Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Testa hur kreativ din arbetsplats är

En arbetsplats där det var nej till allt och där det varken fanns glädje eller lust gjorde Farida Rasulzada till kreativitetsforskare.

– Jag tänkte att så här får det inte vara. Jag ville ha tillåtelse att komma med idéer, säger hon.

Därför bytte hon bana. Idag har Farida Rasulzada disputerat i psykologi och ägnar sig åt undervisning, forskning och föreläsande. På Kvalitetsmässan talar hon under rubriken Öka kreativiteten och minska stressen.

Hennes arbete idag handlar i hög grad om att förhindra att arbetsplatser blir som hennes gamla jobb, något alla skulle vinna på. Ett kreativt klimat innebär vinster både för företaget och de anställda. Farida Rasulzadas forskning visar att kreativa arbetsplatser är mer lönsamma och har färre sjukskrivningar.

Vad gör då en arbetsplats kreativ? Farida Rasulzada nämner fyra grundläggande faktorer:

 • Ett tillåtande klimat
 • Man vågar ta risker
 • Större tolerans för misslyckanden
 • Mångfald när det gäller perspektiv och roller

– Om alla är lika blir det ingen dynamik. Det behövs rörelse för att idéer ska kunna utvecklas, säger hon.

Arbetsklimatet känns på en gång när man kommer in på en arbetsplats. På kreativa arbetsplatser finns mycket skratt. Människor sitter inte stilla och stirrar in i sina skärmar utan det händer saker. Därmed inte sagt att alla gör vad som faller dem in. Man vet vad uppgiften är och vill bidra.

– Om man känner att det man gör är viktigt och får rätt förutsättningar blir jobbet också roligt, säger Farida Rasulzada.

Hon har studerat arbetsplatser inom både privat och offentlig verksamhet. Nivån på kreativiteten är densamma men hon upplever att självförtroendet är sämre bland offentligt anställda. Något som kan hänga samman med att de som jobbar offentligt känner att de begränsas i sin kreativitet av processer och rutiner. Farida Rasulzada tycker inte att det behöver vara så. Det går att utveckla processer som stödjer och tar till vara medarbetarnas idéer.

– Inom offentlig verksamhet har man möjligheter att vara kreativ i bemötandet och genom att utveckla metoder och tjänster, säger hon

Såväl chefer som medarbetare har ansvar för att klimatet på arbetsplatsen upplevs som kreativt.

– För chefen är det allra viktigaste att vara en förebild genom att vara kreativ själv, säger Farida Rasulzada.

Kreativitet är inget som uppstår av sig själv, det kräver mycket jobb. Det är chefens ansvar att se till att personalen har den tid och de verktyg som krävs för att utvecklas. En förändringsprocess släpper loss känslor och rädslor som måste hanteras. Då gäller det att inte ge upp:

– Uthållighet är ett nyckelord.

Medarbetarna måste vara medvetna om att de är en del av arbetsklimatet. Öppenhet och tolerans mot kollegorna och deras idéer är en viktig faktor. Inte suckande säga att det har vi redan gjort utan ha modet att ta till sig idéerna.

På sin hemsida www.farida.se har Farida Rasulzada tio frågor med vars hjälp man kan testa hur kreativ den egna arbetsplatsen är:

 1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?
 2. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?
 3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?
 4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?
 5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?
 6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
 7. Har du tid att tänka ut nya idéer?
 8. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur företaget leds och utvecklas?
 9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
 10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?

Minst sju ja krävs för godkänt. Annars är det läge att fundera över förbättringar. Eller, om det är riktigt illa: Göra som Farida Rasulzada och söka sig därifrån.

LENA HÖRNGREN

0