Kvalitet & Förnyelse

22
sep

Digitalisering handlar inte om teknik

checklista

Checklista för Sveriges nästa IT-kommun

Den kommun som siktar på att bli Sveriges IT-kommun 2017 kan få hjälp på vägen från 2015 års vinnare. Helsingborg har tagit fram en ”Checklista för Sveriges nästa IT-kommun” vid ett seminarium i Almedalen. Självklart gjordes det i full transparens på nätet och med allmänhetens bidrag.

– Vi vill leva som vi lär genom att dela med oss, testa och lära av andra, säger Carl Rydh, som är internetkoordinator på stadsledningsförvaltningen i Helsingborg, om tankarna bakom metoden.

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun har varit en bekräftelse för kommunen på att det man gör är rätt och riktigt. Det har också bidragit till att digitalisering har kommit ännu högre på dagordningen. Nu jobbar man vidare för att fortsätta utvecklas.

Det arbetet leds av Martin Güll, som är nytillträdd digitaliseringsdirektör. En titel han sannolikt är ensam om i Kommunsverige. Han har tidigare jobbat med affärsutveckling, senast hos Skånetrafiken. Innan dess bland annat på Sony och Telia. Att jobba inom kommunal förvaltning var inget han hade tänkt sig men attityden i Helsingborg fick honom att tänka om.

– Här fanns ett mod och en vilja att prova som lockade, säger Martin Güll.

Mod, nyfikenhet och öppenhet framhölls också som Helsingborgs styrkor i motiveringen till utmärkelsen Sveriges IT-kommun. Det är inget som kommer av sig självt utan måste vårdas och utvecklas.

­– I grunden handlar det om attityder som utgår från ledarskapet. I Helsingborg finns en tydlig gemensam bild av vad som är viktigt och det står man upp för också när det blåser, säger Martin Güll.

Ett exempel på denna attityd är att Helsingborg tog strid mot Konkurrensverket om fria wifi-zoner i staden. En strid som man till slut vann. Gratiszonerna var inget som konkurrerade med de privata aktörerna på marknaden, utan var ett komplement.

Nu gäller det att med öppenhetstänkandet som grundbult jobba vidare. Både med det som man varit bra på tidigare, till exempel öppna data, e-tjänster och med nya utmaningar.

– Vi får inte stanna av. Digitalisering handlar i första hand om ständig utvecklingsförmåga, inte teknik. Det gäller att utvecklas i takt med omvärlden, säger Martin Güll.

Det är också viktigt att veta varför man gör saker. Det är inte givet att flest kommunala appar vinner. En av punkterna på checklistan är att fundera över om det man gör är en del av det kommunala uppdraget.  Medborgarna måste se nyttan i satsningarna. Tekniken är inget självändamål, det viktiga är verksamheterna och servicen till kommuninvånarna.

­Helsingborgarna har på det stora hela uppskattat det som gjorts. Inte minst gäller det de fria wifi-zonerna, där man till och med fått beröm i kommentarsfälten på lokaltidningens hemsida.

-Digitaliseringen ska göra vår vardag enklare och smartare. Tänker man så är nyttan för såväl verksamheter som invånare självklar, säger Carl Rydh.

 LENA HÖRNGREN 

Checklista för Sveriges nästa IT-kommun, med bidrag från publik och allmänhet under Almedalsveckan:

 • Programmering ingår i skolundervisningen.
 • Papperslöst. Digitalt är förval i all kommunikation.
 • ”Mina sidor” för invånare med alla kommunala tjänster som individen utnyttjar, även socialtjänst.
 • All kommunikation med kommunen sker digitalt i valfri kanal och så säkert som möjligt, till exempel med bank-id.
 • Kommunen arbetar aktivt med öppen data, att göra den tillgänglig och uppmuntrar användande.
 • Ekonomiskt stöd för teknik och internet för socioekonomiskt svaga grupper, som en del av försörjningsstödet.
 • Fri tillgång till teknik och internet inom vård och omsorg – både för personal och brukare.
 • Alla digitala system och tjänster möter kraven på tillgänglighet och användbarhet.
 • Kommunen arbetar aktivt med BYOD (Bring Your Own Device), det vill säga att invånarna ska kunna använda den teknik som passar dem bäst.
 • Alla digitala system och tjänster valideras och möter kraven på säkerhet.
 • RSS-flöden och öppna API:er på all publik information, till exempel diarium.
 • Upphovsrättsfrågan är löst. Bilder och textmaterial som publiceras läggs som förval under fri licens för att underlätta spridning.
 • Kommunen delar aktivt med sig av erfarenheter, kunskaper och källkod till övriga Kommunsverige (och privata marknaden).
 • Funderar över om det som görs verkligen faller under det kommunala uppdraget.

 Almedalsseminariet där checklistan diskuterades går att se via Kvalitetsmässans hemsida:

http://www.itkommun.se

 

Fakta Sveriges IT-kommun

Priset ges till den kommun som bäst tagit till vara digitaliseringens möjligheter att göra kommunen enklare, effektivare och öppnare.

Tidigare vinnare: Karlstad 2013, Upplands-Väsby 2011, Falkenberg 2009, Umeå 2007, Malmö 2005, Nacka 2003 och Kalix 2001. Vinnaren utses av en jury och får ta emot priset på Kvalitetsmässans invigningsgala den 14 november 2017. Mer information finns på Kvalitetsmässans hemsida www.kvalitetsmassan.se.

 

0