Kvalitet & Förnyelse

19
maj

Ingen kan strunta i digitaliseringen

Swedbanks chefekonom Anna Felländer

Swedbanks chefekonom Anna Felländer

– Det blir inte på samma sätt… .

Första gången Swedbanks chefekonom Anna Felländer konstaterar detta i vårt samtal om diginomics, digitaliseringens effekter på ekonomin, handlar det om att prissättning på digitala tjänster är annorlunda. Vid samtalets slut konstaterar vi att det är det återkommande temat. Ingenting är längre som förut och det är ingen idé att önska sig tillbaka till det gamla.

– Det är som en naturkraft. Ingen kan strunta i digitaliseringen, säger Anna Felländer.

Anna Felländer, som utsågs till Swedbanks chefekonom 2013 när Cecilia Skingsley blev vice riksbankschef, är den svenska bankekonom som profilerat sig på frågor om hur digitaliseringen skapar nya ekonomiska drivkrafter. Tillsammans med kollegan Anna Breman skrev hon en uppmärksammad artikel i Ekonomisk Debatt där de konstaterar att Sverige är mer utsatt än många andra länder för den strukturomvandling som följer av diginomics. Nyligen utsågs hon av regeringen till expert i Digitaliseringskommissionen.

Hälften av de jobb som finns idag kan vara borta om 20 år. Det handlar inte bara om industrijobb som automatiseras. I framtiden ersätter den nya teknologin inte bara muskler utan också den mänskliga hjärnan. En utveckling som innebär uppenbara risker för hög arbetslöshet, för växande inkomstklyftor och därmed för ökade spänningar i samhället.

– Avgörande för framtiden blir hur vi ersätter de jobb som går förlorade, säger Anna Felländer.

De jobb som försvunnit på grund av digitaliseringens naturkraft kommer aldrig tillbaka. För att skapa motkrafter som ger nya jobb behöver vi förstå vad som sker och tänka nytt, rejält nytt. Anna Felländer vill se satsningar på innovationer, på en mer flexibel arbetsmarknad och på arbetskraftsinvandring. Få av förslagen i vårbudgeten går i den riktningen.

– Vi skulle behöva få ner arbetskraftskostnaderna, inte beskatta arbete mer, säger hon.

Allt färre kommer att jobba inom tillverkningsindustrin, medan tjänstesektorn ökar. Fler blir egenföretagare. De nya entreprenörerna förmår ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Tack vare låga produktionskostnader och låga inträdesbarriärer kan den som har en bra idé etablera sig internationellt och utmana de stora från start. Det finns också nya finansieringsmöjligheter genom crowdfunding, alltså att många bidrar med en liten slant i stället för att någon satsar ett stort kapital.

– Digitaliseringen demokratiserar entreprenörskapet, säger Anna Felländer.

I det framtida samhälle hon beskriver lyckas man nog bäst genom att vara välutbildad, smart och, inte minst, kreativ. Så frågan är vad dagens föräldrageneration, dit Anna Felländer själv hör, kan göra för att rusta sina barn.

– Vi kan utveckla deras förmåga att tänka kreativt, satsa på att de blir bra i matte och lära dem att ta ansvar för sitt eget lärande, är hennes tips.

Självklart måste barnen lära sig att behärska den nya tekniken, men utan att släppa allt av det gamla. Anna Felländers dotter skriver både på sin iPad och i sin anteckningsbok. Är nyfiken både på en vävstol och en 3D-skrivare.

– Det handlar inte om antingen eller utan om både och, säger hon.

Allt som är möjligt kommer att digitaliseras, men allt kommer aldrig att digitaliseras. Och parallellt med att mer blir digitalt, värderar vi det icke-digitala. Vi konsumerar gratis digitala tjänster men lägger mer pengar på upplevelser och mötet med andra.

En del av den service som finns inom offentlig verksamhet hör till det som inte kan digitaliseras, men sannolikt är den delen mindre än många som nu är verksamma här tror. Digitaliseringens naturkraft drar fram även i stat och kommun och kan skapa enorma effektivitetsvinster.

– I detta finns en enorm potential för offentlig sektor, säger Anna Felländer och tar sjukvården som exempel där kirurgen kan få assistans av en robot som kan göra vissa saker bättre men inte klarar allt på egen hand.

Mycket är spännande i denna utveckling, men även den som, likt Anna Felländer, i grunden är optimistisk om möjligheterna kan se att det också finns det som är oroande. De politiska utmaningarna är stora och även här gäller både och. Det måste ges utrymme för entreprenörer att förverkliga sina idéer och en fördelningspolitik som fångar upp dem som inte hänger med.

– Den svenska modellen, med riskdelning och trygghet för individen, är jätteviktigt att hålla fast vid även om den behöver reformeras för att fånga in den nya dynamiken, säger Anna Felländer.

LENA HÖRNGREN

På Kvalitetsmässan uppmärksammas ämnet i seminariet Diginomics – den nya digitala ekonomin. Det blir ett samtal mellan Anna Breman, senior makroanalytiker Swedbank och medförfattare till artikeln Diginomics, Bettina Kashefi, chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting och Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv.

0