Kvalitet & Förnyelse

19
jun

Kommuner kan hämta idéer i rymden

Ska vi vända oss mot rymden för att hitta svaren på de utmaningar som möter oss på jorden? Frågar man rymddesignern Cecilia Hertz är svaret definitivt ja. Hon jobbar för att få folk att förstå att innovationer som utvecklats för rymden kan bidra till ett mer energieffektivt och resurssnålt levnadssätt på jorden.

– Astronauter förbrukar bara exakt den mängd de behöver av syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror, säger hon.

Urbaniseringen gör att erfarenheter från rymdfarkoster och månbaser kan bli värdefulla för stadsplanerare och byggare.  Ett exempel: eftersom det är extremt dyrt att transportera vatten i rymden strävar man efter att hitta alternativa lösningar, som kan komma till nytta när vattenbrist är ett växande problem. Det är kanske inte nödvändigt att använda vatten för att få rena kläder. I rymden lägger man kläderna i en plastpåse med bakterier som gör jobbet på 24 timmar.

– Det är inget som är i allmänt bruk ännu men det visar på en riktning som utvecklingen kan gå för att få ner vattenkonsumtionen, säger Cecilia Hertz som kunde konstatera stort intresse för detta från Electrolux, ett av de svenska storföretag hon samarbetat med.

Cecilia Hertz intresse för rymden väcktes när hon under utbildningen på Lunds tekniska högskola fick göra sitt exjobb på amerikanska rymdstyrelsen Nasa. Sedan dess har rymddesign varit hennes inriktning. Hon kan idag också kalla sig space technology broker eftersom hennes företag Umbilical Design representerar Sverige i det nätverk som den europeiska rymdorganisationen ESA bildat för att sprida rymdforskningen.

Umbilical betyder navelsträng. Ett ord som när det handlar om rymden ger associationer till bilder av astronauter som svävar i rymden förbundna med kapseln likt ett foster med modern. Men namnet syftar också på överföring, i det här fallet kunskap från en sektor till en annan.

Ett av de projekt Cecilia Hertz nu är engagerad i är planerna på ett Space Center på 27 000 kvadratmeter i den nya Hagastaden i Stockholm. Centret är tänkt som en systerbyggnad till Nasas Sustainibility Base och ska visa hur man kan bygga resurssnålt med inspiration från rymdteknologin. I byggnaden, som ska bära den svenske astronauten Christer Fuglesangs namn, kommer bland annat att finnas hotell, skola och laboratorier.

– Vattenförbrukningen i Sustainability Base är 90 procent lägre än med traditionellt byggande, säger Cecilia Hertz som ett exempel på hur detta skiljer sig från vanliga hus.

Umbilicial Design samarbetar inte bara med industrin utan också med offentlig sektor. Lund och Lidköping är exempel på kommuner som låtit sig inspireras av rymdteknologi. I Lund görs det som ett led i storsatsningen Science village kopplat till neutronmikroskopet ESS och MAX IV-laboratoriet. Lidköping sökte inspiration från rymden när man diskuterade framtidens hållbara stad.

­– Det finns många idéer att hämta för kommunerna. Men det krävs att det finns eldsjälar som ser betydelsen av att ligga i framkant och som driver på, säger Cecilia Hertz.

Sjukvården är ett annat område där erfarenheter från rymden kan vara till nytta. Cecilia Hertz har till exempel träffat operationspersonal och ambulanssjuksköterskor.

­– Precis som i rymden jobbar de i en extrem miljö med stora krav på teknik och material på en begränsad yta, konstaterar hon.

I Sverige finns idag ett 40-tal företag inom rymdsektorn. Många är små, men Cecilia Hertz hoppas och tror på tillväxt. De svenska företagen är både framgångsrika och välrenommerade. Den senaste tiden har de kunnat glädja sig åt att ansvarig minister, Helene Hellmark Knutsson nyligen var på studiebesök på Nasa och tittade då bland annat på Sustainibility Base. Under våren har Sverige också varit värdland för ett möte med 16 ESA-länder som samlades i Lund.

– En förutsättning för att Sverige ska utvecklas på det här området är att det finns modiga människor som vågar testa idéer som kan driva hållbar utveckling framåt. Då krävs att vi är lite ambitiösare och det krävs resurser, säger Cecilia Hertz.

På Kvalitetsmässan finns möjlighet att höra Cecilia Hertz utveckla sina tankar om hur rymdteknik kan bidra till hållbar utveckling. Hon föreläser torsdagen den 16 november under rubriken Framtidens samhälle tar form i rymden.

LENA HÖRNGREN

0