Kvalitet & Förnyelse

16
Nov

Mod, nyfikenhet och öppenhet

helsingborg

Helsingborgs mod, nyfikenhet och öppenhet på IT-området belönas med utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015.

– Digitaliseringen är avgörande för Helsingborgs stads möjlighet att öka servicen till stadens invånare och företag, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) i en kommentar till priset.

Staden har jobbat länge och aktivt med att utveckla stadens användning av IT. Men även om Helsingborg nu är Sveriges IT-kommun ligger fokus inte på IT. Det viktiga är inte tekniken i sig utan hur den används för att förbättra verksamheterna.

– IT är en resurs som ska möjliggöra service till och samspel med medborgarna, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

En som betytt mycket för den här utvecklingen är internetchefen Joakim Jardenberg. Han kom från konsultvärlden och rekryterades som inspiratör och för att påverka medarbetarnas attityder till digitaliseringen.­

– Priset betyder jättemycket. Inte minst som en bekräftelse av att vi är på rätt väg i vår förflyttning av perspektivet från IT till internet – från maskiner till människor, säger han.

Helsingborgs mod på IT-området handlar inte bara om att prova nya lösningar, staden har också utmanat telekomoperatörerna genom att erbjuda fritt wifi med över 200 surfzoner i centrala Helsingborg. Detta granskas nu av Konkurrensverket. Resultatet av granskningen inväntas med spänning av övriga kommuner. Palle Lundberg hyser ingen oro för utslaget.

– Jag välkomnar deras granskning, men som jag ser det finns ingen grund för påståendena om att detta är konkurrensbegränsande. Ingen annan aktör erbjuder denna service på torg och i parker, säger han.

Helsingborg har också varit pionjärkommun när det gäller att publicera öppna data. På sajten Öppna Helsingborg finns data om till exempel vad det serveras för mat i skolan, om utryckningar av polis och brandkår samt befolkningsstatistik. Utbudet ökar stadigt och brukarna får komma med förslag om vilka data som ska göras tillgängliga.

Palle Lundberg försöker att leva som han lär, vilket bland annat innebär att han är aktiv på sociala medier. Veckobrev från kommundirektören på intranätet är historia. Palle Lundberg kommunicerar via sitt Instagramkonto, både om vad han gör i jobbet och en del privat. Veckan efter Kvalitetsmässan kunde man till exempel se bilder både från ledningsgruppens diskussioner om digitaliserings och av hur familjen Lundberg fyller frysen med lammkött.

– Jag har blivit mycket mer tillgänglig och får mycket mer respons nu än tidigare, säger Palle Lundberg.

Helsingborg jobbar inte med jätteprojekt utan provar sig fram. Styrkan ligger i att man, enligt IT-utvecklingschefen Jukka Heino, utreder mindre, testar mera och ser till att det som beslutats blir verklighet. Att bli Sveriges IT-kommun sporrar att gå vidare.

– Det är kul att promenera där ingen annan gått, säger Joakim Jardenberg.

Själv promenerar han efter årsskiftet tillbaka till den privata konsultvärlden. Han har, som han uttrycker det, gjort sin samhällstjänst genom att jobba de kontrakterade två åren i kommunal tjänst.

– Då ska vi rekrytera en digitaliseringsdirektör för det fortsatta förändringsarbetet. Vi söker någon som står med ena benet i IT-avdelningen och det andra i verksamheterna. Vi ska fortsätta vara offensiva och hitta nya vägar att använda den digitala tekniken för verksamhetsutveckling, säger Palle Lundberg.

LENA HÖRNGREN

 

Motiveringen till att Helsingborg utsetts till Sveriges IT-kommun 2015 lyder:

Årets pris går till en kommun som vågar blicka ut i världen och in i framtiden. Helsingborg har lyckats skapa bred uppslutning bakom en vision av hur digitalisering kan bidra till ett samhälle där utmaningar istället blir till möjligheter. Kommunen har arbetat kontinuerligt och målinriktat för att erbjuda en modern service till medborgare och företag med hjälp av kundcenter, digitala tjänster och hemsida i toppklass. Hos Helsingborg finns en nyfikenhet på vad ny teknik kan tillföra staden, och en öppenhet till att testa nya vägar för att nå invånarna i digitala miljöer där de känner sig hemma. Med sitt innovativa och gedigna arbete med digitalisering är Helsingborg en föregångare som vi hoppas att fler kommer inspireras av”.

0