Kvalitet & Förnyelse

25
nov

Stark splittring om vinster i välfärden

 

vinst_pieVinster i välfärden var en av valrörelsens stora frågor. Nu finns en uppgörelse mellan regeringen och vänsterpartiet. Kvalitet & Förnyelse kan redovisa resultatet av en enkät som Kvalitetsmässan har gjort, som visar att åsikterna går starkt isär bland kommun- och landstingspolitiker. Vi har också pratat med två politiker, som har hög andel privata utförare i sin verksamhet. Den ene, kommunstyrelsens ordförande i Nacka Mats Gerdau (M), är orolig för konsekvenserna av uppgörelsen medan den andra, landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland Denise Norström (S), välkomnar flera av förslagen.

54 procent av de förtroendevalda som besvarat enkäten tror, liksom Mats Gerdau, att uppgörelsen kommer att leda till försämringar. 29 procent tycker att den är bra och 13 procent vill ha ännu hårdare regler mot välfärdsföretagens vinstuttag.

Nästan alla vill att det ska finnas flera utförare. Bara 5 procent tycker att kommuner och landsting ska ha monopol på välfärdstjänsterna. 32,5 procent vill komplettera det offentliga med ideella aktörer. 62 procent vill även ge utrymme för privata företag.

Ungefär lika många tycker att man får högst kvalitet och effektivitet om alla driftsformerna tillåts. 60 procent säger ja till bemanningskrav. När det gäller kommunal vetorätt finns ingen majoritet. 49,5 procent, tycker att det är ett dåligt förslag, 45 tycker att det är bra, resten vet inte.

Nacka tänker spjärna emot

Mats Gerdau har svårt att se att överenskommelsen kan leda till något gott.

– Nackaborna gillar valfrihet. Vi kommer spjärna emot så mycket vi kan för att göra motstånd, säger han.

Nackas införande av fotvårdscheckar 1985 brukar betraktas som starten av de svenska valfrihetsreformerna. Kommunen hör idag till dem som har högst andel privat driven verksamhet. Hemtjänsten drivs helt av privata utförare. Inom övrig äldreomsorg och skola är det ungefär hälften kommunalt och hälften privat. I synnerhet bland de mindre aktörerna finns en oro för effekterna av uppgörelsen, även om mycket fortfarande är oklart.

– Syftet tycks vara att snäva in för nya aktörer och minska valfrihet, säger Mats Gerdau.

Om syftet vore att förbättra kvaliteten på verksamheten tycker han att man i stället borde jobba med att få fram seriösa uppföljningar med tydliga krav och med kompetensfrågorna. Han tror heller inte på centrala krav på minimibemanning.

– Det viktiga borde vara vad personalen gör inte hur många de är, säger Mats Gerdau.

Västmanland välkomnar utredning

Denise Norström i Landstinget Västmanland är positiv till den utredning som hon ser som kärnan i uppgörelsen mellan regeringen och vänsterpartiet.

– Det finns så mycket känslor i den här frågan, men ska man göra förändringar kan man inte gå på magkänsla utan det måste bygga på fakta och konsekvensanalyser, säger hon.

Landstinget i Västmanland har, med undantag för mandatperioden 2006-2010, styrts av socialdemokrater. På senare år tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. Trots denna röda historia har man idag drygt 50 procent privata utförare inom primärvården. Denise Norström ser inte det som något problem:

– De gör ett bra jobb och jobbar på samma villkor som våra egna vårdcentraler, säger hon.

I uppgörelsen om vinster i välfärden ingår att avskaffa tvånget för landstingen att införa LOV, lagen om valfrihet. Förslaget har redan överlämnats till riksdagen, där mycket talar för att det kommer att röstas ner eftersom såväl alliansen som Sverigedemokraterna är emot. Denise Norström tycker däremot att det vore bra om tvångs-LOV försvann.

– För mig är det självstyre som gäller därför bör detta vara frivilligt för landstingen, säger hon.

Hennes argument är alltså principiella och är inte uttryck för någon strävan att minska antalet privata utförare. Tvärtom har man i dagarna gått ut med en upphandling av en primärvårdsakut.

– Vi klarar inte att driva den med våra egna läkare, men jag skulle gärna se att vi fick en utförare som inte var vinstdriven utan till exempel en stiftelse eller en ideell organisation, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0