Kvalitet & Förnyelse

11
jun

Idag talar alla om digitalisering

gulan

Jan Gulliksen professor i människa-datorinteraktion vid KTH i Stockholm

Visserligen är 2015 bara knappt halvvägs men det känns redan som om ”digitalisering” är årets ord. Varken ordet eller begreppet är nytt, men den här våren har digitaliseringen blivit en central fråga i samhällsdebatten. En som är glad över att det talas om detta är Digitaliseringskommissionens ordförande, Jan Gulliksen, som också är professor i människa-datorinteraktion vid KTH i Stockholm. I synnerhet som samtalet numera förs också på högsta nivå.

– Stefan Löfven pratar mer om digitalisering än vad Fredrik Reinfeldt gjorde, konstaterar han.

Digitaliseringskommissionen tillsattes 2012 av dåvarande IT-ministern Anna-Karin Hatt (C). Regeringsskiftet har inneburit delvis nya direktiv och en ny expertgrupp. Men det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter kvarstår, liksom slutdatum. Vid årsskiftet ska slutbetänkandet lämnas till IT-minister Mehmet Kaplan (MP). Tiden fram till dess ska man, enligt direktiven, ägna åt att:

  • Analysera vad som påverkar digitaliseringen i Sverige.
  • Identifiera strategiska områden för den framtida digitaliseringspolitiken.
  • Utreda hur digitaliseringen kan främjas på nationell nivå.

– Det här innebär ett bredare uppdrag, bland annat genom att hållbarhetsfrågorna lyfts fram, säger Jan Gulliksen.

Han utlovar ett antal konkreta förslag i slutbetänkandet.  Vilka det blir är för tidigt att säga. I Almedalen kommer kommissionen att presentera en antologi. Olika skribenter söker där svar på frågorna hur det kommer sig att Sverige har en så stark position på det här området och vad som väntar oss i framtiden.

Att alla talar om digitalisering innebär inte nödvändigtvis att alla talar om samma sak. Jan Gulliksen ser en förskjutning i begreppet:

– Nu handlar det inte bara om att analogt blir digitalt utan ordet har allt mer kommit att beskriva en samhällsförändrande process som har inverkan på allt.

Alla jobb och yrken påverkas, även inom offentlig sektor. Här finns en klar förbättringspotential. Sverige ligger i topp på många internationella IT-rankinglistor, men inte när det handlar om offentlig verksamhet. Här hamnade vi i en jämförelse på delad sextonde plats tillsammans med Colombia.

– Alla måste ha digitala verktyg som gör att de kan bli en del av den samhällsomvandling som pågår. I synnerhet som många offentligt anställda idag tillbringar en stor del av sin arbetstid vid datorn, säger Jan Gulliksen.

Digitaliseringskommissionen hör organisatoriskt hemma på Näringsdepartementet, men i praktiken berörs hela regeringen, vilket det ökade engagemanget från statsministern kan vara ett uttryck för.

– Framtidsminister Kristina Persson har det i sina arbetsgrupper. Statsministerns nystartade innovationsråd är en viktig del. Arbetsmarknadsdepartementet kan inte undgå frågorna, säger han för att exemplifiera.

När det gäller digitaliseringens effekter på den framtida arbetsmarknaden tycker Jan Gulliksen att alltför mycket fokus har hamnat på jobben som försvinner. Möjligheterna glöms bort.

– Nya jobb tillkommer i den här sektorn, men det är viktigt att rätt kompetens finns.

Kompetensfrågan pekar mot att utbildningssektorn, från förskola till universitet, har sitt ansvar i digitaliseringen. Liksom hälso- och sjukvården har sitt. Finns det då inte en risk för att allas ansvar för digitaliseringen leder till att det blir ingens ansvar?

– Jag ser inte den risken, det är uppenbart att alla måste jobba med frågan, säger Jan Gulliksen.

Frågan om vem som ska ta över efter Digitaliseringskommissionen lämnar han öppen.

– Vi kommer inte med något förslag om vem som ska ta över stafettpinnen.

I Danmark finns sedan 2011 Digitaliseringsstyrelsen med 170 anställda med uppdrag att jobba för ett mer digitalt Danmark och på så vis effektivisera offentlig verksamhet. På Kvalitetsmässan möts Jan Gulliksen och direktören för den danska Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen i ett samtal.

LENA HÖRNGREN

 

0