Kvalitet & Förnyelse

19
jun

Annie Lööf om Kvalitetsmässans tema “Det nya Sverige”

Annie Lööf kan i september i år fira femårsjubileum som centerledare. Starten för den rekordunga partiledaren var minst sagt motig. Länge låg centern oroande nära fyraprocentsspärren och Annie Lööf blev allt mer ifrågasatt. Idag är hon den partiledare inom Alliansen som sitter stadigast. I SCB:s senaste mätning av partisympatier fick hon stöd av 12,2 procent, dubbelt så många som röstade på centern i valet 2014. Sex av tio alliansväljare vill se henne som nästa statsminister. Moderaterna kan inte känna sig säkra på platsen som största borgerliga parti.

Det är alltså en partiledare i medvind som talar under tisdagen på Kvalitetsmässan. Här svarar hon på några frågor om bland annat opinionssiffrorna, vinster i välfärden och om kommunala poliser inför sitt framträdande på mässan:

Opinionsmätningar ger Centerpartiet ett väljarstöd som ni inte upplevt sedan 1980-talet. Du har gått från att vara näst intill uträknad som partiledare till rekordhöga förtroendesiffror. Varför går det så bra för centern just nu? Vilken roll spelar partiledaren?

Jag är glad över det förtroende människor känner för Centerpartiets politik och för mitt ledarskap. Men fortfarande har ingen röstat och det kan gå upp och ner i opinionen. Vi har sedan jag valdes till partiledare arbetat målmedvetet med att stärka oss i de frågor som länge varit viktiga för Centerpartiet. Vi har visat att vår politik för utveckling i hela landet med fler jobb och företag kan stoppa klyvningen av Sverige. Vi har också en tydlig miljöpolitik som fokuserar på att nå resultat med minskade utsläpp. Det förtroende människor känner för Centerpartiet är en bra grund inför valet nästa år. Då vill vi byta ut Stefan Löfven och bilda en ny Alliansregering.

 

Enligt SKL:s senaste ekonomirapport bedöms gapet mellan kommuners och landstings intäkter och befolkningens behov av välfärdstjänster vara omkring 40 miljarder kronor 2020 – om inget görs. Vad tycker du bör göras för att minska det gapet?

Det behöver föras en politik som gör att fler människor kommer i arbete. När Alliansen och Centerpartiet styrde blev det mer lönsamt att arbeta, fler människor fick ett jobb att gå till och samtidigt ökade resurserna till välfärden. Vi behöver även se till att vi kan fortsätta ha en mångfald av olika aktörer i välfärden. Det är ofta privata företag som driver fram nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar, det måste vi värna.

 

Ni säger bestämt nej till Ilmar Reepalus förslag i Välfärdsutredningen. Men även många som i grunden gillar valfrihet och alternativa utförare oroar sig för kvaliteten och är bekymrade eller rent av förbannade över att pengar som är avsedda för vård och skola går till företagens vinster. Vad säger du till dem?

Jag tror inte vi kommer åt bristande kvalitet genom att stänga välfungerande och populära verksamheter. Att säkra välfärdens kvalitet är en av politikens viktigaste uppgifter. Vi ska kunna känna oss trygga med att barnen lär sig tillräckligt i skolan, att våra föräldrar får en värdig omsorg i livets slutskede och att vården håller hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Därför är det viktigt att vi fokuserar på att välfärden ska hålla god kvalitet, inte attackerar välfungerande privata utförare. Jag tycker istället att vi ska ställa höga kvalitetskrav och skärpa tillsynen av såväl privata som offentliga välfärdsaktörer. Då kommer vi att sätta människors behov i fokus, höja kvaliteten och behålla valfriheten.

 

Trygghetsfrågor har högsta prioritet för alla partier idag. Vilka är era viktigaste förslag för att öka tryggheten?

Vi behöver öka tryggheten i hela landet, oavsett om man bor i en av våra större städer eller på landsbygden. Vi har fantastiskt duktiga poliser, men de behöver bli fler och få högre lön. Vi har därför föreslagit 10 miljarder för ökad trygghet de kommande åren. Vår satsning skulle bland annat innebära 2000 fler poliser, fler civilanställda inom polisen och höjda polislöner. Men vi tror också det är viktigt att utveckla hela rättskedjan. Vi vill därför satsa resurser på att anställa fler åklagare, stärka upp arbetet med den tekniska bevisningen och förstärka vittnesskyddet.

Hur ser du på förslaget från en grupp centerpartistiska kommunalråd om att införa kommunala poliser?

Kommunpoliser har vi redan i dagens polisorganisation och det ska vi fortsätta att ha. De hanterar den viktiga samverkan mellan kommun och polisen. Det är en förutsättning för ett effektivt och bra lokalt polisarbete. De är och bör fortsätta att vara anställda av polismyndigheten. Det är bra med ett väldigt stort engagemang i Centerpartiet för en ökad trygghet i hela landet. Jag tror det är bättre att satsa på att utveckla den nuvarande organisationen, snarare än att återigen lägga kraft på en ny omorganisation.

Temat för Kvalitetsmässan 2017 är “Det nya Sverige” mot bakgrund av att Sverige är ett land i snabb omvandling till följd av digitalisering, urbanisering och invandring. Vad anser du vara Sveriges största tillgång i denna omvandlingsprocess och vad ser du som den stora utmaningen?

Det här innebär stora utmaningar för Sverige. De största tillgångarna i denna omvandling är att Sverige har väldigt många framgångsrika företag, många innovativa startups och duktiga entreprenörer. De är nyckeln till en fungerande integration. Vi behöver fortsätta att göra det lättare att driva företag i Sverige. Det är där jobben kommer växa fram.

 

Faktaruta:
Annie Lööf är först ut av de fyra partiledarna som talar på Kvalitetsmässan. Anna Kinberg Batra (M) talar under onsdagen den 15 november. På torsdagen talar Jonas Sjöstedt (V) och Ebba Busch-Thor (KD). Finansminister Magdalena Andersson (S) invigningstalar den 14 november.

LENA HÖRNGREN

0