Kvalitet & Förnyelse

13
okt

Fyra myndigheter konkurrerar om att utses till den modernaste

smm

Sveriges Modernaste Myndighet 2015

Fyra myndigheter som alla har uppdrag med central betydelse i människors vardag gör upp om utmärkelsen Sveriges Modernas Myndighet 2015.
Det handlar om Jordbruksverket, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen samt Statens geotekniska institut (SGI). Vinnare blir den som juryn anser bäst uppfyller kriterier om bland annat handlar kvalitet, effektivitet, innovation, hållbar utveckling samt om hur medarbetarnas kompetens tas till vara. Priset delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 3 november.

Här följer en kort presentation av de nominerade samt deras generaldirektörers svar på frågan om vad som är deras myndighets styrka i kampen om att vara modernast:

Jordbruksverket

Jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske är Jordbruksverkets tre ansvarsområden. Områden som är starkt präglade av EU. Strävan är att trots det ibland krångliga regelverket göra det så enkelt som möjligt att göra rätt. Under 2013 genomfördes Förenklingsresan genom landet. Företag, kommuner och länsstyrelser inbjöds till samtal om vad som orsakar krångel och oro. Resultatet blev 370 synpunkter som lett till ett hundratal genomförda förenklingar

Generaldirektör Leif Denneberg:

Våra engagerade medarbetare jobbar tillsammans – och med andra – för att göra det krångliga lite enklare för människor och företag. Vår grundsyn är att alla vill göra rätt. Vi sätter kunden först och arbetar för maten, djuren, miljön och landsbygden i ett hållbart samhälle.

Konsumentverket

Uppgiften för Konsumentverket är att hålla koll på dagens och framtidens konsumentvardag. Det handlar om att stärka, genom att förmedla kunskaper, att stävja genom tillsyn och marknadskontroller samt att stödja med information och service. I mars i år startade den nationella konsumenttjänsten Hallå konsument. Tjänsten består dels av en webbplats med information guider och verktyg, dels en grupp vägledare som svarar på frågor via telefon, mejl, chatt och sociala medier.

Generaldirektör Gunnar Larsson:

En modern myndighet har fokus på dem den är till för. Det innebär bland annat att vi engagerar konsumenterna i utveckling och testning av de tjänster vi erbjuder. Lika viktigt är att vi samverkar med andra för att nå resultat. Medborgarna ska inte behöva hålla reda på vilken aktör inom staten som hanterar vad. Vi myndigheter måste prestigelöst arbeta tillsammans för att reda ut oklarheter, hushålla med skattepengar och hitta gemensamma vägar att göra skillnad för medborgarna.

Post- och telestyrelsen (PTS)

Uppdraget för Post- och telestyrelsen är att se till att alla i Sverige har tillgång till bra telefoni, bredband och post. Det är områden där utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att myndigheten är kreativ och snabbfotad. Långsiktig konsumentnytta är ett av de övergripande målen. Alla, oavsett funktionshinder, ska kunna använda elektroniska kommunikationsvägar. För att inte heller boendet ska vara ett hinder verkar man för bredbandsutbyggnad i hela landet. PTS jobbar också för att främja konkurrens och ska se till att användarnas integritet värnas.

Generaldirektör Göran Marby:

Medarbetarna. De är de som gör den här myndigheten till vad den är. PTS arbetar inom ett område i ständig utveckling där det finns stora möjligheter och utmaningar. Våra kompetenta medarbetare arbetar ständigt och engagerat med frågor som effektivitet, förnyelse, innovation och hållbar utveckling.”

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Samhället ska byggas på en säker grund. SGI:s uppdrag är att se till att grunden håller genom att jordskred, ras och stranderosion förebyggs. Klimatförändringarna har gjort att riskerna ökat och därmed också behovet av insatser och forskning inom området. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat kommuner, andra myndigheter och med privata aktörer. Ett aktivt arbete pågår med att göra geotekniska data elektroniskt tillgängliga.

Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson:

Vår främsta styrka är att vi engagerar hela organisationen i utvecklingsarbetet. Vi tillhör inte de stora myndigheterna och har en platt organisation, vilket gör att alla medarbetare kan delta. Exempelvis har alla SGI:are varit engagerade i workshops och avdelningsmöten om frågor som profileringsarbete, gemensam värdegrund och personalpolicy.

LENA HÖRNGREN

 

Bakom utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet står: Näringsdepartementet, Vinnova, PWC, Naturvårdverket, Saco-S och ST.

I juryn ingår Karina Aldén, Finansdepartementet, Leif Callenholm, stf generaldirektör Vinnova, Magnus Enzell, kansliråd Näringsdepartementet, Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Britta Lejon, ordförande ST, Anna Kelly, konsult PwC, Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen och Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.

Tidigare vinnare: SMHI 2013, Skatteverket 2011 och Vägverket 2009.

0