Kvalitet & Förnyelse

4
feb

Digitalisering kräver centralisering

– Digitalisering är ingen frivillig verksamhet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) var tydlig när han i förra veckan talade vid konferensen Framtidens offentliga sektor som arrangerades av Kvalitetsmässan och Altinget. Nu måste det börja hända saker inom digitaliseringsområdet. Efter flera år av tillbakagång ska utvecklingen snabbas på med målet att Sverige ska återta sin position som världsledande. Idag är vi långt ifrån toppen och ligger efter alla våra nordiska grannländer.

En förutsättning för att det ska lyckas är att hela det offentliga Sverige samverkar. Det krävs för att få mesta möjliga effekt av de 45 miljarder av skattemedel som landets 347 myndigheter, 290 kommuner och 20 regioner/landsting varje år satsar på digitalisering. Motiven för detta är inte bara ekonomiska.

– Medborgarna förväntar sig att förvaltningen är samordnad, konstaterade Ardalan Shekarabi, inför en publik bestående av företrädare för alla tre samhällsnivåerna.

Ökad digital mognad är ett annat mål. Kompetensen inom sektorn behöver höjas, vilket förhoppningsvis ska leda till bättre upphandlingar. En annan punkt på civilministerns att göra-lista för digitaliseringen är förbättrad digital innovationsförmåga, bland annat för att ta till vara alla offentliga data som finns i olika register. Att uppdatera lagstiftningen för att få bort juridiska hinder för digitalisering är en annan prioriterad uppgift

– För att hantera frågorna och driva på utvecklingen är det nödvändigt med en myndighet med ett samlat ansvar, sa Ardalan Shekarabi.

Detta utreds av Hans-Eric Holmqvist, som har ett förflutet som statssekreterare och generaldirektör. Han var också den som utredde bildandet av den nya Upphandlingsmyndigheten. Utredningen kommer med ett delbetänkande 15 mars och ska vara klar senast vid årsskiftet 2017/2018. Civilministerns tidsplan för den digitala omställningen av den offentliga verksamheten är tuff.

– Under mandatperioden, är hans svar på frågan när förändringarna ska genomföras.

På plats vid seminariet för att kommentera regeringens digitaliseringsplaner fanns SKL:s digitaliseringschef Per Mosseby. Av samtalet att döma tycks staten och kommunsektorn vara rätt överens om att mycket behöver göras och att man bör göra det tillsammans.

– I den här frågan går det inte att jobba enligt traditionell svensk myndighetskultur. De länder som gått om oss har varit snabbare och centraliserat mer, sa Per Mosseby.

Även internt inom SKL sker en centralisering. SKL är på väg att förvärva Inera, det bolag som svarar för 1177 och andra e-hälsotjänster, som hittills ägts gemensamt av landstingen. Inera ska bli ett bolag inom SKL Företag och vidga sitt verksamhetsområde till att även gälla skola och andra kommunala verksamheter.

Danmark är ett av de länder som gått om oss i den globala digitaliseringsrankningen. Där finns en nationell överenskommelse mellan staten och kommunerna om hur ansvar och uppgifter ska fördelas. Parterna möts för årliga avstämningar om vem som ska göra vad. Per Mosseby skulle gärna se en liknande modell i Sverige. Ardalan Shekarabi var inte främmande för tanken:

– Det finns sådant som måste hanteras gemensamt och en förväntan om att regeringen tar hand om detta.

Både Ardalan Shekarabi och Per Mosseby betonade att en samordnad digitalisering behövs både för att använda skattepengar effektivare och för att uppfylla medborgarnas krav på att kommunikationen mellan olika delar av samhällsapparaten ska fungera utan krångel. Ingen av dem förväntade sig att det skulle bli lätt eller gå så fort som man skulle önska.

– Vi har en hel del att göra men resan är inledd, deklarerade Ardalan Shekarabi.

Avslutningsvis tog seminariets moderator Bo Dahlbom, som är it-professor vid Göteborgs universitet, upp en konkret vardaglig digitaliseringsfråga. När försvinner faxen från statliga och kommunala kontor?

– Under 2018, sa Ardalan Shekarabi, som höll fast vid sin vision om att digitaliseringen i huvudsak skulle vara löst under mandatperioden.

Per Mosseby var mer pessimistisk.

– Vi måste försäkra oss om säker överföring mellan myndigheter så det dröjer nog lite längre, trodde han.

LENA HÖRNGREN

 

0