Kvalitet & Förnyelse

16
Nov

App för bättre mat bästa innovationen inom eHälsa

svea

Appen Matglad, ett hjälpmedel för intellektuellt funktionshindrade att laga sin egen mat fick SveaPriset 2015 för bästa innovationsidé inom eHälsa.

– Styrkan i projektet är att vi har haft underifrånperspektiv och låtit brukarnas behov styra, säger Margareta Frost-Johansson, som är avdelningschef på Hushållningssällskapet Väst och ansvarig för projektet.

Idén kom från Birgitta Toll, som är kostpedagog inom Borås stad. Hon hade sett vilket problem matlagning kan vara för personer med intellektuella funktionshinder. Vanliga recept och kokböcker fungerar inte. De ger ingen hjälp med logistiken, begreppen är oklara och förkunskaper tas för givna.

– Det material som fanns speciellt för den här gruppen var omodernt, de vill ha tuffa, fräcka recept som alla andra, konstaterar Margareta Frost-Johansson.

Eftersom maten är en hjärtefråga för Hushållningssällskapet såg hon en uppgift här. Men man la inte bara ut några recept, utan drog igång ett projekt enligt projektledningskonstens alla regler. Kompetens är då en nyckelfråga. Till Matgladteamet knöts inte bara specialkompetens om kost och hälsa utan också om systemutveckling. Systemutvecklarna har varit med under hela processen där mötena med brukarna har varit en viktig del.

– Vi tänkte ett år innan vi drog igång. Ofta var det två steg fram och ett tillbaka, säger Eleonor Schütt, som jobbat med inmatningen av alla recept i Matgladappens system.

Framgången för Matglad beror inte bara på det konsekventa brukarperspektivet utan har också en mer krass förklaring. Tack vare den samlade kompetensen i teamet insåg man att det skulle kosta att utveckla en professionell och attraktiv matapp och ansökte om pengar för det. Allmänna arvsfonden trodde på idén och beviljade 5,5 miljoner kronor. Tack vare det kunde man anlita en kommunikationsbyrå som stått för all design, färg och form, en matfotograf och en stylist, vilket gett aptitliga matbilder.

– En del har tyckt att bilderna är för fina, men de måste vara fina, annars är det ingen som lockas att laga maten, säger Margareta Frost- Johansson.

På appen Matglad beskrivs pedagogiskt steg för steg med enkla texter och bilder hur maten ska lagas. Idén har vidareutvecklats på den nya appen Matglad helt enkelt, som vänder sig till dem som inte kan läsa. Här tar man hjälp av bild, film, text och inläst tal för att på ett lättbegripligt sätt beskriva matlagningens olika steg. Projektet har finansierats med hjälp av innovationsstöd från Post- och telestyrelsen. Båda apparna fungerar för såväl dator och surfplatta som smartphone.

Tack vare de 500 000 kronorna som SveaPriset innebär kan man nu gå vidare med nästa steg. Ett digitalt fortbildningsverktyg för personal inom LSS-verksamheterna.

– Personalen är nyckeln till brukarnas hälsa. Genom en sådan e-skola får de idéer för sitt motivationsarbete, säger Margareta Johansson-Frost.

Matglad har tagits mycket väl emot både bland brukare och personal. Redan innan man fick SveaPriset hade den laddats ner 11 000 gånger. Inom kort ska delar till teamet till Bryssel för att presentera projektet som är unikt i sitt slag.

– Hushållningssällskapet ligger i framkant, det är därför vi har överlevt sedan 1791, säger en nöjd och glad Margareta Frost- Johansson.

LENA HÖRNGREN

 

Motiveringen till att ge SveaPriset till projekt Matglad lyder:

Genom appen hjälps människor med intellektuella funktionshinder att själva ta ansvar för sin matlagning, något som stärker självkänslan och även ger motorisk övning. Projektet fokuserar på en viktig och stor målgrupp, har stor skalbarhet och kan med fördel överföras till många andra grupper i samhället. Vidare visar projektet att innovativt tänkande inte enbart handlar om att utveckla nya saker utan lika mycket om att paketera alldagliga göranden och processer på ett smart och ändamålsenligt sätt.”

 

0