Kvalitet & Förnyelse

26
aug

Förändringar för effektivare sjukvård

goran_stiernstedt

Göran Stiernstedt är nationell samordnare för att effektivisera resurserna inom hälso- och sjukvården.

Göran Stiernstedt har tillbringat hela sitt yrkesliv inom vården. Först som infektionsläkare därefter som vårdadministratör och direktör för SKL:s avdelning för vård och omsorg. Trots denna gedigna bakgrund blev han chockad när han i sin nuvarande roll som nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården såg hur tjocka styrdokument vårdpersonalen har att hantera idag. Hans slutsats är:

– Administrationen behöver förenklas kraftigt.

Hur det ska gå till kan han idag inte säga. Samordnaruppdraget avslutas vid årsskiftet och ännu återstår många frågor att ta ställning till.

– Generellt kan man säga att inriktningen kommer att vara på IT, styrsystem, arbetssätt och utbildningsfrågor, säger Göran Stiernstedt om sin slutrapport.

Uppdraget är brett och förväntningarna är stora. Inte minst bland vårdpersonal som hoppas på att få mer tid för yrkesutövning och mindre för administration.  Förväntningarna bekymrar Göran Stiernstedt en aning eftersom han inser uppdragets komplexitet. Sjukvården är inte en egen värld utan mycket av det som påverkar vården är samhällsproblem.

– Politikernas vilja att styra och visa handlingskraft genom att kräva ökad dokumentation och rapportering finns ju även i andra sektorer. Se på skolan till exempel, säger han.

Men sjukvården har ju också sina alldeles egna bekymmer att handskas med. Dåligt fungerande IT-system till exempel, vilket både är ett irritationsmoment i vardagen och en patientsäkerhetsfråga. Här är den förre SKL-direktören tydlig med vad som behöver göras:

– Här krävs ett nationellt grepp. Staten måste peka med hela handen och göra klart att vissa saker gäller ur ett medborgarperspektiv.

Generellt tycker Göran Stiernstedt att samhällsutvecklingen kräver mer av nationella grepp för att klara de utmaningar som krävs. Dagens landsting är för små.

– Större regioner vore ett viktigt steg, så jag hoppas verkligen att reformen blir av. På sikt behövs nog förändringar på kommunsidan också, säger han.

En annan av Göran Stiernstedts grundläggande utgångspunkter är att vården för att bli effektivare måste komma närmare patienterna.

– Den tekniska utvecklingen gör att hemmet blir en bas för framtidens sjukvård, säger han.

Konsekvensen av detta är att primärvården måste stärkas. Det har varit en strävan i decennier, men alltid stött på starkt motstånd. Sverige har jämfört med andra länder en svag primärvård och en stark sjukhusvård, inte minst när det gäller akutvården. Oslos akutmottagningar har exempelvis hälften så många besökare som Stockholms, tack vare hårdare styrning som gör att primärvården tar hand om fler.

Göran Stiernstedt utlovar konkreta förslag i slutbetänkandet om hur primärvården ska stärkas.  Men han medger att det inte blir lätt att åstadkomma förändring även om det finns starka rationella skäl för att det skulle öka effektiviteten.

– Rätten att gå till akuten kan ses som en del av vår samhällskultur. Dessutom handlar det om statusen inom läkarkåren, säger han om vilket motstånd han förväntar sig.

När Göran Stiernstedt kommer till Kvalitetsmässan den 3 november för att prata om sina slutsatser av sitt tvååriga utredningsuppdrag räknar han med att kunna vara mera konkret i sina slutsatser om hur hälso- och sjukvården kan effektiviseras. Kring årsskiftet presenteras förslaget i sin helhet. I seminariet medverkar också SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson (S), som till vardags är landstingsråd i Kalmar län samt Sveriges läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren.

Hennes främsta förhoppning på nationelle samordnarens arbete är att det ska mynna ut i något konkret.

– Det finns en rörande enighet i många av problemformuleringarna men när det gäller så är lösningarna inte så uppenbara. Det är lätt att säga minskad detaljstyrning men få har lösningen på hur det ska åstadkommas, säger Heidi Stensmyren.

LENA HÖRNGREN

0