Kvalitet & Förnyelse

27
okt

Hur du blir en estradör

Den ene är skådespelare, den andre medicinprofessor och terapeut. Tillsammans har Stefan Sauk och Jan Marcusson skrivit boken Tala inför folk där de utifrån sina olika erfarenheter ger handfasta råd till alla dem som oroar sig för att framträda.

Trots olikheterna både vad gäller erfarenheter och ordval är de överens om vad som är viktigast vare sig man talar inför en stor eller liten publik:

Man måste införliva materialet i sig själv, bara när man har det inom sig kan man slappna av och nå fram med sitt budskap till åhörarna.

Om man inte lyckas med detta syns det. Kroppsspråket avslöjar oss direkt.

– Kroppen är ditt viktigaste verktyg som du måste lära dig att använda på scen, säger Stefan Sauk.

De kroppsliga reaktionerna har sina fysiologiska förklaringar. När man står ensam på en scen reagerar kroppen som när den är utsatt för fara. Signalen till hjärnan blir då att fly eller slåss. Pulsen ökar, musklerna spänns och stresshormonerna pumpas ut i systemet. Reptilhjärnan har tagit över, men det går att återta kommandot om man vet vad det är som händer och hur man ska hantera det.

– Ett enkelt sätt är att röra sig lite försiktigt så att man slappnar av och återtar kontrollen över kroppen, säger Jan Marcusson.

Scenskräck är en mycket vanlig åkomma. Många drar sig för uppdrag som innebär att de måste framträda. För andra blir skräcken ett hinder som stoppar deras karriärutveckling. Det gäller att hålla undan prestationsdjävulen och inte bli ett offer för sin egen nervositet, råder Stefan Sauk.

– Man måste våga vara den man är och inte försöka vara någon annan, det avslöjas direkt och blir bara komiskt, säger han.

En som behärskade konsten att stå på scen var Hans Rosling, som Stefan Sauk ser som ett föredöme:

– Han struntade fullkomligt i vad folk tyckte och talade passionerat om sitt ämne.

Ingen av oss kan vara Hans Rosling, men vi kan alla bli bättre. Här kommer några tips från Stefan Sauk och Jan Marcusson:

  • Lär in och memorera din text. Det mest effektiva sättet är att lyssna på texten. Då aktiveras minnet på ett annat sätt än när man läser. Vid ett längre anförande delar man upp texten i olika scenarier och har en bild eller nyckelord till varje som stöd för minnet.
  • Öva, öva, öva så att du känner dig spontan med ditt manus.
  • Tala långsamt så blir du mer uppmärksam på vad du säger.
  • Acceptera obehagskänslan. Att trycka ner den är dömt att misslyckas och leder bara till att ångesten ökar.
  • Händerna ska man helst glömma bort, vilket kräver träning.
  • Gör inte publiken till din fiende. De vill dig som regel väl och att det ska gå bra, helt enkelt för att människor inte vill sitta och må dåligt.
  • Var inte rädd för stunder av talande tystnad, då ger du åhörarna en chans att ta emot ditt budskap.

Torsdag den 16 november finns chans att se och höra hur Stefan Sauk och Jan Marcusson själva tillämpar sina goda råd. Då framträder de på Kvalitetsmässan under rubriken Hur du talar inför folk och bemästrar din talskräck.

 

Fakta om föreläsarna:

Stefan Sauk är föreläsare och skådespelare. Han fick sitt publika genombrott i Lorry på 1990-talet. Hans senaste föreställning är den egenproducerade SAUK-Fortfarande skeptisk.

Jan Marcusson är professor vid Linköpings universitet samt överläkare på minnesmottagningen i Linköping och verksam som psykoterapeut i Stockholm.

LENA HÖRNGREN

0