Kvalitet & Förnyelse

27
okt

Jonas Sjöstedt (V) om ”Det nya Sverige”

Den här mandatperioden har gett oss ett nytt ord – vänstermiljarder. Ett ord som företrädesvis har använts av Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt för att beskriva Vänsterpartiets framgångar i budgetförhandlingarna. I årets budget handlar det om 12 miljarder som bland satsats på psykiatri och förlossningsvård.

– Vänstermiljarderna är ett uttryck för vår vilja att höja ambitionerna i välfärden och att inrikta oss på de grupper som fått stå tillbaka, säger Jonas Sjöstedt.

Han konstaterar belåtet att Vänsterpartiet lyckats få med ett 80-tal reformer i de senaste budgetförhandlingarna. På frågan om vad han är mest nöjd med nämner han inte det som gett mest pengar utan mindre kostsamma reformer som märks i folks vardag, till exempel gratis glasögon till barn och avgiftsfri kollektivtrafik under loven.

– Jag har fått brev där folk tackat oss, säger Jonas Sjöstedt.

För regeringspartierna finns inga vänstermiljarder. För dem är budgeten en helhet och man framhåller gärna dessa populära reformer utan att ange upphovsman när man talar om budgeten. Något som Jonas Sjöstedt noterar med blandade känslor:

– Visst är det kul att detta lyfts fram men man bör komma ihåg att de inte blivit av utan Vänsterpartiet. Om Socialdemokraterna nästa år går in i ett blocköverskridande samarbete blir det helt andra reformer, säger han.

Vänsterpartiet har den här mandatperioden haft en position som förefaller som ett drömläge. Ett avgörande inflytande i budgetfrågor utan att behöva ta helhetsansvar och stå för mindre populära beslut. Jonas Sjöstedt ser det inte så. Om han fått välja hade Vänsterpartiet hellre suttit i regeringen och tagit fullt ansvar.

– Men vi är glada över att ha fått igenom reformer som gör Sverige lite mer jämställt och över att vi bidragit till att Sverige kunnat regeras under en parlamentariskt svår tid, säger han.

Vinstbegränsningar i välfärden är Vänsterpartiets hjärtefråga. Även där har man haft framgång i förhandlingarna med regeringen. Propositionen, som bygger på Ilmars Reepalus förslag i Välfärdsutredningen, är lagd men kommer av allt att döma inte att få stöd av riksdagsmajoriteten.

– Den frågan kommer att avgöras på valdagen, säger Jonas Sjöstedt.

Förslagets motståndare varnar för att ett vinsstopp kommer att innebära kaos i verksamheterna eftersom många företag kommer att dra sig ur. Jonas Sjöstedt delar inte den oron:

– De flesta är inte där för vinstens skull utan för att driva verksamhet och de får gärna fortsätta. Om de stora riskkapitalägda företagen skulle dra sig ur vore det bara bra.

Jonas Sjöstedt är en av de partiledare som medverkar på Kvalitetsmässan. Årets tema är Det nya Sverige mot bakgrund av den snabba omvandling som sker till följd av digitalisering, urbanisering och invandring.

– Vi står inför enorma utmaningar, i synnerhet om man blickar 20-25 år framåt, vilket vi tyvärr alltför sällan gör i politiken. För att klara de utmaningarna och förhindra att ojämlikheten ökar är det viktigaste att satsa på utbildning, säger Jonas Sjöstedt.

Digitalisering och automatisering kommer att leda till att jobb försvinner, men i detta ser Jonas Sjöstedt också möjligheter. Om vi delar på jobben skapas plats för fler och stressen minskar för dem som idag jobbar för mycket.

– Genom att korta arbetstiden kan vi klara övergången till en förändrad arbetsmarknad och samtidigt förbättra livskvaliteten, säger han.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Partiledarna framträder i Kvalitetsmässans tv-studio under ledning av Lennart Persson. Jonas Sjöstedt deltar torsdag 16 november kl 10.45, Annie Lööf deltar tisdag 14 november kl 12.30, Ulf Kristersson onsdag 15 november kl 13 och Ebba Busch Thor torsdag 16 november kl 12.

0