Kvalitet & Förnyelse

19
maj

Ung digital entusiasm räcker inte

klara

Klara Adolphson, vd Doberman

Förändringskompetens är det viktigaste för morgondagens digitala ledarskap, säger den digitala designbyrån Dobermans nya vd Klara Adolphson, som medverkar på Kvalitetsmässan med att tala om vad ett sådant ledarskap kräver. Hon var tidigare enhetschef på innovationsmyndigheten Vinnova och jobbade dessförinnan med ledarskaps- och jämställdhetsfrågor på Ledarna.

Det digitala ledarskapet är redan dagens verklighet för en del, men de flesta chefer har ännu inte hunnit dit. Ingen lär dock kunna undvika digitaliseringens konsekvenser varken för sitt ledarskap eller för den verksamhet man är satt att leda. Så frågan är hur man skaffar sig den eftersträvansvärda förändringskompetensen.

– Det gäller att hänga med i utvecklingen och göra mer av det som är kul, säger Klara Adolphson.

De traditionella chefsverktygen har inte spelat ut sin roll. Även i en digital värld måste man jobba med långsiktigt förändringsarbete. Våga ställa frågor och utmana medarbetarna att ifrågasätta det invanda. Det gäller att tillsammans se vad som behöver göras för att verksamheten ska fortsätta vara relevant för kunderna i framtiden.

– Det är en tuff uppgift när utvecklingen går så fort, konstaterar Klara Adolphson.

Att man som chef då helst vill säga ”stoppa världen, jag vill stiga av”, är begripligt men i praktiken inte möjligt. I stället gäller det att se vad som håller på att hända och ta till vara kompetens som finns i organisationen.

– Lyssna på de unga, de är varken konstiga eller lata, utan har en kompetens på det digitala området som vi äldre inte kommer i närheten av. Så låt de göra strategierna, säger Klara Adolphson, som själv är 70-talist.

Den snabba utvecklingen i digitaliseringens spår innebär risk för generationsmotsättningar. Men för att driva en framgångsrik verksamhet räcker det inte med ung digital entusiasm. Det behövs också kunskap och erfarenhet, som de äldre kan bidra med.

– Blandade grupper fungerar bäst. Mångfald skapar innovation och kreativitet, säger Klara Adolphson.

Designbyrån Doberman hjälper sina kunder, som finns i både privat och offentlig verksamhet, med att utveckla nya digitala tjänster och produkter. Ett arbete som i hög grad handlar om att utveckla deras innovationsförmåga. Därmed är det något som inte bara berör utvecklingsavdelningen.

– Tjänsteutveckling är inget några kan sitta och jobba med i ett hörn utan det kräver ett nytt tänk i hela organisationen, säger Klara Adolphson.

Liksom Joakim Jardenberg och Anna Felländer  konstaterar hon att digitaliseringen och automatiseringen gör att vi lever i en omställningstid. En tid som kan upplevas som jobbig men som också ger möjligheter.

– Det gäller för oss att bli ännu duktigare på det som robotarna inte kan göra. Det vill säga att göra det mänskliga som att analysera, att tänka kreativt och att vara innovativ, säger Klara Adolphson.

LENA HÖRNGREN

0