Kvalitet & Förnyelse

23
sep

Mellanklassjobben mest hotade på framtidens arbetsmarknad

annelie_nordstrom

Kommunals ordförande Annelie Nordström

Arbetet är kittet i den svenska välfärdsstaten. Utan en fungerande arbetsmarknad håller samhällsbygget inte samman. En av de analysgrupper som framtidsminister Kristina Persson tillsatt har i uppdrag att fundera över hur arbetsmarknaden kan bidra till att detta bygge stärks och förbättras i framtiden. Gruppen leds av Kommunals ordförande Annelie Nordström tillsammans med ekonomen och författaren Klas Eklund.

– Just nu funderar vi mycket över vad som driver förändring och utveckling på arbetsmarknaden och över hur den svenska modellen kan göras mer robust, säger Annelie Nordström.

De tre områden hon ser som centrala för analysgruppen Arbete i framtiden är:

  • Den tekniska utvecklingen inklusive digitalisering och robotisering.
  • Globaliseringen, som gör arbetskraft och kapital snabbrörligt över världen
  • Den demografiska utvecklingen, där även migrationen ingår.

Att analysera och påverka allt detta framstår som en gigantisk uppgift, men Annelie Nordström ser den inte som ohanterlig.

– Vi ska inte äta elefanten i ett stycke utan tar det bitvis, dessutom hänger de tre områdena samman och påverkar varandra, säger hon.

Analysgruppen behöver heller inte starta från noll. Mycket är redan tänkt, sagt och skrivet om dessa frågor. Inte minst av den förra regeringens Framtidskommission, som producerade en mängd rapporter men inte fick se mycket resultat av sitt arbete.

– De analyserade, vi förväntas komma med konkreta förslag om vad som kan göras på 10 – 15 års sikt, säger Annelie Nordström.

Den senaste tidens diskussion om den framtida arbetsmarknaden har handlat mycket om digitaliseringens konsekvenser. Annelie Nordström ser två linjer i debatten.  Den ena är att konsekvenserna blir stora eftersom många jobb försvinner. Den andra är att det blir förändringar, men att det inte är märkvärdigare än tidigare teknikskiften. Annelie Nordströms ståndpunkt ligger någonstans mitt emellan.

– Jobb försvinner, men det kommer nya i stället, var är svårt att sia om. Ingen kunde ju till exempel för några år sedan förutse den utveckling som skett inom spelbranschen, säger hon.

I stället för att spå framtiden vill Annelie Nordström skapa system som gör det lättare för människor att klara de förändringar som kommer. Bland annat vill hon se en grundläggande förändring i utbildningssystemet. Lära för livet måste bli mer än ett slagord.

– Vi ska inte skapa färdiga utbildningar och man ska aldrig känna att man är färdigutbildad, säger hon.

Men även om förändringar leder till något gott kan omställningsperioderna vara besvärliga. Mycket tyder på att vi nu står inför en sådan period, då gäller det att ha system att ta hand om dem som påverkas mest. En kategori som både Annelie Nordström och Anna Breman, makroanalytiker på Swedbank och ledamot i analysgruppen, pekar ut som särskilt utsatt för digitaliseringens konsekvenser är tjänstemän i mellangrupperna, till exempel de som jobbar på bank eller resebyrå.

– Ny teknik har inneburit en stor omvandling för vanliga traditionella mellanklassjobb. Den utvecklingen kommer att fortsätta, men medvetenheten om kraften i förändringen är ganska låg, säger Anna Breman.

Om politikerna vill underlätta omställning från krympande till växande branscher räcker det inte med åtgärder på näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. Bostadspolitiken har en central roll.

– För att skapa en positiv dynamik måste folk kunna flytta dit jobben finns. Då krävs att bostadsbyggandet ökar i hela landet, inte minst byggandet av hyresrätter, säger Anna Breman.

Hon är också överens med Annelie Nordström om behovet av förändringar inom utbildningssystemet. Inte minst när det gäller yrkesutbildningar så att de utbildar för de yrken där efterfrågan finns. Ett tredje område där förändringar behövs för att få en bättre fungerande arbetsmarknad är infrastrukturen.

– En utbyggnad behövs för att göra det lättare att pendla dit jobben finns, säger Anna Breman.

På Kvalitetsmässans tredje dag möts Annelie Nordström och Anna Breman i ett samtal om utmaningarna för arbetsmarknaden i framtiden. Moderator är SVT-journalisten Mats Knutson.

Klicka här för att läsa framtidsminister Kristina Persson som ger sin syn på analysgruppernas arbete.

LENA HÖRNGREN

0