Kvalitet & Förnyelse

2
okt

Varför sluta när man är som bäst?

Hennes yrkesmässigt bästa tid är nu. Men Sveriges Televisions strikta tillämpning av 67-årsgränsen har lett till att den uppskattade journalisten Marianne Rundström lämnat sin anställning.

– Det är idiotiskt att människor måste sluta jobba när de fortfarande har mycket kvar att ge, säger den ofrivilliga pensionären.

Marianne Rundström utkom i fjol med boken Passé – de ofrivilliga pensionärerna. På Kvalitetsmässan medverkar hon i ett seminarium om åldersdiskriminering tillsammans med bland andra diskrimineringsombudsmannen, DO Agneta Broberg.

I sin bok resonerar Marianne Rundström utifrån egna och andras erfarenheter om åldersdiskrimineringen i Sverige

– Sverige skiljer ut sig. Ingenstans i världen uppskattas erfarenhet så lite som här, säger hon.

Ålderism kallar hon det, en diskriminering som hon tycker är lika illa som sexism och rasism, som upprör fler. Diskrimineringslagen gör ingen skillnad. Diskriminering på grund av kön, etnicitet och ålder är tre av de sju typer av diskriminering som omfattas av lagen. De övriga är könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning.

Marianne Rundströms bok har fått stor uppmärksamhet. Ämnet ligger rätt i tiden. Många är i hennes situation och känner sig utslängda från jobb som de gillat och där de tycker att de har mer att ge. Men hon har också fått kritik för att hon har ett alltför begränsat socialt perspektiv. Alla har inte jobb där man orkar så värst mycket längre än till 60-årsdagen.

– Jag är väl medveten om att arbetslivet inte är rättvist, säger Marianne Rundström

Att jobba efter 65 ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Någon ny övre lagstiftad gräns vill hon inte se. Individen ska själv få bestämma när det är dags att kliva av arbetlivet och pensionssystemet anpassas efter det så att inte orättvisorna blir orimliga. Hon känner ingen oro för att äldre ska hålla sig kvar och de unga inte få en chans:

– Arbetsgivaren får ut maximalt om åldrarna blandas och kan berika varandra.

DO Agneta Broberg håller med Marianne Rundström om att 67-årsregeln är diskriminerande och borde avskaffas.

”Det har varit en tillåten form av diskriminering i och med att EU-rätten medger undantag från diskrimineringsförbudet om det finns tillräckligt starka syften. Hittills har det ansetts göra det”, säger hon.

Ett av argumenten för 67-årsgränsen är att den anses underlätta ett värdigt slut på ett långt arbetsliv. Man får inte sluta för att man presterar dåligt utan för att man har uppnått pensionsåldern. Ett annat argument är att pensionering av äldre skulle möjliggöra för yngre att komma in på arbetsmarknaden.
”Men jag menar är att båda dessa argument har motbevisats genom forskning och att det då inte är rimligt att ha kvar 67-årsregeln. Det betyder inte att jag anser att det ska vara upp till den enskilde att helt och hållet själv avgöra när arbetslivet ska vara slut, men beslutet måste utgå från individens förutsättningar”, anser Agneta Broberg.

Förra året fick DO in 2 264 anmälningar. 210 gällde ålder, som därmed är det fjärde vanligaste motivet för diskrimineringsanmälningar. Funktionsnedsättning toppar statistiken. Vid årsskiftet skärptes reglerna i diskrimineringslagen. Nu ställs krav på aktiva åtgärder av arbetsgivarna också mot åldersdiskriminering. Men Agnets Broberg anser att det ännu är för tidigt att säga något om vilka effekter detta fått:

”Men jag ser det som mycket positivt att samtliga diskrimineringsgrunder nu omfattas av bestämmelserna. Syftet med lagändringen är ju att ge arbetsgivare ett ramverk för hur de ska arbeta så att hinder kan undanröjas. Jag tror att arbetsgivare som tar detta på allvar och har ett aktivt arbete också har goda möjligheter att skapa en mer jämlik arbetsplats.”

Vid seminariet på Kvalitetsmässan medverkar förutom Marianne Rundström och Agneta Broberg även Linköping kommuns HR-direktör Sonja Erlandsson samt fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon. Moderator är journalisten Kattis Ahlström.

 

LENA HÖRNGREN

0