Kvalitet & Förnyelse

27
okt

Det framgångsrika ledarskapet – hur ser det ut?

”Förbundsordförande i modigaste facket”. Så beskriver Visions ordförande Veronica Magnusson sig i sin presentation på Twitter.

– Vi har vågat titta på oss själva och haft modet att förändra oss för att vara relevanta, motiverar hon denna kaxighet.

Namnbytet från SKTF till Vision 2011 är det tydligaste uttrycket för hur det gamla förbundet för kommunaltjänstemän förändrats. Ordföranden hette då Annika Strandhäll. När hon blev minister 2014 tog Veronica Magnusson över. Vision har idag 190 000 medlemmar inom 4 000 olika yrken. Ungefär 18 000 är chefer, vilket gör att Vision är det största fackförbundet för chefer i offentlig verksamhet. Ledarskapsfrågorna är prioriterade vilket bland annat avspeglas i att Vision på Kvalitetsmässan bjuder in till seminarieserien ”Chefen i fokus”. Detta är inget som Vision gör bara för chefernas skull

– Ledarskapets förutsättningar påverkar arbetet för alla medarbetare eftersom cheferna har en nyckelroll för verksamheten och för arbetsmiljön, säger Veronica Magnusson.

Chefsrekrytering är en central fråga för välfärdssektorn. Veronica Magnusson nämner tre förutsättningar för ett framgångsrikt framtida ledarskap:

– Det måste vara verksamhetsnära, stöttande och möjliggörande. Tiden har gått ifrån det kontrollerande och hierarkiska ledarskapet, säger hon.

Det framtida ledarskap Veronica Magnusson beskriver har mycket gemensamt med den tillitsbaserade styrning som Tillitsdelegationen under Laura Harmans ledning nu håller på att mejsla fram. Förväntningarna är stora, inte minst bland Visions medlemmar. Veronica Magnusson tycker, utifrån vad hon hittills har hört, att delegationen verkar vara på rätt väg.

– Jag hoppas att deras arbete leder till att det blir fokus på de professionella förutsättningarna för dem som jobbar i välfärdssektorn så att chefer och medarbetare slipper detaljstyrning och i stället gemensamt kan utforma arbetet, säger hon.

Ett närvarande ledarskap förutsätter att chefen inte har ansvar för en alltför stor grupp. Forskning visar att vård, omsorg och socialtjänst, där många av Visions medlemmar finns, är de verksamheter där chefer har ansvar för i särklass flest medarbetare. Det jobbar Vision nu tillsammans med arbetsgivarna på att förändra, bland annat som ett sätt att minska personalomsättning och sjukskrivningar inom socialtjänsten. Visions socialchefsrapport för 2017 visar att man är på rätt väg. Många kommuner har lyckats vända utvecklingen och fått en mer stabil personalsituation.

Vision har dragit i gång en landsomfattande dialog om ett mänskligare arbetsliv. Engagemanget är stort. Medlemmarna prioriterar idag minskad stress och andra arbetsmiljöfrågor lika högt som lönerna.

– Ett mänskligare arbetsliv handlar om förutsättningarna för jobbet, om att finna balansen mellan krav och resurser så att man klarar av att göra det man är satt att göra, säger Veronica Magnusson.

För ett modernt fackförbund gäller det också att bevaka så att inte digitaliseringen leder till ett omänskligare arbetsliv. Även om många arbetsuppgifter kommer att ersättas med robotar finns det sådant som de inte klarar. Till exempel att ta hand om människor, förmåga att förhandla fram breda lösningar och att skapa originella, kreativa och ovanliga lösningar.

– Vi vet att de färdigheter som framtiden kräver är just sådant som många av våra medlemmar ger uttryck för att de skulle vilja ha mer tid till. Många behöver få utveckla sina digitala kompetenser, och ta större del av digitaliseringens fördelar som till exempel nya arbetssätt och digitala verktyg. Det kan skapa utrymme för det mänskliga, säger Veronica Magnusson.

”Jag är ingen maskin”, sjunger Annika Norlin i låten som hon skrivit på Visions uppdrag utifrån medlemmarnas beskrivning av sitt arbetsliv. En modern facklig kamplåt som ger uttryck för en vilja att engagera sig i jobbet och ändå ha tid för annat i livet. En låt som Veronica Magnusson är stolt över och som fått mycket uppskattning.

– Det är en hoppfull låt som visar att det är möjligt att påverka, säger hon.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Veronica Magnusson medverkar i flera seminarier på Kvalitetsmässan under tisdagen 14 november. Bland annat deltar hon i chefsduellen, där det handlar om att hantera vardagliga utmaningar samt ett seminarium om det framtida ledarskapet tillsammans med Joakim Jardenberg, från SKL:s LEDA-projekt, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion och Frida Boisen, digital chef på Bonnier Tidskrifter.

 

Länk till Jag är ingen maskin

 

0