Kvalitet & Förnyelse

26
aug

Innovativa idéer för eHälsa tävlar om SveaPriset 2015

svea

Det digitala verktyget eFOTdiab för bättre fothälsa för diabetiker, mat-appen Matglad med recept anpassade för LSS-verksamheter och Träningskick, ett verktyg för bättre kommunikation mellan patienter och fysioterapeuter är de tre projekt som tävlar om SveaPriset 2015. Priset är inriktat på framåtriktade insatser och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. De tre nominerade har utvalts bland 41 insända bidrag.

eFOTdiab

eFOTdiab är en tredelad metod för fotundersökning av patienter med diabetes som riskerar att utveckla fotsår. En del är en självscreening för patienter, en del används av personal vid utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel och den tredje är en modul för hållbarhetsberäkning.

– Kunskaperna har funnits länge i Socialstyrelsens råd till vårdgivare och i de nationella riktlinjerna. Vi har samlat och anpassat det till en digital värld, säger projektledaren Ulla Hellstrand Tang, som är doktorand och ortopedingenjör på Sahlgrenska i Göteborg med 35 års erfarenhet av att jobba med fotvård.

Fotkomplikationer är mycket vanliga bland diabetespatienter och orsakar inte bara lidande för patienterna utan också vårdkostnader på uppskattningsvis 2 miljarder kronor per år. Tack vare patient-appen som provats av mer än tusen personer kan de själva upptäcka sår och uppmuntras till egenvård. Personalen får tack vare denna app ett verktyg som gör deras vardag enklare och förbättrar kvaliteten i vården. I det tredje steget görs hållbarhetsberäkningar, något som Ulla Hellstrand Tang tycker att sjukvården varit dålig på.

– Prevention i rätt tid sparar på klimatet och ger möjlighet att satsa resurser där de bäst behövs, säger hon.

Nästa steg blir att prova konceptet eFOTdiab på några vårdcentraler för att sedan införa det inom hela Västra Götalandsregionen och på sikt i hela landet. Ulla Hellstrand Tang är övertygad om att liknande arbetsmetoder kan användas för andra folksjukdomar, som reumatism och hjärt- kärl-sjukdomar.

– Grundstrukturen kan användas i andra delar av vården för att förenkla och förbättra, säger hon.​

Träningskick

Ett besök hos fysioterapeut slutar ofta med att patienter får ett papper med ett träningsprogram i form av streckgubbar. De är inte alltid så lätta att tyda och pappret kan lätt komma bort så att övningen utförs på fel sätt och göra mer skada än nytta.  Det problemet har Henrik Tallroth och Joanna Bäck velat åtgärda genom programmet Träningskick.

– Jag fick idén för två år sedan när jag själv var hos sjukgymnasten, säger Henrik Tallroth, som jobbar som IT-utvecklare på Landstinget i Uppsala län.

I stället för streckgubbarna använder sig Träningskick av filmer, som kan ses i såväl dator, som på telefon och surfplatta. På ett enkelt och pedagogiskt sätt får patienterna rörelserna förklarade för sig. Fysioterapeuten kan utforma träningen individuellt efter varje patients behov. Programmet ger också tillgång till statistik som kan ligga till grund för rapportering och uppföljning. Den som vill kan också få SMS-påminnelser för att inte glömma sin träning

– De flesta patienter behöver i snitt fem-sex besök för att komma i gång och utföra sina övningar korrekt. Vår produkt gör att behovet av återbesök minskar och patienterna blir mer delaktiga i sin rehabilitering. På så vis ökar både effektiviteten och kvaliteten i vården, säger Henrik Tallroth.

Matglad

Det råder ingen brist på recept och mattips, men hittills har det inte funnits några som fungerat för människor med intellektuella funktionshinder. Den bristen har Hushållningssällskapet Väst åtgärdat genom appen Matglad, som blivit en succé med mer än 10 000 nedladdningar och nu används i hela Sverige.

– Det här är en oerhört åsidosatt grupp. Det har inte gjorts mycket varken för brukare eller för personal, säger Margareta Frost-Johansson, avdelningschef på Hushållningssällskapet.

Vid en hastig blick kan Matglad se ut som vilken mat-app som helst, men under ytan finns ett pedagogiskt upplägg som fungerar för den här gruppen. Steg för steg beskrivs med enkla texter, och bilder vilka verktyg och ingredienser som behövs och hur maten ska lagas. Via appen får man en inköpslista att ta med till affären.

Matglad har visat sig fungera inte bara för brukare som har eget boende utan också på LSS-boenden. Om man vinner SveaPriset kommer de 500 000 kronorna att användas för att skapa en e-baserad utbildning och handledning för personalen.

– Mat och matlagning har stor social betydelse, för den här gruppen ger det också motorisk övning. Dessutom stärks självkänslan när man kan laga sin egen mat, säger Margareta Johansson-Frost.

SveaPriset delas ut av sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Kvalitetsmässans invigningsgala den 3 november. Bakom utmärkelsen står förutom Kvalitetsmässan även Socialdepartementet, SKL, Vinnova, Socialstyrelsen, SBU, Famna, Föreningen Sveriges Socialchefer, Swedish Medtech, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Vision, Vårdalstiftelsen, Vårdförbundet och Vårdföretagarna.

LENA HÖRNGREN

0