Kvalitet & Förnyelse

9
maj

World Quality Day på Kvalitetsmässan

Leif Östling är uppvuxen i småföretagarmiljö och har tillbringat sitt yrkesliv inom storindustrin. Idag är den före detta Scaniachefen ordförande för Svenskt Näringsliv och ska föra alla företags talan. Inte sällan talar han om kvalitet, vilket inneburit att han pratat på fler lean-seminarier än de flesta. Trots att han egentligen inte gillar begreppet ”lean production”.

Leif Östling föredrar att kalla metoden, som bidrog till att göra Scania till ett av världens mest framgångsrika lastbilsföretag, för Toyatamodellen. Det handlar inte i första hand om neddragningar utan är ett helhetskoncept som förenar kundens behov, anställdas utveckling och hög kvalitet.

– Det kräver vision, filosofi och metodik, säger Leif Östling, som medverkar på Kvalitetsmässan under arrangemanget World Quality Day den 15 november.

De tre grundstenarna är: Fokus på kunden, respekt för samhället och individen samt kvalitet i utförandet. I stället för att tänka i funktioner gäller det att tänka i flöden. Framförallt gäller det att ha koll på glappen. Kvalitet och effektivitet blir då två sidor av samma mynt.

– Så jävla enkelt är det, säger Leif Östling.

Det låter sig sägas när man lyckats förändra ett traditionellt bruksföretag till ett modernt högeffektivt industriföretag. När man lyckats öka både produktivitet och lönsamhet. I början av 1990-talet producerades 2,5 fordon per anställd och år på Scania. När Leif Östling avgick 2012 var det runt åtta fordon per år. Att lönsamheten ökade berodde också på att man fick ner sjukfrånvaron och personalomsättningen radikalt.

– För mig är den största kvalitetsvinsten att personalen trivs och stannar, säger Leif Östling.

När Leif Östling beskriver personalläget på Scania innan ledningens omvälvande besök på Toyotas fabrik i Lexington i Kentucky 1993 påminner det om problemen i sjukvården idag. En viktig del i Toyotamodellen är att medarbetarna ska vara delaktiga så att deras vilja att göra ett bättre jobb tas till vara. Små vardagliga förbättringar åstadkommer sammantaget stora förändringar och gör jobbet mer meningsfullt.

Leif Östling ser inga principiella hinder för att det inte skulle fungera också i sjukvården:

– Men då måste man ha helhetssyn och ta uppgiften på allvar.

Han har sett det fungera i praktiken på privata vårdcentraler som ökat antalet behandlade patienter kraftigt tack vare att man haft kontroll på flödena och haft patienten i fokus. Självklart tycker han att dessa vårdcentraler och andra privata aktörer bör få fortsätta utan vinsttak eller andra regleringar.

– Det vore en katastrof om sådana förslag blir verklighet eftersom det skulle ge oss dyrare och mindre effektiv vård. Det är en villfarelse att allt blir bättre om staten tar över.

Leif Östling försvarar inte företag som fuskar eller levererar usel kvalitet. Tvärtom, de ska bort.

– Oseriösa leverantörer finns överallt. De stänger man av. Men inom offentlig verksamhet är man för dåliga inköpare och har för dålig kontroll. Det är där det brister, säger han.

Generellt tycker Leif Östling att politikerna borde vara mindre ängsliga att genomföra sådant som är viktigt för samhället och näringslivet. Energiöverenskommelsen ser han som ett gott exempel på handlingskraft.

– Men det tog otroligt lång tid.

Även om Leif Östling tycker att politiker ska våga fatta beslut tycker han inte att de ska bestämma om allt. Till exempel inte om enkla jobb och lägre ingångslöner, vilket ju varit ett vanligt förslag i debatten om integration av flyktinginvandrare.

– Lagstiftning om löner fungerar inte, säger han bestämt.

Lönebildningen är parternas ansvar. Regeringen bör koncentrera sig på att ordna så att flyktingarna, som kommer från länder med andra traditioner och samhällssystem får kunskaper och utbildning så att de kan fungera i det svenska samhället.

– Vi har inte tagit till oss vilken enorm utbildningsinsats som behövs för att integrera dem som tvingats fly och nu ska anpassa sig till vårt komplexa och digitaliserade samhälle, säger han.

Det kommunala självstyret visar sig ha en förespråkare i Leif Östling. De kommunalråd han träffat tycks ha fått Svenskt Näringslivs ordförande att förstå att lokala politiker inte alltid kan bestämma så mycket som de skulle vilja.

– Absurt, säger Leif Östling om att olika myndigheter kan fatta beslut som går emot varandra och låter nästan som ett frustrerat kommunalråd.

Nyligen har han åtagit sig ett uppdrag med koppling till det kommunala. Naturligtvis i Södertälje den stad där han var verksam från att han som nyutbildad ingenjör fick jobb på Scania 1972 tills han avgick som vd efter 23 år på posten. Leif Östling är ordförande i Södertälje Science Park, en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning bildat av Scania, AstraZeneca, fastighetsbolaget Acturum, KTH och Södertälje kommun.

– En kompis som varit engagerad i Lindholmen Science Park i Göteborg sa att det kunde vara ett kul uppdrag, motiverar han det engagemanget.

Frågan blir då hur kul det är att vara ordförande för Svenskt Näringsliv.

– Intressant och olikt allt annat jag gjort, svarar han diplomatiskt.

LENA HÖRNGREN

 

Fakta SFK och World Quality Day

World Quality Day, där Leif Östling medverkar, arrangeras årligen av Svensk Förbundet för Kvalitet (SFK), i år den 15 november i samband med Kvalitetsmässan. Temat för året är Enastående resultat genom struktur, kultur, strategi och systematiskt förbättringsarbete. Leif Östling deltar i ett seminarium med rubriken Kvalitetsutveckling kräver ledarskap tillsammans med SKF:s tidigare vd Tom Johnstone. Under dagen medverkar också digitaliseringsstrategen Darja Isaksson, Ulf Gustavsson, Ikea, Erik Eriksson, Chalmers, Susanne Gustavsson, Skaraborgs sjukhus, Lars Sörqvist, KTH och Åsa Rönnbäck, SIQ.

SFK, som i år firar 65-årsjubileum, är en organisation för företag, organisationer och enskilda som är engagerade i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Föreningen har sitt ursprung i Kontrollingenjörernas förening och hade från början sin tyngdpunkt i tillverkningsindustrin. Genom åren har uppdraget kommit att breddas vilket avspeglats i namnbyten. 1966 fick organisationen namnet Sveriges Kvalitetstekniska förening (SKTF). 1985 ombildades man till förbund och tog namnet Svenska Förbundet för Kvalitet. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Ordförande är Niklas Blomqvist, Volvo Car. Mer om SFK, dess historia och olika aktiviteter finns att läsa på hemsidan www.sfk.se.

0