Kvalitet & Förnyelse

11
jun

Finalister som jobbar strukturerat med utveckling och tillgänglighet

kk

Sex kommuner tävlar om att bli den sjunde vinnaren av utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad, Kävlinge och Västerås.

 – Gemensamt för de nominerade är att de alla är utvecklingskommuner, att de lägger stor vikt vid tillgänglighet och att de är mycket strukturerade i sitt arbetssätt, säger Lars Strid, som är kvalitetshandläggare på SKL och har jobbat med Sveriges KvalitetsKommun sedan starten.

Kommunernas kvalitetsarbete har utvecklats under de år som gått sedan den första kvalitetskommunen utsågs. Fokus ligger allt mer på resultat och mycket sker i hela landet. Även bland dem som inte är med och tävlar.

– Många jobbar systematiskt med sitt förbättringsarbete för att kunna vara med om ett par år. Priset är så etablerat nu att man vet att det inte är någon idé att anmäla sig om man inte gjort den läxan, säger Lars Strid.

Kvalitet & Förnyelse har frågat kommuncheferna i de nominerade kommunerna om vad de ser som styrkan i sitt kvalitetsarbete. Här är deras svar:

Svante Stomberg, Borås:

Den politiska visionen Borås 2025 är utgångspunkt för allt arbete i Borås stad och vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi har insett att det är vårt förhållningssätt – vår kultur – som vi måste förändra. Modeller, metoder och verktyg är medel, inte målet i sig. Vårt styr- och ledningssystem lägger grunden till hur vi ska förhålla oss när det gäller medarbetar- och chefskap, ständiga förbättringar, medborgarinflytande, styrdokument samt planerings- och uppföljningsprocessen.

 Pär Eriksson, Eskilstuna:

“Eskilstuna som ort är mitt uppe i en kraftig förändring. Den stolta industristaden är på väg att bli något annat utan att tappa sin historia och själ. Om det arbetet ska lyckas krävs att den kommunala organisationen är en del av förändringen. Vi ser vårt kvalitets- och utvecklingsarbete som en del i den förflyttningen. Det handlar om nya perspektiv, ett mer processinriktat arbetssätt, än mer fokus på själva mötet med brukaren och medborgaren, mer av samarbete och ljuskäglan på medarbetarskapet – kort sagt mer kvalitet.

Helsingborg, Palle Lundberg:

Den politiskt förankrade visionen Helsingborg 2035 pekar ut vår långsiktiga riktning.

Vi fokuserar både på helheten och delarna. Medarbetarskapet och ledarskapet är framgångsfaktorer för att leverera bra kvalitet till dem vi är till för. För att lyckas måste vi vara modiga, skapa engagemang och prioritera mål och resultat. Det är vi bra på i Helsingborg. En annan sak vi är bra på är att använda digitaliseringens möjligheter, både i våra tjänster och vår service till invånarna och när vi utvecklar våra verksamheter.

Ulf Nyqvist, Karlstad:

Kvalitet för oss handlar till stor del om mötet mellan medarbetare och de vi är till för. Vår värdegrund Vi är till för Karlstadsborna är vår inre kompass och den naturliga utgångspunkten för hur vi ska planera, leverera och förbättra vår service. Värdegrunden är väl förankrad och kännetecknas av det allra viktigaste vi har: engagerade medarbetare som sätter Karlstadsborna i fokus.

Kävlinge, Mikael Persson:

En viktig del i vårt utvecklingsarbete har varit att prata om bilden av Kävlinge och vilka vi är till för. Vi satsar på service, tillgänglighet och använder dialogen med medborgarna som ett verktyg för att få input till verksamheten. I vår organisation finns ett tydligt koncerntänk och en röd tråd som går från den gemensamma styrmodellen till uppföljning av kvalitetsresultat och fortsatt utveckling. Utvecklingsarbetet drivs av våra medarbetare, inte av inhyrda konsulter, eftersom vi tycker det är viktigt att göra frågorna till våra egna. Vår gemensamma värdegrund kompletterar strukturen och är kompassen i vardagen.

Västerås, Bo Dahllöf:

Vi var nominerade även 2013, vilket gav lärdomar om vad vi behövde förbättra. Sedan dess har vi kraftsamlat och jobbar än mer strukturerat med kvalitetsfrågorna utifrån ett 17 punktsprogram, till exempel med kvalitetsdeklarationer och med att göra det lättare för invånarna att jämföra service. Vi jobbar systematiskt och ser till att göra verklighet av det vi beslutat. Arbetet utgår från högsta ledningen, men alla vet vad som gäller. Vårt motto är ”Alltid bästa möjliga möte”, för att markera att vi har ett kundperspektiv.

Bakom utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun, som i år delas ut för sjunde gången står Kvalitetsmässan, SKL, NCC, Saco, Swedbank och Vision.

Tidigare vinnare: 2013 Örebro, 2011 Kungsbacka, 2009 Stockholm, 2007 Lomma, 2005 Umeå och 2003 Botkyrka.

LENA HÖRNGREN

0