Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Ett svenskt geni som har sitt största projekt kvar

Ett svenskt geni är titeln på boken om uppfinnaren Håkan Lans. Idag har mannen bakom datorns färggrafik och flygets navigeringssystem inga nya projekt på gång. I stället ägnar han sig åt att stötta andra och till att föreläsa. Den 14 november finns chans att höra honom på Kvalitetsmässan i ett samtal med journalisten Britt-Marie Mattsson.

– Jag har fått väldigt mycket hjälp under åren. Nu är det dags för mig att ge tillbaka på samma sätt som de som en gång hjälpte mig och som nu inte längre är med oss, säger Håkan Lans, som fyller 70 i år.

Berättelsen om Håkan Lans liv är både en framgångs- och en motgångshistoria. En period var motgångarna så stora att det höll på att knäcka både hans ekonomi och hans livslust. Men han kom tillbaka.

– Idag mår jag bra, säger han.

Håkan Lans har gjort stora uppfinningar som påverkar vardagen för människor världen över. Men han har också varit inblandad i fler rättsprocesser än de flesta. Troligtvis finns ett tydligt samband däremellan. Livet har lärt Håkan Lans att ingen bråkar om sådant som är värdelöst. Stora idéer innebär stort motstånd.

Historien om Håkan Lans började i en lägenhet i Gamla Stan. Ovanpå pappans pantbank satt en ganska ensam pojke med ett stort Meccano. Han blev tidigt besatt av det tekniska och gjorde allt mer avancerade konstruktioner. Redan här kan man se Håkan Lans kanske starkaste drivkraft: Att fundera ut och förverkliga lösningar på tekniska problem.

En annan drivkraft har varit att bli sedd. Det blev han i högsta grad när han som kom körande till skolan i en lådbil försedd med mopedmotor. I takt med att Håkan Lans blev äldre gav han sig på allt svårare saker. I slutet av gymnasieåren ägnade han sig åt att konstruera en ubåt.

När inkallelseordern kom skulle värnpliktige Lans tjänstgöra i Boden. Han lyckades då med något som måste vara minst lika svårt som att konstruera en ubåt. Han fick tid hos försvarsminister Sven Andersson, som såg till att Håkan Lans i stället hamnade på Försvarets Forskningsanstalt (FOA) där han blev kvar i flera år.

I början av 1970-talet började datatekniken göra sitt intåg bland tekniker. Håkan Lans såg även här problem och sökte lösningar. Han utvecklade bland annat en tidig prototyp till en datormus. Men den stora uppfinningen, som också gav upphov till en av de stora rättstvisterna, var ett system för färggrafik i datorer.

1979 fick han patent i USA för detta system. Ett patent som han sedan fick försvara i en av 1990-talets största patenträttegångar. De globala datorjättarna använda tekniken men betalade inte. I tio år processade Håkan Lans mot Hitachi innan det till slut blev en förlikning han var nöjd med. Därefter följde rättegångar mot andra företag som inte gick lika bra. Det slutade med att Håkan Lans fick stå för motparternas rättegångskostnader på åtskilliga miljoner dollar.

Parallellt med processandet jobbade Håkan Lans på sitt livs andra stora uppfinning: ett navigeringssystem för flyg och sjöfart, som han fått idén till när han seglade. STDMA-systemet använder GPS och radio för att få veta var man själv och andra som använder samma system befinner sig så att kollisioner kan undvikas. Att utveckla detta system tog tid, krävde omfattande experiment och kostade mycket pengar. Å andra sidan fanns chans till stora vinster om det visade sig bli så bra att det blev världsstandard, vilket det blev 2004.

Håkan Lans kamp för rätten till sina idéer är en berättelse med thrillerliknande inslag. Starka krafter var emot honom och var ute efter hans uppfinningar, eftersom de kunde ses som ett hot mot amerikanska militära och industriella intressen. Författaren David Lagercrantz, som skrivit boken Ett svenskt geni, anser att Håkan Lans utsatts för ett rättsövergrepp. Klart är att det inte bara kostat honom stora pengar utan också tagit mycket av hans kraft och energi. Hade han kunnat uppfinna mer om han sluppit processandet?

– Jag hade i alla fall haft mycket roligare om jag fått uppfinna mer och processa mindre, säger han idag.

Processandet är inte slut. En tvist med flygplanstillverkaren Saab om hur mycket företaget ska betala för licensrättigheterna till navigationssystemet är efter elva år fortfarande olöst. Men Håkan Lans är övertygad om att det till slut ska gå hans väg.

– Det gäller att hålla ut, men man måste nog ha en speciell läggning, konstaterar han.

Håken Lans har inte haft tid över till forskning och utveckling på många år. Ändå säger han att hans största projekt återstår. Vad det handlar om är hemligt och han är inte själv direkt inblandad. Men han är övertygad om att det mycket kvalificerade team som tagit över projektet har goda chanser att göra genombrott och vinna framgångar. Håkan Lans är nöjd med lösningen. Tiden räcker inte till för att slutföra projektet i Sverige.

–  Det är bättre med en liten del av en stor kaka än en stor del av en liten kaka, säger han.

Rubriken på Håkan Lans pass på Kvalitetsmässan är Den uppfinningsrika offentliga sektorn. Suget efter innovationer är stort inom offentlig verksamhet. Håkan Lans tror inte att förutsättningarna där skiljer sig nämnvärt från privat sektor.

– Innovationer uppstår överallt där människor får möjlighet att utveckla goda idéer. Det gäller att ge dem stimulans och se till att de får erkänsla för sina insatser och chans till del i vinsten, säger han.

Själv tycker han att idag är som roligast när han är ute och träffar folk som berättar vad hans uppfinningar betytt för dem i deras vardag. Han känner sig på intet vis avundsjuk på dagens unga som har tillgång till datorer i stället för Meccano. De utvecklar inte så mycket själva utan spelar mest spel som andra tänkt ut.

– Det roliga för mig har varit att förverkliga mina tankar och komma på saker som är till nytta för andra. Jag har haft kul, sammanfattar han.

LENA HÖRNGREN

0