Kvalitet & Förnyelse

17
mar

Maktskifte i SKL

SKL får ny rödgrön majoritet efter valkongressen den 24 mars. Dessutom för första gången en vänsterpartistisk vice ordförande och en Sverigedemokratisk ledamot. Men förnyelsen i arbetsutskottet är inte så stor. Flera av de tunga namnen blir kvar ytterligare en mandatperiod.

Av de 21 platserna i styrelsen tar de rödgröna 11, alliansen 9 och Sverigedemokraterna 1. Socialdemokraternas kandidat till ordförandeposten är Lena Micko, som idag är kommunstyrelsens ordförande i Linköping och mångårig ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott. Klicka här för att läsa intervjun.

Som förste vice ordförande föreslår socialdemokraterna Anders Henriksson, som är landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar. Även han har suttit i styrelse och arbetsutskott den gångna mandatperioden. De rödgröna har även posten som tredje vice ordförande. Där föreslås Emil Broberg, som är landstingsråd i Östergötland och ledamot i SKL-styrelsen.

– Det här är första gången vi tar plats i presidiet, dessutom har vi plats i så gott som alla beredningar och en beredningsordförande genom att Eva Olofsson från Västra Götaland tar över primärvårds- och äldreomsorgsberedningen, säger en nöjd vänsterpartistisk gruppledare.

Miljöpartiet byter gruppledare i SKL. Förslaget är att Karin Thomasson, som är kommunalråd i Östersund, ersätter Anna-Karin Lofvars.

Allianspartierna gör inga personförändringar bland sina främsta företrädare. Anders Knape (M) Karlstad fortsätter som gruppledare men får kliva ner till 2:e vice ordförandestolen. Övriga gruppledare är Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna, Carola Gunnarsson (C), Sala och Monica Selin (KD) från Västra Götaland.

Kommunalrådet Michael Rosenberg från Helsingborg blir den första Sverigedemokraten i SKL-styrelsen. Han är också ledamot i Region Skånes fullmäktige och ordförande partiets valberedning. Han ser fram emot att bli en del av SKL och få del av det kunnande och den information som finns där.

– Vi kommer att märkas genom att vi har en mer socialkonservativ approach och därmed andra tankar och idéer än de andra, säger Michael Rosenberg och nämner EBO-lagen, alltså lagen om eget boende för flyktingar, som ett exempel där skillnaderna kommer att märkas.

Sverigedemokratisk ersättare blir Jenny Nordahl, som är partiets gruppledare i landstinget Dalarna. Till skillnad från övriga partier får SD inga platser i SKL:s beredningar.

SKL:s kongress har 491 ombud. Valkongressen äger rum i Stockholm i kombination med ordförandedag där statsminister Stefan Löfven talar under rubriken Det svenska löftet. Ordinarie kongress äger rum den 11-12 november i Karlstad då inriktningsdokumenten för mandatperioden ska beslutas.

LENA HÖRNGREN

0