Kvalitet & Förnyelse

16
Nov

Innovation i vardagen gör PTS modernast

modernaste

Post- och telestyrelsen (PTS) vågar ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Det är några av skälen till att PTS tilldelades utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet på Kvalitetsmässan. I motiveringen talas också om den starka tilltron till medarbetarna, något som generaldirektör Göran Marby också lyfter fram i en kommentar till priset:

– Det är medarbetarna som gör oss till Sveriges modernaste myndighet. Vi arbetar inom ett område i ständig utveckling där det finns stora möjligheter och utmaningar. Våra kompetenta medarbetare arbetar ständigt och engagerat med frågor som effektivitet, förnyelse, innovation och hållbar utveckling, säger han.

Uppdraget för PTS är att arbeta för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Det är ett brett uppdrag med många olika uppgifter inom ett område där utvecklingen går fort. Systematisk omvärldsanalys är en viktig del i arbetet både för medarbetarna och i ledningsgruppen. Man har också en modell för att snabbt fånga upp vad man kalla verksamhetsnya frågor, det vill säga frågor som kan få betydelse för det framtida arbetet.

Att PTS kunde står på GöteborgsOperans scen och ta emot priset från civilminister Ardalan Shekarabi var ingen slump utan resultatet av ett systematiskt förändringsarbete med sikte på priset.

Det handlar om det vi brukar kalla PTS-myllan, alltså vår kultur, och om våra medarbetare, sa Richard Källstrand, som är chef för den administrativa avdelningen, vid ett seminarium dagen efter prisceremonin.

Samverkan och mötesplatser, både internt och externt är viktiga delar i kulturen på PTS.

– Vi vill att medarbetarna ska våga prova, våga sticka ut och våga ifrågasätta, vilket egentligen handlar om att de ska våga misslyckas, sa Richard Källstrand.

PTS är en expertmyndighet med 260 anställda, ganska jämnt fördelade mellan jurister, ekonomer och ingenjörer. Att vara en bra arbetsgivare så att dessa experter stannar kvar i statens tjänst trots att lönerna är högre i det privata näringslivet är en av utmaningarna i personalarbetet. Jämförelser visar att man lyckats ganska bra med sin satsning på personalen. PTS ligger högt när det gäller jämställdhet, hälsa och arbetsmiljö.

En annan utmaning är att undvika stuprörstänkande. Därför jobbar PTS systematiskt med att låta medarbetare dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Både via intranätet och i mötesform genom den så kallade Kvarten, där någon får 15 minuter på sig att berätta för kollegorna om till exempel ett projekt.

PTS tog initiativ till och leder projektet Rörlighet i staten. Ett samarbete om kompetensutbyte mellan tio myndigheter och näringsdepartementet för att ge medarbetarna nya utvecklings- och karriärmöjligheter.

– Vi vill skapa mervärde med att jobba i staten, säger Richard Källstrand.

Eftersom uppdraget är att alla i Sverige ska tillgång till bra bredband, telefoni och post jobbar PTS aktivt med insatser för att öka tillgången till digitala tjänster för funktionshindrade. För att främja innovation har man utlyst innovationstävlingar med gott resultat. Hittills har man utsett 105 vinnare som fått dela på 130 miljoner kronor. Ett av de projekt som fått stöd är Matglad, en app med recept för intellektuellt funktionshindrade som belönades med SveaPriset på Kvalitetsmässan.

Både Richard Källstrand och Njal Roomans, seniorkonsult på PWC, som tillsammans med Näringsdepartementet och Vinnova står bakom Sveriges Modernaste Myndighet, konstaterade vid seminariet att mycket av statligt förändringsarbete är generellt för alla myndigheter. PTS har lärt mycket av de övriga nominerade till priset och räknar med att priset ökar intresset för vad de har gjort.

– Man kan alltid bli bättre, sammanfattar Richard Källstrand.

LENA HÖRNGREN

 

Motiveringen till att ge Post- och telestyrelsen utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet lyder:

Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.

För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen.

0