Kvalitet & Förnyelse

24
mar

Anders Borg: om dans, politik och globala orosmoln

I åtta år hade Anders Borg ansvaret för landets finanser. Att vara finansminister är alltid en position som ger makt men få, om ens någon, har haft så mycket makt som Anders Borg. Mäktigare än statsministern, hävdade en del. Idag har Anders Borg en ny roll som innebär tunga uppdrag men inte makt. Någon maktabstinens lider han dock inte av.

– Verkligen inte, svarar han glatt när frågan kommer på tal.

Anders Borgs uppdrag idag handlar om rådgivning och att främja affärsverksamhet i olika sammanhang. Han är vice ordförande i Kinnevik och Millicom, som sysslar med e-handel och telecom. Han har uppdrag för World Economic Forum (WEF) i frågor som gäller det globala finansiella systemet. Anders Borg är även rådgivare inom amerikanska finanskoncernen Citigroup. Dessutom gör han ett fåtal föreläsningar varje år. På Kvalitetsmässan kommer han den 14 november att tala om vilka möjligheter, utmaningar och risker han ser med den globala utvecklingen.

– Jag har inte längre ansvar för ett land. Det här är centrala och viktiga uppgifter på andra vis, säger han.

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt framstod som ett samkört par i politiken. I och med valförlusten 2014 klev båda av. Åtminstone för Anders Borgs del utan saknad. Han ser sig som den ofrivillige politikern.

– Jag hade ingen ambition att bli politiker men tog ett ansvar vid regeringsskiftet. Det fungerade ganska bra och blev längre än planerat, beskriver han sin ministerkarriär.

Idag har inga politiska uppdrag och är försiktig med att kommentera dagspolitik. Expressenkrönikören Torbjörn Nilssons kritik mot moderaterna för att de förslösar arvet efter Borg vill han inte kommentera. Inte heller Anna Kinberg Batras kritiserade närmande till Sverigedemokraterna.

– Partipolitik får andra sköta, säger Anders Borg.

Trots det har han en mycket bestämd uppfattning i en central inrikespolitisk fråga:

– Socialdemokraterna och Moderaterna borde försöka hitta breda och långsiktiga uppgörelser till exempel när det gäller bostadspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitik, arbetsmarknad och integration.

Så här i efterhand tycker Anders Borg till exempel att det hade varit bättre om alliansregeringen träffat en överenskommelse med Socialdemokraterna än med Miljöpartiet om flyktingpolitiken 2011. På frågan om det hade varit politiskt möjligt, blir svaret:

– Det borde åtminstone ha varit värt ett ordentligt försök.

Det är historia. Idag har Anders Borg framför allt ett globalt perspektiv. När det gäller det amerikanska presidentvalet har hans förutsägelser hittills varit träffsäkra. Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna och att effekterna av hans seger inte skulle bli så allvarliga som många fruktade. Hittills har börserna gått upp och dollarn stärkts sedan han tillträdde.

– På kort sikt har världsekonomin stärkts, långsiktigt ser det mer bekymmersamt ut om hans politik leder till ökad protektionism, säger Anders Borg.

Risken för handelskonflikter är ett av de globala orosmoln han ser. Andra är försämrat internationellt samarbete, stigande räntor, förstärkt dollar och osäkerhet inom banksektorn, inte minst i Kina. Men det finns också ljuspunkter. Tillväxtekonomierna fortsätter växa.  Det gör att de fattiga blir färre och medelklassen växer i dessa länder. Samtidigt finns där de geopolitiska hoten i form av terrorism och ökade spänningar mellan stormakter.

I denna skakiga värld står Sverige starkt. Anders Borg delar inte den oro för Sverigebilden som många gett uttryck för den senaste tiden. Sverige har i grunden goda förutsättningar i sådant som är synligt i internationella rankningar, till exempel goda offentliga finanser, god utbildningsnivå, digital mognad och stark tillit. Vår egen självbild är inte lika positiv. Det goda skyms av en oro för integrationen och rättsväsendet. Anders Borg tror att det kommer att ordna sig.

– Vår styrka är att vi tar tag i problem och hittar lösningar. Det får vi göra nu också, säger han.

Som finansminister fick Anders Borg vänja sig vid att ständigt vara bevakad av medierna. Som internationellt styrelseproffs är han inte lika utsatt. Men den senaste tiden har han åter synts flitigt i spalterna. Den här gången på nöjessidorna och inte på egna meriter. Anledningen är att hans sambo Dominika Preczynski är en de tävlande i Let’s dance. Han har funnits på plats och gett henne det som på kvällstidningsspråk benämns ”kärleksstöd”.

– Det är fascinerande att följa tävlingarna när man vet vilka ansträngningar som ligger bakom en och halv minuts dans.

Själv klarar han inte en pasodoble och är inte lockad av att vara med i Let’s dance 2018.

– Det ingår inte i planeringen, säger han.

Det gör inte heller ett deltagande i valrörelsen 2018. Anders Borg sitter kvar på åskådarplats.

LENA HÖRNGREN

0