Kvalitet & Förnyelse

4
feb

Röster från talarna på konferensen Framtidens offentliga sektor

Laura Hartman & Ingvar Mattsson

Framtidens offentliga sektor, var temat när Kvalitetsmässan och politiksajten Altinget.se bjudit in till seminarium kring några av de frågor som just nu står högt på dagordningen i stat, kommun och landsting. Bland annat diskuterades tillit, innovation, IT-säkerhet, verksamhetsutveckling och digitalisering. Här är några röster:

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

Tillitsbaserad styrning innebär inte att vi ska sluta mäta. Vi ska fortsätta mäta, men vi ska mäta rätt saker och vi ska återkoppla mer. Nu vet den som knappar in uppgifterna i systemet inte alltid hur de används eller ens om de används.

Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST

Vi måste komma bort från stuprörstänkandet. Ansvarstagandet för de gemensamma resurserna kräver ett koncerntänkande inom offentlig verksamhet. Idag finns det varken hos myndighetsledningar eller hos politikerna. Det syns till exempel på hanteringen av assistansersättningen där man i stället för att fokusera på uppgiften har bråkat om vem som ska betala.

Ingvar Mattson, generaldirektör Statskontoret

Tillit är ofrånkomligt om man ska styra ett land. Utvecklingen i USA visar vad som händer om det saknas. Donald Trump valdes för att stora grupper inte hade tillit till offentlig sektor, Washington och medierna. Beslutet att begränsa immigrationen visar att Trump inte har tillit till den förvaltning han är satt att leda. Förvaltningen har inte fått bereda ärendet vilket lett till ett beslut som är svårt att tolka och tillämpa.

Pernilla Glaser, metodutvecklare på Interactive Institute, som jobbar med it- och designforskning

Det är inte ensamma genier som åstadkommer förändring. Vi- et är det viktigaste verktyget för innovation. Det behövs ett kollegialt stödsystem för att skapa en innovativ miljö. Och det krävs mod för att hantera osäkerhet och ambivalens.

Per Arne Molin, PWC

Digitalisering handlar inte bara om verksamhet utan också om säkerhet. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker, inte minst inom cybersäkerhet.

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

Vi står inför stora utmaningar, som också innebär möjligheter. Om vi ska jobba med detta måste offentlig sektor involveras. Men för att arbetet ska leda till förändringar och inte bara till en massa rapporter måste medarbetarnas kompetens och brukarnas erfarenhet tas till vara. Offentlig sektor kan då bli en motor för att få privat sektor att växa.

Anna Frost, organisationspsykolog som jobbat med ett Vinnovastött projekt i Norsjö kommun

Motivation och timing är avgörande för ett lyckat förändringsarbete. Medarbetarna måste ha viljan och tilltro till sin egen förmåga. Det får inte gå för lång tid från det att medarbetarna uppmärksammar ett behov tills de får återkoppling eller att det vidtas åtgärder.

Katarzyna Wikström, kommunchef i Norsjö

Vi har arbetat med att hitta nya sätt att få medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet. Det gäller att ha en struktur för att ta hand om goda idéer. Chefsledet är viktigt. De måste våga släppa fram idéerna.

Sofie Pandis Iveroth, strateg Innovationsplattform Stockholm

När vi började jobba med innovation för hållbar utveckling låg fokus på det tekniska. Det handlade om en ny teknisk pryl eller förändring av en produkt. Idag har vi insett att det inte bara handlar om teknik utan även om hur vi använder tekniken. Hållbar utveckling är också en organisationsfråga.

Richard Källstrand, administrativ chef på Post- och Telestyrelsen, utsedd till Sveriges Modernaste Myndighet 2015

Man måste våga om man vill åstadkomma något. Det gäller att ha modet att våga misslyckas, våga försöka och våga ifrågasätta.

En artikel om den avslutande diskussionen mellan civilminister Ardalan Shekarabi och Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering, finns att läsa här.

 

LENA HÖRNGREN

0