Kvalitet & Förnyelse

4
feb

SveaPris-vinnarens bästa tips till sökande inför utmärkelsen 2017

I december hade appen Matglad laddats ner 55 000 gånger. Det innebär en femdubbling jämfört med läget i november 2015 när Hushållningssällskapet Väst fick ta emot SveaPriset, för sitt smarta och moderna sätt att visa personer med intellektuella funktionshinder hur man lagar mat.

– Vi såg ett behov och hur det skulle kunna tillgodoses och vi vågade tänka nytt och kreativt, är projektledaren Margareta Frost-Johanssons förklaring till framgången.

Idén till appen kom från kostpedagogen Birgitta Toll, som i sitt jobb i den dagliga verksamheten i Borås sett vilket problem matlagningen var för många med intellektuella funktionshinder. Visserligen finns hur mycket recept och kokböcker som helst men de fungerar inte för den här gruppen. Det behövdes en speciallösning, som tog hänsyn till målgruppens speciella behov samtidigt som den var med sin tid.

Matglad knöt till sig specialister med olika kompetenser. I projektet jobbade inte bara personer som kunde laga mat och de som var vana att jobba med personer med funktionshinder. Systemutvecklare, fotograf och stylist är exempel på andra yrkesgrupper som bidragit med sitt kunnande.

– Att vi har jobbat med modern form och ny rolig teknik har bidragit till framgången, säger Margareta Frost-Johansson.

Matglad har haft pengar för utvecklingsarbete och marknadsföring tack vare stöd i starten från Allmänna arvsfonden och Post- och telestyrelsen. Från Allmänna arvsfonden fick Matglad före jul ytterligare ett kvitto på att man lyckats. Matglad tilldelades Arvsfondens Guldkornspris i konkurrens med 400 andra projekt inriktade på personer med funktionsnedsättning. Priset ges till ett projekt som överträffat förväntningarna och blivit större än man från början trott.

Matglad vilar dock inte på lagrarna. Just nu arbetar man, tack vare de 500 000 kronorna som följde med SveaPriset, på att utveckla e-skola som vänder sig till personal på LSS-boenden. Där får de lära sig hur de kan använda Matglad-appen i arbetet med brukarna. Syftet är inte att lära personalen laga mat utan att ge dem råd och tips om hur de ska stödja brukarna så att de kan bli mer självständiga.

– Matglad är ett verktyg för att de ska klara sig bättre själva, betonar Margareta Frost-Johansson.

E-skolan är snart klar för testning. På Kvalitetsmässan i november ska den att vara klar att visas upp om allt går enligt planerna.

Så småningom kommer det ytterligare en app för dem som inte kan läsa. Med hjälp av pedagogiska filmer kommer här att ges instruktioner om hur man steg för steg klarar av enklare matlagning.

Matglad-appen är väl spridd bland personal och brukare i hela landet. För att förstärka marknadsföringen jobbar man nu i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan också med ambassadörer, som har egen erfarenhet av att använda appen och kan visa hur den används.

– Inget slår mun till mun-metoden när det gäller marknadsföring, Dessutom är det bra för självförtroendet att få vara den som visar hur man gör, säger Margareta Frost-Johansson.

Vem vet, kanske blir det också en bok av detta från början helt digitala projekt. Matglad har utvecklats på ett sätt som Margareta Frost-Johansson aldrig vågat hoppas när hon drog i gång.

– Utgå från din idé, lyssna på behoven, tänk nytt och börja sen nosa efter pengar, är hennes råd till dem som går i projekttankar och hoppas på att vara med och tävla om SveaPriset 2017.

Fakta SveaPriset

SveaPriset har delats ut sedan 2007. Det är en framåtriktad utmärkelse, som belönar den bästa innovationsidén för eHälsa inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Anmälan senast 25 april. Mer information finns på www.sveapriset.se.

Priset delas ut på Kvalitetsmässans invigningsgala den 14 november. Vinnaren utses av en jury med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet som ordförande. Övriga ledamöter är Hans Karlsson, avdelningsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Karin Eriksson, enhetschef VINNOVA, Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen, Kerstin Lidman, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund, Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan, samt kansliråd Henrik Moberg, som också är juryns sekreterare.

 

LENA HÖRNGREN

0