Kvalitet & Förnyelse

18
mar

Ardalan Shekarabi, ”- En modern myndighet jobbar ständigt med kvalitetsutveckling”

shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi.

 

Ardalan Shekarabi har att göra. På hans bord på finansdepartementet finns vinsterna i välfärden, att hitta nya styrsystem som fungerar bättre än det förkättrade New Public Management (NPM) och upphandlingsfrågorna. Tre tunga områden, som inte behöver diskuteras särskilt länge förrän någon nämner ordet kvalitet. Så frågan är vad kvalitet i offentlig verksamhet är för civilministern.

– Två saker är centrala, säger han. För det första: brukarna ska känna trygghet och att de får bästa möjliga service. För det andra: det ska finnas en struktur för att ständigt modernisera och utveckla verksamheten.

Därmed har vi kommit till ett annat av favoritorden i debatten om hur den offentliga sektorn ska utvecklas, nämligen innovation:

– En viktig del i strävan efter att låta proffsen vara proffs är att de får vara delaktiga i arbetet med innovation och jobba med kvalitetsutveckling.

Ardalan Shekarabi ser ett klart samband mellan innovations- och styrningsfrågorna. De senare diskuteras nu på forskarseminarier runt om i landet som ett led i arbetet på att hitta en styrning bortom NPM. När det är gjort är det dags att skriva direktiv och hitta en utredare för detta svåra utredningsuppdrag. Det gäller att hitta en styrmodell där man kommer ifrån den detaljstyrning som blivit följden av konkurrensutsättning och privata aktörer men ändå behålla den valfrihet som systemet gett. En modell där medarbetarnas kunskaper och kompetens respekteras och tas till vara.

Här ser Ardalan Shekarabi ”tillit” som ledordet. Han var nyligen i Köpenhamn och studerade verksamheter där man tagit bort detaljkontrollen och infört en tillitsbaserad styrning.

– Inget har kollapsat för den sakens skull, snarare hade man effektiviserat verksamheten, säger han.

Ardalan Shekarabi har nyligen, tillsammans med Jonas Sjöstedt (V), presenterat direktiven för utredningen om vinsterna i välfärden. Reaktionerna varierade alltifrån olika varianter av ”äntligen” från vänsterhåll till Vårdförtagarnas tal om ”en valfrihet motsvarande DDR”.

– Debatten är polariserad utifrån ideologiska utgångspunkter, det är därför vi valt en utredare som Ilmar Reepalu, som har bred och lång erfarenhet och är väl förankrad i den kommunala verkligheten, säger Ardalan Shekarabi.

Ilmar Reepalu har tid på sig till 1 november 2016 med att komma med sitt förslag. Ardalan Shekarabi tror att det trots det höga tonläget i frågan ska gå att hitta en lösning på de problem som många ser med dagens system.

Förutom de tidigare nämnda tunga frågorna är Ardalan Shekarabi också kommunminister. En av hans företrädare på den posten, nuvarande landshövdingen i Norrbotten, Sven-Erik Österberg (S) sa nyligen att den största utmaningen för såväl den sittande som kommande regeringar är den svenska kommunstrukturen. Ardalan Shekarabi håller med. Den höga urbaniseringstakten med utflyttningen från glesbygdskommunerna kommer att göra det svårt för krympande kommuner att klara sitt uppdrag. Någon stor kommunreform är dock inte aktuell.

– Jag har inlett en dialog med kommunsektorn, som är väldigt engagerad i frågorna. Det mesta talar för att vi börjar med regionfrågan, som är mer mogen, säger han.

Ardalan Shekarabi kommer att vara på plats under Kvalitetsmässan. Bland annat för att i egenskap av förvaltningsminister dela ut utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet. Vad tycker han utmärker en modern myndighet?

– De jobbar ständigt med kvalitetsutveckling. De vågar ta till vara medarbetarnas kunskap och erfarenheter och vågar föra dialog med brukarna, lyder svaret.

Ardalan Shekarabi håller med om att svaret nog inte hade låtit värst annorlunda om han som kommunminister svarat på vad som utmärker en modern kommun. Det finns en logik i detta, som den ansvarige ministern gillar.

– Jag tycker om den svenska modellen med kommunalt självstyre där kommunerna fungerar som myndigheter inom sina ansvarsområden, säger han.

Ett svar som med all säkerhet kommer att underlätta den fortsatta dialogen med kommunsektorn.

LENA HÖRNGREN

 Om Sveriges Modernaste Myndighet

Sveriges Modernaste Myndighet, det senaste tillskottet av utmärkelser, instiftades 2009, och premierar effektiv service, engagerade medarbetare, förnyelse och innovation samt en hållbar och miljömedveten utveckling. Syftet med utmärkelsen är att främja en utveckling av statliga myndigheter i linje med målen för den statliga förvaltningspolitiken.

De tre vinnarna av utmärkelsen är Vägverket, Skatteverket och SMHI.

Kvalitetsmässan driver utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet tillsammans med Näringsdepartementet, VINNOVA, Naturvårdsverket, ST och Saco-S.
Läs mer om Sveriges Modernaste Myndighet 2015.

0