Kvalitet & Förnyelse

13
okt

Synliga chefer måste leva som de lär

eva_hamilton

Eva Hamilton, f d vd SVT

Att vara chef innebär att ständigt vara synlig. En av de allra synligaste är Sveriges Televisions vd. Ett jobb som Eva Hamilton hade fram till i fjol. På Kvalitetsmässan talar hon om sina erfarenheter av att leda Sveriges mest synade och mest sedda företag. Ett jobb hon tycker har många likheter med att vara chef i kommuner och landsting.

– Det handlar om att leda verksamhet som ägs av användarna och där syftet inte är att leverera vinst utan nytta, säger hon.

Ett sådant chefskap ställer speciella krav. Till exempel ett visst mått av ödmjukhet inför uppdraget och uppdragsgivarna. Det krävs också total transparens, eftersom det handlar om offentliga medel.

– Framför allt måste man i alla lägen stå upp och försvara sin verksamhet, sin personal, sina utgifter och visa att man jobbar effektivt, säger Eva Hamilton.

Eftersom man är synlig gäller det också att tänka på att man hela tiden uppträda inom de gränser som uppdraget sätter.

– Sveriges Televisions vd flyger inte förstaklass och har inte chaufför, nämner Eva Hamilton som exempel.

Det är knappast aktuellt för chefer i offentlig verksamhet, men principen är detsamma: Det chefen inte vill att medarbetarna ska göra får chefen inte heller tillåta sig. Om högste chefen är vårdslös med hur tjänstekortet används gör ledningsgruppen likadant. Då tycker mellancheferna att det är OK och så har ett icke önskvärt beteende satt sig.

Att inte leva som man lär, är bland det mest svårförklarade om man blir utsatt för medias granskning. SVT är ett medieföretag med uppdrag att granska, men företaget är också i hög grad granskat av media. Till granskarna hör ibland också de egna medarbetarna.

– Allt som sas internt kunde bli externt. Som chef kunde man läsa inlägg på DN Debatt där ledningen beskrevs som idioter, något som vore otänkbart i ett privat företag, säger Eva Hamilton.

En situation som nog inte är främmande för chefer i kommuner och landsting även om det i deras fall snarare handlar om lokaltidningens debattsidor. Vad har då den medievana före detta mediechefen Eva Hamilton för tips för mediehantering? Grundtipset är det vanliga

– Lägg allt på bordet på en gång. Tro inte att något går att hålla hemligt.

Det är lätt att säga och enkelt i teorin. I praktiken visar det sig att många, som borde veta bättre, ofta gör tvärtom. Volkswagen-skandalen är det senaste exemplet. Här hemma har SCA och Industrivärden provat samma metod, med lika dåligt resultat.

– Det är demoraliserande för de anställda om det hela tiden sipprar ut nya uppgifter som skadar förtroendet, säger Eva Hamilton.

Efter att i många år ha haft ett stort och tungt chefsuppdrag har Eva Hamilton idag bara ansvar för sig själv. Hon talar om chefskapet med ett uns av saknad. Att ha en självklar uppgift, att leda, att entusiasmera medarbetare för sin vision, att vara den som står i spetsen för en verksamhet. Eva Hamilton har gillat allt detta. Hon är dock inte särskilt sentimental utan väjer att se de möjligheter detta nya skede i livet ger.

– När Gud stänger en dörr, öppnar han många fönster, säger hon.

De fönster som öppnat sig för Eva Hamilton har spännande utsikt. Hon värjer sig för beteckningen styrelseproffs men har uppdrag i tre tunga bolagsstyrelser, LKAB, Fortum och Lindex. Dessutom har hon prestigefyllda uppdrag med mer kulturell profil i styrelsen för Polarpriset och Nobel Center samt är medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens näringslivsråd.

– Jag tar med mig min vd-kunskap, företag är i grunden ganska lika, plus samhällskunskaper och ett gott kontaktnät, säger hon.

Moderatorsuppdrag och föreläsningar ingår också i den tillvaro av allt möjligt som är Eva Hamiltons vardag idag. Hennes föreläsning på Kvalitetsmässan är den 3 november och har rubriken ”Att leda med allmänhetens ögon på sig” .

LENA HÖRNGREN

0