Kvalitet & Förnyelse

19
jun

Den oroliga optimisten om framtidens Sverige

”En orolig optimist”.  Så beskriver den tidigare alliansstrategen Per Schlingmann sin syn på framtiden. Oron kommer sig framför allt av den nya polarisering han ser i samhället. Optimismen handlar om en grundläggande livshållning men också om att dagens utveckling inte bara erbjuder orosmoln utan även stora möjligheter.

­– Globalisering, urbanisering och digitalisering är de tre avgörande framtidsfaktorerna, säger han.

Under Kvalitetsmässan kommer Per Schlingmann, som idag är konsult, författare och föreläsare, att hålla i en temadag om framtiden med fokus på offentlig sektor. Han kommer själv att ha ett seminarium med rubriken Framtidens Sverige tillsammans med Lisa Lindström, vd för designbyrån Doberman. Youtube-profilen Clara Henry talar om Framtidens kommunikation. Sofia Kacim från Generation Why och Anna Dyhre, expert på employer branding om Framtidens talanger. Jenny Hermansson, vd för Spotify i Norden, pratar om Framtidens ledarskap.

Att Per Schlingmann står på scen med fem kvinnor denna framtidsdag är ingen slump. Han är övertygad om att kvinnorna är framtidens vinnare. Kvinnorna dominerar inom utbildningssystemet. Kvinnornas förmögenheter ökar. Allt fler kvinnor har ledande positioner i politiken. Robotiseringen slår i första hand ut mansjobben medan de som jobbar med människor inte påverkas i lika hög grad.

– Kvinnors talanger blir allt mer efterfrågade även om de ännu hindras av strukturer inom ekonomi och politik, säger Per Schlingmann.

Den stora övergripande framtidsfrågan är hur man ska bevara samhällskontraktet i denna föränderliga tid där globaliseringen flyttar beslut längre bort, urbaniseringen gör att människor dras till större orter och digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden. Förändringarna påverkar i första hand medelklassen. Förväntningarna om ständigt växande köpkraft kommer inte längre att infrias och man tvingas till smärtsamma omställningar.

– Den utvecklingen ligger bakom uppkomsten av populistiska partier i alla länder, säger Per Schlingmann.

En annan viktig faktor är nationalstatens försvagade roll. Per Schlingmann är övertygad om att framtidens avgörande beslut kommer att fattas globalt och lokalt och att den nationella nivån förlorar i betydelse. Det ställer krav på lokalt ledarskap, till exempel i form av direktvalda borgmästare.

En av de stora frågorna framöver är om det kommer att gå att bo och arbeta i hela landet. För att samhället ska klara framtidens utmaningar måste den frågan lösas. Regeringens löfte om hundra nya jobb på Arbetsförmedlingen i Lycksele är ett steg i rätt riktning. Framgången är helt beroende på om man lyckas rekrytera rätt personer till jobben.

– Förmågan att locka talanger är en helt avgörande framtidsfråga för offentlig sektor och för att större delen av Sverige ska leva, säger Per Schlingmann.

I den nära framtiden väntar oss en valrörelse. Per Schlingmann lämnade politiken efter valet 2010. Han har inga planer på comeback utan räknar med att följa valrörelsen från kommentatorsplats. Från denna position räknar han med att få se en valrörelse som inte liknar de tidigare.

– Den förutsägbara blockpolitikens tid är över men det politiska systemet lever kvar i det gamla, säger han.

Huvudfrågan blir det parlamentariska läget och vem som ska styra med vem. En fråga som väljarna inte är särskilt roade av och inte heller den fråga Per Schlingmann tycker att partierna borde ägna sig åt.

– Jag hoppas på en stark diskussion om migration med fokus på integration, säger han.

Det enda vi vet om framtiden är ju som bekant att vi inget vet. Det gånga årets val har visat att det är en sanning som idag i högsta grad gäller val och valrörelser. Att Daniel Trump och Emanuel Macron idag skulle sitta som presidenter och att britterna skulle förhandlar med EU om Brexit var det inga politiska kommentatorer som förutsåg för ett år sedan. Kanske kan något oväntat hända även i svensk inrikespolitik, vem vet.

– Kanske om någon kommer med en tillräckligt spännande idé om Sverige. Vem har det, funderar Per Schlingmann.

Han beskrivs ofta som upphovsmannen till den berättelse om Sverige som förde Alliansen till makten 2006. Numera ägnar sig Per Schlingmann åt en annan typ av berättande. I början av juni kom hans första skönlitterära bok, I maktens öga. En roman om ett brott som utspelar sig i en obestämd framtid på den plats där den svenska politikens intriger och ryktesspridning är som tätast, nämligen Almedalen. En miljö som Per Schlingmann känner väl och som han tror på även i framtiden.

– Almedalen kommer att bestå, säger han mer bestämt än han uttalat sig om något annat under vårt samtal om framtiden.

LENA HÖRNGREN

0