja kvaliteten på vår verksamhet. Det är också viktigt för oss att såväl internt för våra medarbetare som för de vi är till för; medborgarna, visa att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Dessutom är det väldigt roligt och stimulerande.
 2. Internt så måste vi fortsätta vårt Leanarbete så att vi får alla medarbetare att känna delaktighet. Vår digitala satsning ”Örnkom till alla” tror jag kommer att bli en framgång. Externt måste vi fortsätta vårt framgångsrika arbete med en lyckad integration samt arbeta vidare hur vi ska kunna minska utanförskapet bland vissa av våra ungdomsgrupper, exempelvis de som hoppar av gymnasiet eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

“][/simnor_accordion]

 

 

 

0