Kvalitet & Förnyelse

1
feb

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun har betytt mycket för Karlstad

it_kommun
I Karlstad är IT inget separat utan finns hela tiden nära verksamheterna. Så förklarar IT-chefen Inge Hansson kommunens framgångsrika IT-strategi, som ledde till att man 2013 fick utmärkelsen Sveriges IT-kommun.

– Vi har ett processtyrt arbetssätt som är integrerat i alla våra förvaltningar och bolag, säger han

Länge var IT något som kom in efteråt. Först tänkte verksamheterna ut vad man skulle göra och hur man skulle jobba, därefter kallades en tekniker in för att förse dem med lämpliga hjälpmedel. Det blev sällan särskilt bra och ofta ganska dyrt. Med ett integrerat arbetssätt finns IT-kompetensen med från början för att ge verksamheterna det stöd de behöver.

– På så vis bidrar IT till att rationalisera och effektivisera verksamheterna och ses som en möjlighet, inte som en kostnad, säger Inge Hansson om vinsterna med detta.

Alla kommuner strävar efter ett sådant arbetssätt, men få har lyckats så bra som Karlstad. Nu kan man också stoltsera med en ISO 20000-certifiering, som kvitto på att man jobbar systematiskt med sina IT-processer och att man uppfyller internationell standard för IT-service. Men det tar sin tid att få med alla. Karlstad har hållit på sedan 2007 med det här arbetssättet. På frågan om han har något tips för de som vill välja samma väg, svarar Inge Hansson:

– Se över kompetensen.

Inom IT-verksamheten i Karlstad har det skett en rockad från tekniker till andra kompetenser. Till exempel har man fem kundansvariga som stöttar verksamheterna i deras utvecklingsarbete, bland annat genom att hjälpa till med kravspecifikationer.

Karlstads IT-avdelning har inte bara hand om kommunens egna IT-frågor utan är också navet i de värmländska kommunernas samarbete med e-tjänster till medborgarna. Det har gjort att de mindre kommunerna kunnat få e-tjänster de inte hade haft råd med på egen hand. Framgångarna gör att värmlänningarna diskuterar att utöka samarbetet. Landstinget är på väg in för att man tillsammans ska kunna utveckla e-hälsotjänster. Mycket talar också för en gemensam lönehantering för länets 16 kommuner.

– Möjligheterna finns, ett privat företag med 16 enheter och 20 000 anställda skulle aldrig ha 16 olika lönesystem, säger Inge Hansson.

På frågan om vad som blir den stora framtida utmaningen svarar Inge Hansson inte med någon specifik IT-fråga utan med den stora utmaningen för all kommunal verksamhet. Hur man ska klara större behov med minskade resurser.

– Då är IT en del. Vi ska inte bara sitta och vänta på att få leverera utan vara med och hitta på lösningar utifrån verksamheternas behov och önskemål.

Det perspektivet finns också med i motiveringen för att utse Karlstad till Sveriges IT-kommun 2013. Där sägs bland annat att Karlstad ”hjälper till att bygga det goda samhället samtidigt som man kan sänka kostnaderna och öka effektiviteten”. En formulering som gläder Inge Hansson:

– Utmärkelsen har betytt mycket. Externt har det gett oss uppmärksamhet. Internt har det underlättat att vi fått bevis på att även andra tycker att det vi gör är bra.

De kommuner som vill vara med och tävla om att bli Sveriges IT-kommun 2015 ska anmäla sig senast 20 mars. Nytt för i år är att alla kommuner som har gjort den nya eBlomlådan (och publicerat sina resultat) under 2014 automatiskt är med i utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015 och har chans att bli nominerade. Ny version av eBlomlådan släpptes i maj 2014.

eBlomlådan, http://eblomladan.skl.se/, är ett verktyg för självvär­dering av service och verksamhetsutveckling. Juryn för Sveriges IT-kommun väljer ut sju-tio kommuner som får göra en egenbeskrivning, som ligger till grund för vilka som går vidare till fortsatt granskning. Därefter nomineras tre-fem kommuner bland vilka vinnaren utses av juryn. Vem det blir tillkännages på Kvalitetsmässans invigningsgala den 3 november.

LENA HÖRNGREN

0