Kvalitet & Förnyelse

18
mar

Lena Micko ny ordförande för SKL

micko

Lena Micko ny ordförande för SKL

 

Första kvinnan. Första socialdemokraten. Lena Micko, skriver in sig i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) korta historia när hon på valkongressen den 24 mars övertar ordförandeklubban från Anders Knape (M).

”Ansvarsfullt” är det ord hon själv väljer för att beteckna det nya uppdraget.

Det handlar om att företräda alla landets 310 kommuner, landsting och regioner. En brokig skara vad gäller ekonomiska och sociala förutsättningar. Efter valet är den politiskt mer brokig än någonsin. Aldrig förr har det funnits så många olika typer av majoriteter. Lena Mickos hemkommun Linköping är ett exempel. Där styr Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Folkpartiet.

SKL brukar beskrivas som en okänd makthavare i svenskt samhällsliv. Därför finns det naturligtvis en strävan från den nya rödgröna majoriteten att det ska märkas att de tagit över. Kanske kommer skiftet att märkas tydligast i arbetsgivarfrågorna. Lena Micko för fram rätten till heltid som en profilfråga. En annan är att ”utveckla välfärden”.

– Medlen ska användas för det de är avsedda för att värna välfärdens kärna, säger hon.

Politiken för de kommande fyra åren formuleras i det inriktningsdokument som ska diskuteras och beslutas vid den ordinarie kongressen i Karlstad den 11-12 november. Eftersom SKL ska representera alla brukar man få kritik för att vara för utslätade. Lena Micko håller med om den risken och hoppas att man kan bli tydligare på de områden där man är överens.

– Finansieringsfrågor, till exempel medfinansiering av infrastruktur och floran av öronmärkta statsbidrag inte minst på vårdområdet, nämner hon som exempel på frågor som kan ena förtroendevalda över partigränserna.

Ingen var särskilt överraskad när det stod klart att det var Lena Micko som var Socialdemokraternas kandidat till posten. Hon har varit kommunpolitiker i Linköping i många år och är för närvarande kommunstyrelsens ordförande. En post hon lämnar när hon blir SKL-ordförande. Hon är också ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott. I tolv år har hon haft centralkommunala uppdrag. Först fyra år i Kommunförbundets styrelse och därefter i SKL-styrelsen från starten.

Förhoppningen på den nya organisationen för kommuner och landsting var i första hand att den skulle bli en aktör som märktes i samhällsdebatten och en kraftfull värnare av det kommunala självstyret. Frågor där det alltid går att bli bättre. Lena Micko tror att SKL:s viktigaste roll har varit som mötesplats för landets förtroendevalda.

– Om självstyret inte har ökat så är det inte SKL:s fel utan beror på att man lägger allt fler uppgifter på kommunerna, som inte minst de små har svårt att klara, säger hon.

Att lösningen skulle vara kommunsammanslagningar tvivlar Lena Micko på, liksom civilminister Ardalan Shekarabi (S) (länk till intervjun) som har hand om kommunfrågorna i regeringen.

– Jag tror på att stimulera samverkan, inte på att ändra indelningen, säger hon.

I uppdraget som SKL-ordförande ingår av tradition att dela ut utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun på Kvalitetsmässan. Hon ser tre viktiga kriterier för den som vill vara en vinnare när det gäller kommunal kvalitet.

– Det är en kommun som ser till att medborgarna får den service och välfärd de har rätt till, som jobbar för förbättringar inom många olika områden och som stimulerar andra att utvecklas.

Mer om den nya SKL-styrelsen finns att läsa här.

LENA HÖRNGREN

0