Kvalitet & Förnyelse

1
feb

Svenska värderingar. Allt annat än lagom.

wws

Bi Puranens arbetsområde är numera världens värderingar. I egenskap av generalsekreterare för det globala forskarnätverket World Values Survey (WVS) studerar hon vanliga människors upplevelser och uppfattningar. Nyligen presenterades den senaste kartläggningen vid ett seminarium arrangerat av Institutet för framtidsstudier, där sekretariatet finns och där Bi Puranen är verksam som forskare.

Sammanställningen av enkätsvaren från människor i 61 länder redovisas i form av en kulturkarta där länderna placeras utifrån sin syn på ena sidan religion och traditionella värderingar och å andra sidan efter hur högt man prioriterar individens frihet och självförverkligande.

Tittar man på Sveriges position är vi verkligen inte landet lagom. Tvärtom är vi rätt extrema jämfört med resten av världen genom vår höga värdering av frihet och genom religionens svaga ställning. Vår motsats är Marocko och Jordanien, medan de nordiska grannländerna är rätt lika oss, om än inte riktigt lika extrema. De baltiska länderna rör sig allt mer mot västliga värderingar. Mer överraskande är kanske att Japan är värderingsmässigt rätt likt Sverige.

– Sverige sticker inte ut i någon enskild värderingsfråga utan i ett system av värderingar, säger Bi Puranen.

Exempel på sådana värderingssystem är jämlikhet, synen på barnaga och migrationsfrågan. Sverige är det land där synen på invandrare är minst negativ.

Den nu presenterade undersökningen är den sjätte sedan starten 1981. Bakom varje lands prick på kulturkarta ligger svaren på en mängd frågor om familj, arbete, religion, politik, samhälle, trygghet och framtiden. Bi Puranen rör sig i sin presentation snabbt mellan kurvor och tabeller, mellan länder och världsdelar Ekonomin styr, konstaterar hon, men demokratifrågan är viktig för de flesta:

– Människor vill ha demokrati men upplever inte att det finns demokrati där de bor, vilket skapar spänningar.

I dessa tider av terrorattacker är trygghetsfrågan aktuell. Många är rädda men det behöver inte bero på att risken faktiskt ökat. Att medvetenheten om riskerna ökat till följd av den intensiva bevakningen kan vara en annan förklaring. Vid seminariet redovisades siffror från de undersökta länderna i Mellanöstern. Inom alla grupper är rädslan för terrorattacker och inbördeskrig stor på ett övergripande plan. Men när man också frågar människor hur ofta de känt sig otrygga i sin vardag visar sig oron inte vara lika stor.

– Institutionerna fungerar inte i den här delen av världen, men lokalt fungerar det. Det är viktigt att denna komplexitet kommer fram, säger Bi Puranen.

Den som själv vill studera människors värderingar i olika länder och hur de förändras kan gå in på organisationens hemsida www.worldvaluessurvey.org där alla data finns tillgängliga. Mer är en miljon människor laddar årligen ner WVS data. De används av studenter, för forskning och som underlag i rapporter och analyser av offentliga myndigheter, organisationer och företag.

LENA HÖRNGREN

 

 

 

 

 

 

0