Kvalitet & Förnyelse

16
nov

Samarbete och dialog gav Kävlinge segern

kavlinge

Sveriges KvalitetsKommun 2015 heter Kävlinge. Tack vare en stark resultatkultur och tydliga mål tog den västskånska lågskattekommunen hem segern i hård konkurrens.

– Utmärkelsen är viktig för bilden av Kävlinge och ett kvitto på det arbete vi gör för att utveckla kommunen och den kommunala servicen, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M).

Vid ett fullsatt seminarium på Kvalitetsmässan dagen efter prisutdelningen fick hon tillsammans med kommundirektör Mikael Persson och kvalitetsstrateg Pärnilla Ahnfors berätta för kommunfolk från hela landet om Kävlinges kvalitetsarbete. På frågan från moderatorn, SKL:s vd Håkan Sörman om vad som var de viktigaste framgångsfaktorerna svarade Mikael Persson:

– Samspelet mellan oss tjänstemän och den politiska ledningen. Politikerna är tydliga med vad de vill åstadkomma och överlåter åt oss att komma med lösningar.

Pia Almströms svar var:

– Vi har en bred politisk samsyn i avgörande frågor.

Att Kävlinges kommunledning fick stå på GöteborgsOperans scen och ta emot Ernst Billgren-skulpturen och en prischeck på 50 000 kronor är resultatet av ett arbete som inleddes 2009 med den första Kommunkompassen. Den genomgången visade att Kävlinge i många stycken låg bra till, inte minst hade man bra koll på ekonomin. Däremot var det sämre ställt med de mjuka värdena, som samverkan och inflytande.

När Tolvåkersskolan, som första skola i landet, 2010 hotades av statlig tvångsförvaltning på grund av dålig arbetsmiljö och täta lärarbyten, blev det uppenbart att något måste göras. Man insåg också att förändringen inte kunde begränsas till skolans område.

– Det krävdes ett större politiskt grepp med fokus på vad vi åstadkommer när det gäller välfärden, säger Pia Almström.

För Mikael Persson, som har en bakgrund som ekonomichef, blev det uppenbart att man dittills haft för stort fokus på ekonomin. Det räckte inte att bara titta på siffror, man måste också diskutera hur man ska utveckla verksamheterna.

– Den omsvängningen har lett att vi har en spänstigare diskussion idag och större engagemang från alla medarbetare, säger han.

Pärnilla Ahnfors menar att Kävlinges goda resultat beror på en kombination av struktur och kultur. Strukturen är traditionell mål- och resultatstyrning: En politiskt antagen vision om att bli Skånes bästa boendekommun. Mål beslutade av fullmäktige som tydligt förs vidare till nämnderna. Målen bryts sedan ner på verksamhets- och enhetsnivå. Plus det svåraste: Att få vision och mål att inte bara bli en pappersprodukt.

– Vi har lyckats få medarbetarna att förstå modellen och hur de kan bidra, säger Pärnilla Ahnfors.

Byggstenarna i Kävlinges kvalitetsarbete är nätverk, samarbete och, framför allt, dialog. Dialog med medborgarna i ett tidigt skede. Dialog med cheferna via ledarforum fyra gånger per år, så att de har en bra grund för sina samtal med medarbetarna. Dialog mellan kommunstyrelseordföranden och kommundirektören.

– Man får inte ha alltför ömma tår. Det händer att Pia och jag kommer in på varandras områden, men då säger vi ifrån. Utgångspunkten är att vi båda vill väl, säger Mikael Persson.

Kävlinge har också ägnat mycket arbete och omsorg åt värdegrunden. Det handlar om att skapa en gemensam känsla av vad det innebär att jobba i Kävlinge kommun. Att inte bara se till den egna enheten utan ha en förståelse för det kommunala uppdraget i hela dess bredd. Två anställda jobbar halvtid med att utveckla och befästa värdegrunden. Ute i verksamheterna finns värdegrundsambassadörer.

Mikael Persson påpekar betydelsen av att våga välja och att våga välja bort för att skapa utrymme för det nya. En sak har man dock inte valt bort: Att ha koll på finanserna. En god ekonomi är grunden för kvalitetsarbetet.

– Det är roligt att vi kunnat åstadkomma detta med en av landets lägsta skattesatser, sa Pia Almström nöjt när hon tog emot priset, som delades ut av SKL:s ordförande Lena Micko.

LENA HÖRNGREN

 

Juryns motivering till att Kävlinge utsetts till Sveriges KvalitetsKommun 2015:

En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2015 i hård konkurrens. Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna.

0