Kvalitet & Förnyelse

24
mar

Digitalisering kräver en samlad syn i offentlig sektor

Helsingborg blir Sveriges sista IT-kommun. Kvalitetsmässans utmärkelse till den kommun som bäst tar till vara nya möjligheter att utveckla demokratin och verksamheten heter numera Sveriges Digitaliseringskommun. Ett tecken i tiden, enligt Åsa Zetterberg som är enhetschef på SKL och ledamot i regeringens nya digitaliseringsråd.

– Strävan är att flytta bort fokus från tekniken till innehållet, säger hon.

”Smartare välfärd” är samlingsnamnet inom SKL för olika insatser som tar till vara digitaliseringens möjligheter. Välfärd ska här tolkas brett. Det handlar inte bara om vård, skola och omsorg utan också om samhällsbyggnad, kultur, fritid och annat kommuner och landsting sysslar med.

Alla är överens om att mer behöver göras när det gäller digitalisering av välfärden. Mycket mer, om kommuner och landsting ska komma i fas med samhället i övrigt. En nyligen publicerad undersökning visar att 7 av 10 är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället, men bara 2 av 10 tycker att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar.

– Vi är inte vana vid så låga betyg, våra verksamheter brukar ligga betydligt högre när man mäter hur nöjda medborgarna är, säger Åsa Zetterberg.

Digitaliseringen av offentlig sektor har halkat efter, konstaterar hon. Både jämfört med andra jämförbara länder, jämfört med medborgarnas digitala kompetens och jämfört med privata sektorn. Den decentraliserade svenska samhällsmodellen har inte gynnat den digitala utvecklingen.

– Vi har inte haft den samlade beslutsförmågan, medger Åsa Zetterberg.

Staten, kommunerna och landstingen har inte lyckats komma överens om spelreglerna. I ett land som har 345 myndigheter har det hittills inte funnits någon central instans som har övergripande ansvar för digitalisering. Men nu är det på gång.

I dagarna kom ett delbetänkande från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Det har rubriken digitalförvaltning.nu  (http://www.regeringen.se/4948a6/contentassets/b1285825f50548eb83e23667b5130bc2/digitalforvaltning.nu-sou-201723)  och presenterar en sjupunktsplan för att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. En av punkterna är att samla det statliga ansvaret hos en myndighet. SKL brukar inte jubla över nya myndigheter men den här välkomnar man, enligt Åsa Zetterberg.

Samtidigt pågår även inom kommuner och landsting en samordning av digitaliseringsarbetet. SKL har tagit över det tidigare landstingsägda bolaget Inera, som driver vårdupplysningen 1177 och levererar andra ehälsotjänster. Alla kommuner, landsting och regioner erbjuds att köpa fem aktier vardera. Som delägare kan de utnyttja Ineras tjänster utan upphandling och enklare kunna samverka för att hitta gemensamma lösningar och tjänster som inte marknaden kan erbjuda.

Förhoppningarna är stora på vad som ska kunna åstadkommas inom ramen för det gemensamt ägda bolaget.

– Man kan återanvända sådant som redan görs, dela på utveckling och förvaltning av smarta tjänster och infrastruktur, nämner Åsa Zetterberg som exempel.

Mycket sker redan för att göra välfärden smartare och använda skattepengar effektivare. En hel del är tjänster av en typ som medborgarna tror redan finns och tycker är rätt självklara. ”Det är enklare att boka en flygbiljett till Tokyo än en halltid för pojklaget”, som det konstateras i informationsfilmen om det nya digitala lokalboknings- och bidragssystemet som visades på SKL:s informationsdag.

200 kommuner har anmält intresse för systemet som innebär att hallen kan bokas med en knapptryckning och närvarorapporteringen ske med automatik. Andra områden där digitaliseringen har kommit långt är ansökningar om serveringstillstånd, hantering av ekonomiskt bistånd och elektroniska böcker för barn och unga. Mer kommer, men det finns också orosmoment. Kommunernas olika förutsättningar gör att den digitala klyften ökar.

– De som ligger i framkant drar ifrån ytterligare. Viktigt att några drar, och samtidigt viktigt att vi får med hela landet i utvecklingen för att erbjuda bättre service effektivare, konstaterar Åsa Zetterberg.

LENA HÖRNGREN

 

Fakta Sveriges Digitaliseringskommun

Utmärkelsen ges till den kommun som bäst tagit till vara digitaliseringens möjligheter för att göra sin verksamhet enklare, öppnare och effektivare. 30 kommuner fanns i urvalet till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017. Bland dem utses 7-10 kommuner som granskas ingående. Vinnaren utses av en jury bestående av Åsa Zetterberg, enhetschef, SKL, som också är juryns ordförande, samt professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, Anne-Marie Fransson, vd IT&Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet, Jörgen Westergren, director PwC samt Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan. Priset delas ut vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november.

 

 

 

 

 

0