Kvalitet & Förnyelse

18
mar

Comic Health löser språkhinder i vården

comic

Comic Health är en interaktiv pekbok.

 

– Det blev något av det….

Det är inte utan att Robin Liendeborg, vinnare av SveaPriset 2013 och initiativtagare till Comic Health låter glatt överraskad. Hans och Elin Workstepp Åleheims idé om att använda seriemagasinens bildspråk för att underlätta kommunikation över språk- och kulturgränser i vården var djärv. Nu har den utvecklats till en produkt tillsammans med Angereds närsjukhus och Drottnings Silvias Barnsjukhus i Göteborg och visat sig fungera även om mycket jobb återstår.

– Hjälpmedlet behövs och är efterfrågat, men tekniken behöver utvecklas, säger Angereds närsjukhus utvecklingschef Ida Wernered som är projektägare. Finansiärer är Tillväxtverket, VINNOVA och Västra Götalandsregionen

Enklast kan metoden beskrivas som en interaktiv pekbok för dator, telefon eller läsplatta. Bilderna beskriver vad som sker, med teknikens hjälp förmedlas informationen på olika språk. 2 000 textstycken på 10 olika språk har producerats under projektet, som i huvudsak jobbat i samarbete med diabetesmottagningen

– Både tekniskt och arbetsmässigt har det varit stora utmaningar, konstaterar Robin Liendeborg.

Comic Healths illustratör Elin Woksepp Åleheim och två tekniker har varit projektanställda av Angereds sjukhus. Robin Liendeborg har haft kvar sitt gamla jobb och har jobbat med projektet vid sidan om. Vårdpersonal av olika kategorier har varit engagerad i att ta fram underlag. I början fanns en viss skepsis men den har ersatts med entusiasm i takt med att man ser att modellen fungerar.

Nu närmar sig projekttiden sitt slut. Robin Liendeborg är förhoppningsfull om möjligheterna att jobba vidare med Comic Health. Behovet är stort och många är intresserade.

– Steget till att köra på riktigt är inte så långt. Projektet har bekräftat att det är möjligt och genomförbart, säger han.

Ida Wernered hoppas att Elin och Robin får möjlighet att fortsätta med sitt projekt men hon ser även stora svårigheter. Det är ett stort steg för ett projekt som Comic Health, som tagits fram av kreativa entreprenörer med stor entusiasm och liten erfarenhet av företagande att gå från att vara ett innovationsprojekt till att drivas i företagsform.

– Projekt riskerar att bli dagsländor om det inte finns stödjande strukturer som hjälper dem att ta nästa steg, säger Ida Wernered, som hoppas att Västra Götalandsregionen tar fram en egen modell för hållbar samverkan som hjälper innovationsprojekten vidare.

På Kvalitetsmässan kommer Elin Woksepp Åleheim, Robin Liendeborg och Ida Wernered att berätta om sina erfarenheter av arbetet med Comic Health under de två år som gått sedan de stod på GöteborgsOperans scen som vinnare av SveaPriset.

Anmälningstiden för dem som vill vara med och tävla om SveaPriset 2015 går ut den 20 maj.
Mer information finns här: www.sveapriset.se

SveaPriset ges till en innovationsidé som stärker brukarens/patientens ställning, effektiviserar resursanvändningen och höjer kvaliteten. Vinnaren får en glasskulptur signerad Kjell Engman och ett utvecklingsbidrag på 500 000 kronor. Bakom priset står bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL, Vinnova, Famna, SBU, Vårdföretagen, Vårdalsstiftelsen, Swedish Medtech, Föreningen Sveriges Socialchefer, Vårdförbundet, Fackförbundet Vision, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Farmaceuter.

LENA HÖRNGREN

0