Kvalitet & Förnyelse

11
jun

Wikström vill skärpa statens grepp om vården

gabriel

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström vill att staten tar ett fastare grepp om hälso- och sjukvården. Däremot säger han bestämt nej till att göra om systemet i grunden och helt förstatliga sjukvården:

– Jag tror på den decentraliserade modellen, men för att klara framtidens utmaningar kan det behövas en annan struktur än idag i form av större regioner.

Gabriel Wikström vill i första hand öka det statliga engagemanget inom det som betraktas som de två avgörande framtidsfrågorna, nämligen kompetensförsörjning och e-hälsa.

– Både på kort och på lång sikt är kompetensförsörjningen en stor fråga. Här behövs inte bara insatser på utbildningssidan utan också för att förbättra arbetssituationen, säger han.

I regeringens ursprungliga budgetförslag fanns en professionaliseringsmiljard, tänkt för insatser för att minska vårdpersonalens administrativa bördor. Den miljarden försvann när riksdagen röstade om budgeten och kom inte tillbaka i vårpropositionen. Men den är inte glömd.

– Jag räknar med att den kommer tillbaka i kommande budget. Vi vill tillföra resurser så att läkare och sjuksköterskor får mer tid för patienterna, säger Gabriel Wikström.

Att göra det möjligt för proffsen att vara proffs är inte bara en resursfråga utan också i högsta grad en fråga om styrning. Inom kort tillsätter regeringen utredningen om alternativ till New Public Management (NPM). Den hör till civilminister Ardalan Shekarabis ansvarsområde, men har stor betydelse också inom hälso- och sjukvården.

– NPM har inneburit att behovet av att mäta och utvärdera har ökat, vilket har skett på bekostnad av tiden för patienterna. Nu vill vi se över styrformerna och skicka en tydlig signal till professionerna om att vi litar på er, säger Gabriel Wikström.

Om proffsen ska kunna vara proffs behöver de moderna arbetsverktyg, inte bara för den medicinska behandlingen utan också för informationshanteringen. Gabriel Wikström har aviserat en omarbetning av e-hälsostrategin. Det behövs ett mer samlat grepp kring vårdens IT-frågor för att kunna ta till vara de möjligheter att öka effektiviteten som digitaliseringen ger.

– Här behöver staten tydligare ta ledartröjan. Vi kan inte fortsätta ha system som inte talar med varandra, med journaler som inte går att dela med de risker för misstag det ger, säger han.

För Gabriel Wikström hänger frågorna om e-hälsostrategi och kompetensförsörjning nära samman. Med bra arbetsverktyg och bättre möjligheter att utöva sin profession tror han att det blir lättare att behålla och rekrytera personal i vården. Några statliga pengar till höjda löner, som staten utlovat till lärarna är dock inte aktuellt.

– Många landsting har redan agerat. Landstingen och SKL är väl skickade att klara lönebildningen på egen hand, säger han.

Gabriel Wikströms ansvarsområde är tredelat, förutom sjukvården ingår också folkhälsa och idrott. En kombination han tycker fungerar bra. Som ett exempel på hur frågorna hänger samman nämner han regeringens initiativ för att minska rökningen, som varje år leder till att tusentals människor blir sjuka och dör. Att detta gett honom kritik för att komma med pekpinnar och lägga sig i folks sätt att leva tar han med jämnmod:

– Kritiken kommer ofta från dem som har stora ekonomiska intressen i frågan eller från högern som av ideologiska skäl vill att staten ska vara passiv.

Att vara idrottsminister innebär en del angenäma plikter. Nu närmast att åka till fotbolls-VM i Kanada. På plats ska han också studera hur Kanada jobbar drogförebyggande och med antidoping.

– Jag åker dit i tid till slutspelet. Jag är övertygad om att de svenska damerna kommer att vara med då.

Gabriel Wikström finns också på plats under Kvalitetsmässan bland annat för att dela ut SveaPriset, som belönar innovation inom vård och omsorg. Han medverkar också i ett seminarium om den försvunna professionaliseringsmiljarden tillsammans med bland andra Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

LENA HÖRNGREN

0