Kvalitet & Förnyelse

27
okt

Hjälp – var hittar jag personal?

Det fattas ingenjörer. Det fattas sjuksköterskor. Det fattas VVS-montörer. Liksom lärare, djurskötare, arkitekter, bussförare med mera. Arbetsförmedlingens senaste prognos innehåller en lång lista av bristyrken. Kompetensbristen är ett stort problem och utgör ett hot mot tillväxt och välfärd.

– Vi har länge varnat för detta i våra prognoser men nu finns tecken på att en uppbromsning är på väg, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, som kommer att redogöra närmare för detta vid seminariet Så kan vi lösa kompetensbristen på Kvalitetsmässan.

I högkonjunkturen lagar arbetsgivarna efter läge. Finns det inte sökande med så lång erfarenhet som man skulle önska anställer man mindre erfarna. Man accepterar också kortare utbildning eller sämre kunskaper i svenska än man tänkt sig från början.

– Den här utvecklingen gäller både privat och offentlig verksamhet och gör det möjligt för fler att konkurrera om de lediga jobben, säger Mikael Sjöberg.

Konsekvensen blir att fler utrikesfödda får jobb. Åtta av tio jobb som Arbetsförmedlingen förmedlar går till utrikesfödda. Det är i den gruppen de arbetssökande finns. Bland de som är födda i Sverige är arbetslösheten väldigt låg.

– Utan invandringen skulle den svenska arbetsmarknaden drabbas av en extrem överhettning, konstaterar Mikael Sjöberg.

Men även om kompetenskraven justeras finns det, framför allt bland de nyanlända, grupper som har svårt att få jobb. För dem behövs ytterligare utbildningsinsatser Dessutom behövs enklare jobb, även om Mikael Sjöberg helst undviker begreppet eftersom det så laddat. Han talar hellre om jobb med lägre kvalifikationskrav.

– Vi har tillväxt på den typen av jobb också och det är viktigt att det fortsätter, säger han.

Jobben med lägre kvalifikationskrav finns exempelvis inom hotell och restaurang, inom handeln och i delar av servicesektorn. Ett orosmoment är tecknen på att skuggsamhället växer genom att människor som inte fått uppehållstillstånd ändå stannar kvar och tar de jobb som går att få.

– Det finns alltid en risk att uppkomsten av svarta marknader gör att arbetsmarknaden fungerar sämre, till exempel om arbetsgivare anlitar svart arbetskraft i stället för att anställa med lönebidrag eller ta emot en praktikant, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver samarbeta bättre kring de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Det är båda parter överens om men det har, trots goda intentioner, inte alltid varit så lätt i praktiken. Mikael Sjöberg tycker att det har blivit bättre de senaste åren, men ser problem på sikt:

– Många kommuner är för små och klarar inte de insatser som skulle behövas vare sig när det gäller volym eller kvalitet.

En kommunreform lär dock dröja. Om Mikael Sjöberg fick önska något av dagens kommuner är det att de prioriterar den kommunala vuxenutbildningen. En annan önskan är en satsning på gymnasieutbildningarna så att fler söker de utbildningar som leder till jobb och att avhoppen blir färre.

Arbetsförmedlingen är en av våra största myndigheter. Det är också en av de mest ifrågasatta.  I Myndighetsbarometerns ranking av medborgarnas förtroende kommer man på bottenplats tillsammans med Försäkringskassan. Regelbundet kommer också krav på nedläggning av Arbetsförmedlingen från de borgerliga partierna. Om nedläggningskraven säger Mikael Sjöberg:

– Det gör inte vårt uppdrag lättare eftersom det riskerar leda till att arbetsgivare och arbetssökande inte vänder sig till oss eftersom man inte tror att det är någon idé.

När Mikael Sjöberg tillträdde som generaldirektör 2014 drog han i gång ett förändringsarbete kallat Förnyelseresan med sikte på att bli en bättre myndighet. Den resan är långt ifrån avslutad men Mikael Sjöberg är nöjd med det som hittills åstadkommits. Det förbättrade samarbetet med kommunerna ser han som ett resultat, bättre kontakter med arbetsgivarna ett annat.

En hel del har handlat om digitalisering där nya tjänster har utvecklats, till exempel är Platsjournalen numera inte en papperstidning utan ett digitalt nyhetsbrev. Vilka konsekvenser digitaliseringen får för Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet, återstår att se

– Vi ska möta kunderna där de vill träffa oss, men ännu en tid behöver vi våra kontor, säger Mikael Sjöberg.

Vid seminariet om kompetensbristen onsdag den 15 november medverkar förutom Mikael Sjöberg, även Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé, regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen och generaldirektör Olof Åslund, IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Moderator är Morgan Olofsson.

LENA HÖRNGREN

0