Kvalitet & Förnyelse

27
nov

Kommunerna som gör upp om titeln Sveriges KvalitetsKommun 2017

kk_logo

Från Norsjö i norr till Helsingborg i söder. Sveriges sjätte största kommun och den elfte minsta. Från ett renodlat S-styre till regnbågsstyren i olika blandningar. Kommunalskatt som varierar mellan 30:48 och 34:20.

Kommunerna som gör upp om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017 skiljer sig åt på många vis men förenas i en strävan att jobba systematiskt med att förbättra servicen till medborgarna. Två är nykomlingar, Vallentuna och Gnosjö. Övriga kommuner, Helsingborg, Norsjö, Tyresö, Upplands Väsby, Västerås, Örnsköldsvik och Ängelholm har varit med tidigare.

Vinnaren får ta emot priset i form av en skulptur av Ernst Billgren och ett resestipendium på 50 000 kronor på Kvalitetsmässans invigningsgala den 14 november 2017.

Här följer några nyckeltal och en kort presentation av de sökande:

 

[simnor_accordion][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Gnosjö” onload=”closed” text=”Smålandskommunen som gett upphov till begreppet Gnosjöandan. Den innebär, ”en inställning där man samarbetar och strävar mot att ständigt utvecklas och göra det lite bättre för alla”. Något som i hög grad är förknippat med småföretagande och entreprenörskap. Kända gnosjöbor: Artisten Uno Svenningsson och före detta folkhälsominister Maria Larsson.

Styre: M+C+L+KD i minoritet. KS-ordförande: Arne Ottosson (M).

Nyckeltal: 9 599 invånare. Medelålder: 41,4 år. Andel utrikesföda: 23,4 procent. Valdeltagande: 85,1 procent. Skattesats: 33,50. Förvärvsfrekvens: 81,6 procent. Andel företagare: 8 procent.

Christian Bagan, kommunsekreterare:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Vi får ett kvitto på dels hur bra våra verksamheter är, för vi vet att många är i toppkvalitet, samtidigt som vi får en vägvisning till vad som kan bli ännu bättre. Genom att delta i samarbetet hoppas vi få stöd och idéer för att ytterligare utvecklas som en liten industrikommun på landsbygden bortanför storstädernas stora resurser. En kommun nära våra medborgare och där våra medarbetare trivs och mår bra.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Vi upplever att det viktiga arbetet med mål och kvalitet kan förbättras och vi har för detta inrättat en ny tjänst som utvecklingsledare vilket för en liten kommun som Gnosjö är en stor satsning. Förhoppningen är att det skall leda till bättre styrning och ledning av våra verksamheter, samt bättre kvalitet till nytta för våra medborgare. Andra utmaningar är liksom för många andra kommuner integrationen av nyanlända, att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och att fortsätta arbeta med kommunens ekonomiska styrning.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Helsingborg” onload=”closed” text=”Erbjuder livskvalitet för människor och livskraft för företag, vilket tycks locka. Både befolkning och nyföretagande ökar i landets för närvarande åttonde största kommun.  Säger sig vara staden för de som vill något. 2035 vill Helsingborg, enligt visionen, vara ”en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag”.

M+L+C+KD+MP. KS-ordförande: Peter Danielsson (M). Kända helsingborgare: Tv-kocken Tina Nordström och sångaren Erik Saade.

Nyckeltal: 139 659 invånare. Medelålder: 40,8 år. Andel utrikesföda: 22,6 procent. Valdeltagande: 82,7 procent. Skattesats: 30,90. Förvärvsfrekvens: 72,2 procent. Andel företagare: 9 procent.

Stadsdirektör Palle Lundberg:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Det är en naturlig del i vårt förbättringsarbete. En utmaning som stimulerar och engagerar hela organisationen att kontinuerligt försöka arbeta smartare, smidigare och mer serviceinriktat.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Helsingborg är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige de senaste åren och vi räknar med att den kommer att hålla i sig. Det här skapar så klart fantastiska möjligheter och kan ge Helsingborg en variation och ett utbud som långsiktigt förverkligar stadens vision Helsingborg 2035. Men det medför också utmaningar, som till exempel att ta vara på de nya helsingborgarnas kompetens, kunnande och kultur, och involvera dem i stadens utveckling. Parallellt står vi också inför ekonomiska utmaningar. Därför är det viktigt att vi vågar tänka och göra nytt. Vi måste ta tillvara varje medarbetare som en idébärare och omsätta deras kreativitet i smarta lösningar. I kombination med att vi fortsätter att utveckla vår förmåga att utnyttja internets och digitaliseringens möjligheter.”][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Norsjö” onload=”closed” text=”

I denna västerbottniska inlandskommun har människor alltsedan 1200-talet ägnat sig åt jakt, fiske och jordbruk. Numera är det en industriort med tonvikt på träindustrin. Norsjö vill vara ”en attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hänger med” bland annat genom ett rikt idrotts- och föreningsliv. Kända Norsjöbor: Författarna Torgny Lindgren och Stieg Larsson.

Styre: S med egen majoritet. Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Lindfors (S).

Nyckeltal: 4 124 invånare. Medelålder: 40,8 är. Andel utrikesföda: 9,4 procent. Valdeltagande: 83 procent. Skattesats: 34,20. Förvärvsfrekvens: 80,4 procent. Andel företagare: 8 procent.

Inger Johansson, kvalitetsstrateg:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Det ger uppslag till fortsatta förbättringar och hjälper oss att fokusera på vad vi ger våra skattebetalare och besökare. Värdegrundsarbetet etablerar en bra grund för förändringsarbetet. Politiker och medarbetare har gemensamt reviderat våra övergripande mål för att tydliggöra medborgarnytta. Vi hushållar med våra resurser och ser förändringsarbete, innovationer och nya processer som positivt utmanande.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Försämrad försörjningskvot och brist på arbetskraft är framtida utmaningar, men vi ser många möjligheter genom vårt aktiva arbete med nyanlända invånare. Meningsfulla språk- och arbetspraktikplatser är framgångsfaktorer. Bostadsbristen är en utmaning men via medborgarinflytande och reviderade styrdokument samt fokus på kärnverksamheterna och företagsamheten, kan vi hitta lösningar.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Tyresö” onload=”closed” text=”

Södertörnskommunen som inom sina gränser rymmer såväl holmar och skär som 1600-talsbyggnaden Tyresö slott och Bollmoras miljonprogramsområden. Strävar efter att bli den mest attraktiva kommunen i Stockholmsområdet. Enligt visionen ska det vara så lätt att leva i Tyresö att man vill leva där hela livet. Kända tyresöbor: Ingvar Carlsson, före detta statsminister och sångerskan Lisa Nilsson.

Styre: M+FP+KD+C. Kommunstyrelsens ordförande: Fredrik Saweståhl (M).

Nyckeltal: 46 992 invånare. Medelålder: 39,0 år. Andel utrikesföda: 15,5 procent. Valdeltagande: 88,7 procent. Skattesats: 31,58. Förvärvsfrekvens: 83,3 procent. Andel företagare: 10 procent.

Kommundirektör Bo Renman:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Vi är stolta över det arbete som varje medarbetare bidrar med för att förverkliga vår vision, därför ansöker vi för att bli Sveriges KvalitetsKommun 2017. Tyresö kommun har som enda kommun i Sverige, deltagit sedan starten 2003. För oss har det varit ett utmärkt sätt att driva verksamhetsutvecklingen framåt. Vi har arbetat systematiskt med den mycket konkreta återkoppling som Kommunkompassen ger.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Tyresö har en expansiv utveckling med snabb befolkningstillväxt. Det är en utmaning att få den kommunala servicen att växa i takt med detta och att vara attraktiv som arbetsgivare i den hårdnande konkurrens som råder i flera viktiga yrkesgrupper. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning samt mottagande och integration av nyanlända är också stora utmaningar.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Upplands Väsby” onload=”closed” text=”

Strategiskt läge mellan Stockholm och Uppsala med världen inom räckhåll tack vare närheten till Arlanda. Ett läge för tillväxt. I fjol växte Upplands Väsby snabbare än man gjort på 25 år. Visionen är att fortsätta växa och 2040 vara en ännu bättre kommun att leva i. ”Väsby vågar och gör” är mottot som signalerar viljan att prova nytt. Kända Väsbybor: företagsledaren Antonia Ax:son Johnson och Europe-sångaren Joey Tempest.

 Styre: S + MP + V + Väsbys bästa, som har två mandat. KS-ordförande: Mathias Bohman (S).

Nyckeltal: 43 639 invånare. Medelålder: 39,4 år. Andel utrikesfödda: 27,0 procent. Valdeltagande: 84,1 procent. Skattesats: 31,60. Förvärvsfrekvens: 79,5 procent. Andel företagare: 8 procent.

Tf kommundirektör Per-Ola Lindahl:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Tävlingen ger oss ett extra driv i vårt förbättringsarbete. Att delta och bli utvärderad av utomstående skapar en medvetenhet i organisationen om vad som är god kvalitet och hur man uppnår den. Men den största vinsten är naturligtvis att Väsbyborna och alla som är verksamma i Väsby på så vis får en bättre kvalitet i den kommunala servicen.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Vi arbetar intensivt med att samhällsplanera och bygga bostäder för en växande befolkning. Tillväxttakten utmanar den kommunala organisationen att hela tiden arbeta smartare för att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Många nyanlända och inflyttade gör att insatser för att skapa tillit mellan medborgare och tilltro till samhället blir särskilt viktiga. Utbildning är en av nycklarna. Efter ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt går mycket åt rätt håll i Väsbys skolor, men vi har en bit kvar till våra högt ställda mål.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Vallentuna” onload=”closed” text=”

Snabbväxande kommun med storstaden, Arlanda och skärgården inom nära räckhåll. Här ska man enligt visionen kunna leva det goda småstadslivet och samtidigt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Nybyggandet sker på historisk mark, här har det bott människor sedan stenåldern och ingen annan kommun har lika många runstenar. Kända Vallentunabor: KD-politikern Mats Odell och fäktaren Kerstin Palm.

Styre: M+ C + L + KD. Kommunstyrelsens ordförande: Parisa Liljestrand (M).

Nyckeltal: 32 626 invånare. Medelålder: 38,4 år. Andel utrikesföda: 12,8 procent. Valdeltagande: 89,3 procent. Skattesats: 31,08. Förvärvsfrekvens: 86,2 procent. Andel företagare: 11 procent.

Kommundirektör Victor Kilén:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
För att lyckas med utmaningarna måste alla goda krafter samverka. Det kräver en tydlig målbild, handlingskraft och uthållighet. Genom att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun ställer vi de högsta förväntningarna på oss själva. På så vis frigör vi den energi som krävs för att möta framtiden.
Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Vallentuna ligger mitt i tillväxtregionen –  Stockholm, Uppsala, Arlanda. Kommunen är förhållandevis stor till ytan men med låg befolkningstäthet. Det ger förutsättningar för tillväxt, men det innebär också stora utmaningar. Tillväxten måste vara långsiktigt hållbar och får inte hota småstadens trygghet. En annan utmaning är att skapa samsyn och engagemang hos medborgarna. Vi behöver också hitta vägar för att attrahera innovationer, talanger och investeringar liksom för att få omvärlden att medverka till nödvändiga satsningar på infrastruktur.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Västerås” onload=”closed” text=”

Staden vid Mälaren som genom senare års byggande blivit allt mer mälarnära. Västerås i världen och världen i Västerås är ett motto som beskriver en stad som gör affärer med hela världen och där många har sina rötter i andra delar av världen. Landets sjätte stad, med en tillväxt över genomsnittet. Kända västeråsare: Nobelpristagaren Tomas Tranströmer och hockeyspelaren Nicklas Lidström.

Styre: S + C+ KD + MP. Kommunstyrelsens ordförande: Anders Teljebäck (S).

Nyckeltal: 146 705 invånare. Medelålder: 41,1 år. Andel utrikesföda: 19,8 procent. Valdeltagande: 85,5 procent. Skattesats: 31,24. Förvärvsfrekvens: 76,7 procent. Andel företagare: 7 procent.

Stadsdirektör Bo Dahllöf:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges kvalitetsKommun?
Det ger oss en skjuts att anstränga oss lite extra; att sätta fokus på lärande och utveckling. Tävlingsmomentet triggar och skapar engagemang, men målet är självklart att göra det bättre för västeråsarna.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Dialog och delaktighet är självklara utvecklingsområden. Systematiskt och långsiktigt behöver vi arbeta för att skapa engagemang. Här vägleder vår värdegrund oss; alltid bästa möjliga möte. Att bemöta varandra och våra invånare på ett bra sätt, är själva fundamentet i en framgångsrik verksamhet.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Ängelholm” onload=”closed” text=”

Öppenhet, omtanke, handlingskraft är orden som ska vara vägledande för arbetet i Ängelholms kommun. Här finns Sveriges första agila kommunorganisation, vilket innebär att man strävar efter ett snabbt, lättrörlig och anpassningsbart arbetssätt för att hantera en ständigt föränderlig verklighet. Kända personer från Ängelholm: skådespelaren Jarl Kulle och artisten Jill Johnson.

Styre: S + Engelholmspartiet i minoritet. Kommunstyrelsens ordförande: Lars Nyander (S).

Nyckeltal: 41 147 invånare. Medelålder: 43,5 år. Andel utrikesföda: 10,8 procent. Valdeltagande: 85,7 procent. Skattesats: 30,48. Förvärvsfrekvens: 80,9 procent. Andel företagare: 10 procent.

Kommundirektör Lilian Eriksson:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Vi vill visa att vi menar allvar med vårt utvecklingsarbete. Det motiverar oss och ger oss drivkraft att tillsammans arbeta med att höja servicenivån till våra medborgare och förbättra kvaliteten i våra tjänster. Det blir roligare att gå till jobbet, vi känner stolthet i det vi gör och det händer mycket bra saker under resans gång. Att sträva efter att bli bäst gör den kommunala verksamheten bättre – oavsett om vi vinner priset.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
En stor utmaning är arbetet med att integrera våra nyanlända och vi fortsätter det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och ideella föreningar i ”Kraftsamling för Ängelholm”. En annan stor utmaning är att planera och arbeta för ett hållbart samhälle. Ytterligare en utmaning för Ängelholms del är anpassningen till havsnivåhöjningen där läget vid Skälderviken gör kommunen extra utsatt. I kommunens politiska beredningar söks svar på hur framtiden kan komma att se ut i dialog med medborgarna och tillsammans med våra engagerade ungdomar i ungdomsfullmäktige.

“][simnor_toggle accordion=”1″ icon=”user” heading=”Örnsköldsvik” onload=”closed” text=”

I Örnsköldsvik bor 0,6 procent av landets befolkning, men härifrån kommer 3 procent av landets export. Världsklass Örnsköldsvik gäller inte bara industrin utan är också namnet på kommunens utvecklingsarbete. Det står för en strävan att alltid vilja mer, sikta ännu lite högre och gemensamt fortsätta anta utmaningarna för platsens utveckling. Kända Ö-viksbor: statsminister Stefan Löfven och artisten Totta Näslund.

Styre: S samt V. Kommunstyrelsens ordförande: Glenn Nordlund (S).

Nyckeltal: 55 903 invånare. Medelålder: 43,6 år. Andel utrikesföda: 7,7 procent. Valdeltagande: 86,8 procent. Skattesats: 33,73. Förvärvsfrekvens: 82,2 procent. Andel företagare: 7 procent.

Kommundirektör Magnus Haglund:

Vilka vinster ser ni med att delta i kampen om att bli Sveriges KvalitetsKommun?
Här gäller verkligen ordspråket målet är ingenting, vägen är allt. Varje förbättring ska komma kommunmedborgaren till nytta. Vi använder Kommunkompasssen för ett långsiktigt, strategiskt kvalitetsarbete. Strukturen med att arbeta systematiskt med alla åtta områdena ger oss en möjlighet att planera och genomföra kvalitetsförbättringar.

Vilka är de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren?
Vi har klarat av flyktingströmmen, nu måste arbetet med att integrera av våra nya kommunmedborgare intensifieras. Sen kommer den kommunala ekonomin att bli en utmaning de närmaste åren, för vi vill fortfarande ha en skola, omsorg och infrastruktur i värl

“]

[/simnor_accordion]

 

 

Fotnot: Källa för andel företagare är Företagarna. Övriga siffror från SCB. Befolkningssiffran gäller 3:e kvartalet 2016.

 

0