Kvalitet & Förnyelse

11
jun

Fem kommuner som vill ta till vara teknikens möjligheter

 

yge

Fem kommuner med olika förutsättningar gör upp om utmärkelsen Sveriges IT-kommun. De nominerade är Göteborg, Helsingborg, Sundsvall, Vara och Västerås. Trots olikheterna förenas de av en gemensam strävan att ta till vara teknikens möjligheter att utveckla såväl det inre arbetet som servicen till medborgarna. De ser också tekniken som ett hjälpmedel för att klara framtidens utmaningar.

Det visar svaret på de två frågor Kvalitet & Förnyelse ställt till de IT-ansvariga i de fem kommunerna. Frågorna lyder:

 1. Vad ser du som den främsta styrkan i ert IT-arbete?
 2. I digitaliseringens tidevarv, vilken är den viktigaste framtidsfrågan för kommunerna på IT-området?

Helena Mehner, kommunikationsdirektör Göteborg:

 1. Att vi har ett helhetstänk kring både extern och intern service med egna nämnder som jobbar med frågorna. Andra styrkor är att vi har program och handlingsplaner för e-samhället, beslutade och prioriterade av politiken samt ett nytt system för hur vi styr och följer upp våra satsningar. Vi har producerat ett stort antal e-tjänster och släpper kontinuerligt nya tjänster.
 2. Att boende, besökare och företag får den service de efterfrågar och upplever en ökad nöjdhet med stadens leveranser.

Jukka Heino, IT-utvecklingschef, Helsingborg:

 1. Vi utreder mindre, testar mera och ser till att det som beslutats blir verklighet.
 2. Att få hela organisationen att förstå vad digitalisering innebär och komma i gång med det på riktigt. I många fall innebär det att släppa taget i det befintliga och börja om, med digitalisering inbakad i det nya från början.

Stefan Lindqvist, IT-direktör Sundsvall:

 1. Marknaden för kommunala IT-system är väldigt begränsad. Leverantörerna har oftast ett låst system som är svåra att integrera och dyra att anpassa. För att möta detta har Sundsvalls kommuns strategi varit att samverka med flera aktörer med utgångspunkt från öppna standarder. När produkter har saknats på marknaden har vi utvecklat öppna plattformar själva. Ett exempel är Open ePlatform, en öppen e-tjänsteplattform som idag används av tolv kommuner. Sundsvalls kommun arbetar aktivt med öppenhet mot andra kommuner för att samverka, lära och lära ut.
 2. Att se till att företag och privatpersoner får tillgång till effektiva och lättanvända verktyg i mötet med oss som kommun och att se till att vi internt tänker och agerar som en koncern. Det är också viktigt att vi använder avtal, system och processer på ett kostnadseffektivt sätt.

Mia Forsäng, IT-chef Vara:

 1. Vi är en liten kommun, men i det här sammanhanget är vi större än vår storlek. Vi sätter kunden i fokus och utgår från deras behov. Alla invånare på landsbygden har tillgång till fiber, 73 procent har gått med. I november ansluts alla tätorter. Vi satsar också 10 miljoner kronor på IT i skolan, bland annat genom att anställa en IT-pedagog, som ska stötta lärarna och en IT-tekniker. Under hösten kommer alla elever åk 4-9 att ha en Surface dator och 2016 kommer förskoleklass åk 3 att få en läsplatta. Våra IT-satsningar är ett led i arbetet att behålla invånare och företag i kommunen. Vårt motto är ”Vara Vågar”- vågar prova det ingen annan provat.
 2. Den stora utmaningen blir att alla medarbetare och invånare verkligen blir digitaliserade så att vi inte får en digital klyfta. Vi hoppas att vi med hjälp av välfärdsteknologin, trots brist på minskade resurser och färre antal händer, kan bibehålla kvalitén på de tjänster som utförs. Samverkan är här en viktig nyckel.

Therese Kristensson, e-förvaltningsledare Västerås:

 1. Välfärdsteknologi och e-hälsa är våra främsta styrkor. E-hemtjänsten är nu en etablerad del av verksamheten. Där ingår den fjärrstyrda mobila roboten Giraffen och Nattfrid, där man kan få tillsyn under natten utan att bli störd av besök. I Mistelprojektet för vi samman uppfinnare med brukare för att de tillsammans ska utveckla produkter som förenklar livet. Vi försöker vara innovativa och få ut dubbla effekter av det vi gör. Om vi minskar på antalet besök uppnår vi inte bara mindre spring utan minskar också på transporterna och därmed på utsläppen.
 2. De stora utmaningarna följer av de demografiska förändringarna som innebär att färre ska ta hand om fler. Då måste vi ta vara på möjligheterna att utveckla digital samhällsnytta.

 

LENA HÖRNGREN

0