Kvalitet & Förnyelse

1
feb

Växande behov av välfärdsteknologi i kommuner – Vitalis lyfter goda exempel

 

robotVi blir allt äldre och ställer allt högre krav på trygghet och service. För kommuner handlar det inte bara om att hitta lösningar i den egna verksamheten. Många invånare har sammansatta behov som kräver insatser från olika huvudmän, både kommun och landsting. Utmaningarna för kommunal vård och omsorg har aldrig varit större. Men på flera håll har man lyckats tack vare effektiva e-hälsolösningar.

Ta del av tre goda exempel på välfärdsteknologi :
– Robotar i demensvården
– Beslutstöd för sjuksköterskor
– Utvärdering av eTjänster i Kalmar

På Vitalis som är Nordens största eHälsokonferens är kommunal e-Hälsa ett prioriterat område med fokus är på vård, omsorg och socialtjänst.

Vitalis går den 22–24 april på Svenska Mässan i Göteborg.
Mer information om programmet finns på http://www.vitalis.nu/

 

0