Kvalitet & Förnyelse

11
jun

Claudia Olsson lockas av de globala utmaningarna

claudia

Alla spådomar pekar mot att framtiden kommer att präglas av digitalisering, globalisering och entreprenörskap. Claudia Olsson personifierar alla tre begreppen. Hon är väl bekant med de senaste tekniklösningarna. Hon har studerat sex språk och har var varit verksam i tre världsdelar och hon driver för närvarande tre företag. Eftersom hon bara är 31 år får hon också sägas ha framtiden för sig. På Kvalitetsmässan föreläser hon under rubriken Se in i framtiden.

Claudia Olssons CV är långt och imponerande. Redan under skoltiden kom hon med i Raoul Wallenberg-akademien för unga ledare. Hon har studerat industriell ekonomi på KTH och internationell ekonomi på Handelshögskolan. Hon har jobbat på FN. Det väckte hennes intresse för global hälsa, vilket fördjupades genom engagemang Swedish American Life Science Summit.

Detta i sin tur gav kontakter med forskare och entreprenörer, vilket ledde att hon som 26-åring blev vd för Access Health i Sydostasien och Singapore. Hon har de senaste åren i princip abonnerat plats på olika rankinglistor för framtidens unga ledare.

– Jag har velat göra skillnad och bidra till att göra världen lite bättre, svarar hon på frågan om vad som varit hennes drivkrafter.

Tidigare har unga människor med de ambitionerna oftast sökt sig till politiken. Claudia Olsson har i stället jobbat med företagande och via internationellt nätverkande. Hon avfärdar inte politiken för gott. Inte ens den som föreläser som framtidsexpert kan vara alldeles säker om framtiden. Men klart är att svensk inrikespolitik inte har högsta prioritet.

– Jag har hittills intresserat mig mer för det globala perspektivet än för politik som fokuserar på det egna landet säger hon, Vi påverkas alla i högsta grad av skeenden på global nivå och det är de globala utmaningarna som intresserar mig mest – miljö, säkerhet, hälsa, utbildning och global styrning.

En punkt som har särskild stjärnglans på Claudia Olssons CV är kontakterna med Singularity University i Silicon Valley. Glansen gäller både statusen i utbildningen i sig och den betydelse den haft för henne. Hon kom dit första gången 2010 som första svensk när 1 600 personer konkurrerade om 80 platser i Graduate Studies Program. Idag är hon rådgivare inom ramen för programmet Global Grand Challenges.

Singularity är inget traditionellt universitet utan mer en global elittankesmedja med inriktning på framtidsfrågor med koppling till ny teknologi. Claudia Olsson beskriver det som en mötesplats mellan tänkare och doers i en miljö där man kan jobba med att hitta lösningar på globala utmaningar.

– Kontakten med Singularity har ökat min tro på att allt är möjligt, säger hon.

Teknologi och digitalisering upplevs idag av många som ett hot. Claudia Olsson tror att vi är inne i en samhällsförändring jämförbar med den som kom i spåren av ångmaskinen även om det nu går mycket fortare. Det innebär att många av dagens jobb inom både industrin och i tjänstesektorn kommer att försvinna. Claudia Olsson ser mer av möjligheter än hot i utvecklingen.

– Tekniken skapar yrken vi inte kan förställa oss idag. Jobb som bidrar till vårt självförverkligande när robotarna tar över en del av de jobb som vi inte vill göra.

Sverige har ett gott utgångsläge i den här processen. Vi ligger i framkant när det gäller telekommunikation. Vi är kreativa och duktiga på att använda den nya teknologin, vilket framgångarna inom spel- och musikindustrin visar. Vi har en stark välfärd, där Claudia Olsson ser stora möjligheter för teknikutveckling.

– Att hitta lösningar för sjukvård, utbildning och äldreomsorg kan bli en ny framtidsbransch, tror hon.

Mycket talar för att det är i dessa sektorer Claudia Olsson kommer att ägna en stor del av sin kraft och sin vilja att göra skillnad. Hon störs av att media i sina beskrivningar av den tekniska utvecklingen lyfte fram nördiga killar som hoppas utveckla ett nytt Facebook. Även hon vill i och för sig jobba med sådan hon tycker är roligt, men i ett sammanhang där det kan vara till nytta.

– Jag vill bidra till samhällsförändring och vara med och bygga organisationer tillsammans med människor som gör skillnad, säger hon på frågan vad hon gör om tio år

Den ljusnande framtid är säkert hennes. Vad har hon då för hälsning till de studenter som i dessa dagar lämnar skolan och står inför en framtid som många upplever som osäker.

– Utbilda er och var beredd på att göra det hela livet. Res ut och se världen och möt nya kulturer för att på så vis lära er mer om er själva. Våga välja det ni är passionerade för och bli den bästa versionen av er själva, är hennes råd till dagens studenter.

Claudia Olsson har haft mycket stöd av mentorer som jobbat med samhällsarbete och entreprenörskap och som brutit ny mark. Hittills har hon varit van att vara yngst, och oftast en av få kvinnor. I framtiden vill hon gärna själv bli en förebild.

– Det finns många utmaningar kvar att överbrygga och strukturer att utmana, förhoppningsvis kan jag inspirera yngre ledare och entreprenörer genom de val jag gjort, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0