Kvalitet & Förnyelse

2
okt

Ebba Busch Thor om Det nya Sverige

Ebba Busch Thor har nu varit partiledare för Kristdemokraterna i två och ett halvt år. Hon är fortfarande den yngsta i gänget, men i och med att Ulf Kristersson tar över Moderaterna är hon inte längre den nyaste. Hon har hunnit skaffa sig mycket rutin de här åren. Mandatperioden har varit en av de mest turbulenta i svensk inrikespolitik. Kriserna har avlöst varandra. Alliansen är inte alltid enig men säger sig fortfarande vilja regera tillsammans efter valet nästa år. En partiledare har tvingats bort på grund av svaga opinionssiffror. Ebba Busch Thor har inte öppet ifrågasatts trots att KD oftare legat närmare tre än fyra procent i opinionsmätningarna. Här ger hon svar på några av de frågor som är aktuella just nu. Torsdag 16 november finns chans att höra mera när hon talar på Kvalitetsmässan.

“Vår bästa tid ligger ännu framför oss”, sa du till kongressen när du valts till partiledare för drygt två år sedan. Hur tycker du att de här åren varit? Varför vänder inte KD:s opinionssiffror?

När jag tillträdde visste jag att det skulle ta tid och kraft att vända opinionssiffrorna. Vi har utvecklat politikens innehåll. Nu behöver vi göra politiken känd. Vi vet att många blivande föräldrar oroar sig för att inte få plats på BB, äldre får vänta i långa köer får att få en plats på äldreboenden och vårdköerna växer. Polisen hinner inte att ta tag i våldtäktsanmälningar. Allt detta bidrar till en minskad tillit till samhällets grundläggande funktioner. Det är ett välfärdssvek. Vi kommer inte kunna lova allt till alla men vårt löfte är att satsa på välfärdens kärna. Det tror jag kommer att inge förtroende för vårt parti.

Integrationsfrågorna har varit i fokus de senaste åren. Du brukar beskriva integrationsutmaningen som gigantisk. Vad anser du vara de viktigaste åtgärderna att ta tag i? Vad blir konsekvensen om vi inte lyckas?

Integration och delaktighet handlar framförallt om två saker: Om jobb och värderingar. Vi har tillsammans med Alliansen föreslagit nya inträdesjobb för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi vill även påbörja integrationen från dag ett med språkundervisning, samhällskunskap och möjlighet till arbete på flyktingboendena. Konsekvenserna av att lämna människor därhän är att vi skapar subkulturer och utanförskapsområden där människor som flytt från förtryck riskerar att möta samma förtryck i Sverige. Det är därför värderingar blir så viktiga, i Sverige ska jämställdhet, solidaritet och religionsfrihet råda. Och det ska gälla alla.

Sverige beskrivs som ett allt mer delat land. Storstadsregionerna växer medan glesbygden blir allt glesare. Hälften av landets kommuner har tappat invånare sedan 1980-talet. Vilka problem ser du med denna utveckling. Bör man agera politiskt på nationell nivå och vad ska man i så fall göra?

Företagen som verkar utanför städerna, genom att till exempel förädla råvaror, utveckla turism och producera svensk mat bidrar till ekonomisk utveckling i Sverige och till att bevara viktiga värden som natur och kultur. Jag tror att det viktigaste är att ge människor som bor och verkar på landsbygden tillgång till samhällsservice. Även här blir frågan om välfärden central. Vi måste klara av att på rimligt avstånd erbjuda grundläggande service.

Ni säger bestämt nej till regeringens förslag till reglering av vinsterna i välfärden. Men även många som i grunden gillar valfrihet och alternativa utförare oroar sig för kvaliteten och för att pengar som är avsedda för vård och skola går till företagens vinster. Vad säger du till dem?

Välfärdsföretagen bidrar med mångfald och nytänkande. De är oerhört viktiga för att vi ska klara av vår välfärd. Exempelvis skulle regeringens vinsttak hota 460 äldreboenden motsvarande 23 000 äldreboendeplatser i ett läge där vi behöver en kraftfull utbyggnad av äldreboenden. Därför säger vi nej till vinsttaket. Jag har själv varit kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Uppsala. Min erfarenhet är att kommunens avtal måste innehålla skarpa krav på kvalitet och en noggrann uppföljning. Då är det inte möjligt att göra stora vinster. Samtidigt tycker jag att det är rimligt att en entreprenör som riskerar kapital också har möjlighet att gå plus på sin verksamhet, så länge de levererar hög kvalitet. Det är också en förutsättning för att kunna bygga nytt.

Temat för Kvalitetsmässan 2017 är “Det nya Sverige” mot bakgrund av att Sverige är ett land i snabb omvandling till följd av digitalisering, urbanisering och invandring. Vad anser du vara Sveriges största tillgång i denna omvandlingsprocess och vad ser du som den stora utmaningen?

Det är naturliga förändringar i allt snabbare globalisering. Sveriges stora tillgång är förmågan att tänka nytt och innovativt i en föränderlig värld. En stor utmaning kommer att vara en ny arbetsmarknad som växer fram med efterfrågan på högspecialiserad arbetskraft. Många av dem som invandrar till Sverige kan bidra med spetskompetens. Samtidigt har vi en stor utmaning i att möta dem som har låg utbildning eller står långt från arbetsmarknaden. Därför behövs också enkla jobb och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden.

 

LENA HÖRNGREN

0