Kvalitet & Förnyelse

19
maj

Fem frågor till Anna Kinberg-Batra

Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna

Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna

Alldeles innan Fredrik Reinfeldt kliver upp på scenen på moderaternas valvaka och deklarerar sin avgång sveper SvT:s kamera över publiken. För ett ögonblick stannar den till vid Anna Kinberg-Batra, som ser på en gång sorgsen och samlad ut. Så här i efterhand verkar det nästan profetiskt. Från den stunden var det i praktiken hon som hade ansvaret för hur det näst största partiet skulle hantera det besvärliga parlamentariska läget efter valet.

Den 10 januari i år valdes hon också formellt till partiledare. Någon inledande smekmånad har hon inte förunnats. Inte minst har den interna kritiken mot decemberöverenskommelsen varit hård. I en av de fem frågor Kvalitet & Förnyelse har ställt besvarar hon kritiken och förklarar varför överenskommelsen var nödvändig. Hon ger också sin syn på konsekvenserna av kvinnodominansen i Alliansens ledning, på integrationsfrågan och på vad politiken kan göra för att möta digitaliseringens konsekvenser på arbetsmarknaden. Den femte frågan handlar om utmaningarna för Sverige, vilket också är temat för det tal Anna Kinberg-Batra håller på Kvalitetsmässan den 4 november.

Här är Anna Kinberg-Batras svar på våra frågor:

När alliansen bildades bestod partiledargruppen av tre män och en kvinna. Nu är könsfördelningen den omvända. Vad kommer det att betyda för politiken? Vad säger det om era partier?

AKB: Jag tror inte att en persons kön är det som avgör vilken politik du för. Det som vi däremot kan konstatera är att vi alla fyra partier är inne i ett spännande skede där vi arbetar hårt med att utveckla vår politik. Från Nya Moderaternas håll arbetar just nu sex olika arbetsgrupper intensivt och vi har redan presenterat flera nya besked om hur jobben kan bli fler, integrationen förbättras och skolan moderniseras med tydligt fokus på mer kunskap.

Decemberöverenskommelsen är omstridd, inte minst inom Moderaterna. Vilka är dina främsta argument för att stå fast vid den? Ett avtal förutsätter att båda parter är lojala med den överenskommelse som träffats, vad förväntar du dig av regeringen för att värna överenskommelsen?

AKB: Sverige behöver kunna styras och den största konstellationen ska kunna regera landet. Decemberöverenskommelsen möjliggör för just detta. Tyvärr förlorade vi valet och vänsterpartierna samlar ett större underlag än oss i Alliansen. Men det ska vi ändra på till efter nästa val. Vi tänker vare sig agera stödparti åt Socialdemokraterna eller bilda regering med Sverigedemokraterna, vilket är alternativen till decemberöverenskommelsen.  Det här är en nedskriven överenskommelse och jag förutsätter att statsministern håller de överenskommelser han ingår.

Flyktings- och integrationsfrågorna blir allt viktigare för väljarna. ”Om för många (flyktingar) inte får jobb är mitt svar fler jobb. Om de inte får skola och bostad är det skolor och bostäder som vi måste bli bättre på”, sa du i SVT:s partiledarutfrågning nyligen. Hur vill du åstadkomma detta?

AKB: Fler utrikes födda än någonsin jobbar i Sverige i dag – men vi har varit för dåliga på att göra invandringens möjligheter till verklighet. Mediantiden för flyktingar att få ett jobb är nästan åtta år. Som en del i att förbättra integrationen och drivkrafterna för arbete för alla som kommer till Sverige vill vi att tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna övergå i permanenta uppehållstillstånd om personen får ett arbete eller om människors skyddsskäl kvarstår och de fullgjort sina etableringsaktiviteter.

Många nyanlända har låg utbildningsbakgrund. Som ett led i att öka anställningsbarheten och det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar, vill vi se en utbildningsplikt för dem som inte har färdig grundskola. Vi vill även se en mer flexibel SFI-undervisning genom att erbjuda SFI på såväl obekväma tider, som via webben och på distans.

För att få fram fler bostäder vill vi att bosättningsansvaret lyfts från Arbetsförmedlingen till länsstyrelserna. Men det behövs också fler vägar in till arbete. Matchnings- och yrkesanställningar ska finnas för nyanlända för att skapa en bättre grund för första jobbet men det handlar också om att satsa på egenföretagande.

I detta nummer av Kvalitet & Förnyelse intervjuar vi Swedbanks chefekonom Anna Felländer om diginomics, alltså digitaliseringens konsekvenser för ekonomin. En konsekvens, som nu pekas ut av allt fler, är att hälften av jobben kan försvinna. Utvecklingen lär inte gå att stoppa. Vad kan politiken göra för att underlätta den omställningen?

AKB: Det viktiga är inte hur många jobb som försvinner, utan hur många nya som skapas. Samtidigt ser vi hur utvecklingen går allt snabbare. Jag har redan pekat ut ett antal förslag som kan underlätta för människor att ställa om igenom livet. Det handlar exempelvis om att du ska kunna studera längre upp i åldrarna, ökade möjligheter att kombinera arbete och studier och att du ska kunna kombinera föräldraledighet med att vidareutbilda dig och att fler ska ha råd att studera och gå ner i arbetstid.

Temat för Kvalitetsmässan 2015, där du är en av talarna, är ”Svenska utmaningar”. Vad ser du som de största svenska utmaningarna idag?

AKB: Vi befinner oss i en orolig omvärld och i en svår ekonomisk återhämtning. Samtidigt möter vi en fortsatt säkerhetspolitisk oro. Mot den bakgrunden står Sverige inför flera omfattande utmaningar framåt, men också stora möjligheter. Vi behöver stärka Sveriges konkurrenskraft i en hård omvärld. Det handlar både om att jobben behöver bli fler och om att stärka sammanhållningen.

Vi möter människor som bryter upp från anställningar, pendlar långt, stretar med studier, sliter som företagare och kämpar för att få vardags- och familjelivet att gå ihop samtidigt som de vänder på varje krona. Människor som ger sig ut på något nytt, många gånger under tuffa förhållanden och arbetar hårt. För dem behöver vi göra mer.

 

LENA HÖRNGREN

0