Kvalitet & Förnyelse

4
feb

Att delta i Sveriges Modernaste Myndighet ger stora vinster även för dem som inte vinner

2015 utsågs Post- och telestyrelsen (PTS) till Sveriges Modernaste Myndighet. Sedan dess har den återkommande frågan vid alla beslut varit:

Är detta värdigt Sveriges modernaste myndighet? Om svaret blir nej avstår man, vid jakande svar jobbar man stolt vidare.

– Det finns en otrolig stolthet i hela organisationen men utmärkelsen innebär också en press, i stort som i smått, säger Richard Källstrand, som är chef för den administrativa avdelningen.

Nu drar arbetet i gång med att hitta den femte vinnaren. Förutom PTS har Vägverket (2009), Skatteverket (2011) och SMHI (2013) vunnit priset. Myndigheter med olika profil men som alla representerar den moderna statsförvaltningen.

Var tid har sina kännetecken, konstaterar Britta Lejon, som är ordförande i fackförbundet ST och ledamot i juryn.  Hon vet vad hon skulle vilja det är som kännetecknar årets vinnare, utöver de grundläggande kraven på att myndigheten ska vara rättssäker, effektiv och icke-korrupt:

– Att man i arbetet med digitaliseringen tänkt till när det gäller medarbetarnas integritet och att man bidragit till att sänka trösklarna för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Sverige har i grunden väl fungerande statliga myndigheter. Det ska vi vara stolta över, men inte ta för givet. Det goda måste vårdas och förnyas och där har utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet sin betydelse, tycker Britta Lejon.

– Det håller utvecklingsfrågorna på dagordningen och lyfter fram goda exempel, säger hon.

För civilminister Ardalan Shekarabi är det grundläggande att myndigheter alltid ska utföra sina uppdrag med medborgarnas intresse och behov för ögonen:

– Det innebär till exempel att varje skattekrona används effektivt och att digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att hela tiden förbättra och förenkla verksamheten. En modern myndighet tar också tillvara på personalens kompetens och har ett innovativt arbetssätt.

PTS har sedan man vann mött ett stort intresse för sitt arbete, som man fått presentera i olika sammanhang. Den uppmärksamheten är en av vinsterna med deltagandet i tävlingen. En annan är själva processen, som tävlandet innebär.

– Vi gjorde en genomlysning av oss själva och granskade alla områden som ingår i tävlingen. Vissa var vi redan bra på, andra måste vi skärpa oss på. En sådan genomgång ger stora vinster, oavsett om man vinner eller ej, säger Richard Källstrand.

PTS har som ambition att vara ”kreativa och snabbfotade”. Det underlättas av att man jobbar med frågor där utvecklingen går snabbt och där Sverige ligger i framkant. Men det vore ett misstag att tro att kreativiteten för den skull kommer av sig själv.

– Det är inget som sitter i väggarna. Betydelsen av att jobba med utveckling får aldrig underskattas, säger Richard Källstrand.

PTS medarbetare är attraktiva bland privata arbetsgivare. En statlig myndighet kan inte konkurrera med lönen, men PTS strävar efter att vara bäst på allt annat. Stort som smått.

– Till exempel gott kaffe. Det kostar lite mer, men ingen annan motsvarande merkostnad gör medarbetarna lika nöjda.

Ett annat tips från Richard Källstrand till den som ska vara med och tävla om att bli modernaste myndighet 2017 är att inte börja med att diskutera vad som är modernt utan i helt andra ändan. Vad vore mest omodernt att ägna sig åt? Hans svar på frågan är:

– Stelbenthet i bemötandet.

Britta Lejons svar:

– Slutenhet, att man har en arbetsmiljö som inte tillåter ifrågasättande och misstag.

Civilminister Ardalan Shekarabis svar:

– Att inte använda sig av digitaliseringens möjligheter skulle jag definiera som omodernt. Ett exempel jag brukar ta upp är att många delar av offentlig sektor fortfarande använder sig av fax för att utbyta information med varandra. Faxen måste fasas ut och informationsutbytet bli mer effektivt.

LENA HÖRNGREN

 

Fakta Sveriges Modernaste Myndighet

Alla myndigheter, små som stora, kan vara med och tävla om att bli Sveriges modernaste myndighet. I anmälan, som ska vara inne senast 7 april, får man ta ställning till 43 påståenden som är förknippade med modern myndighetsutövning. I nästa steg nomineras ca tio myndigheter som får vara med på en öppen hearing och blir granskade av ett utvärderingsteam. Två eller tre slutnomineras och har chans att stå som vinnare på GöteborgsOperans scen vid Kvalitetsmässans invigningsgala den 14 november. Utmärkelsen som delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi är ett samarbete med PWC och fackförbunden Saco-S och ST. Mer information finns på www.modernastemyndighet.se

 

0