Kvalitet & Förnyelse

27
okt

Swedac tar ledning för kvalitetslandet Sverige

Myndigheten Swedac har dragit igång en satsning för att lyfta kvalitetsfrågor i Sverige. Målet är att få till stånd en nationell strategi för kvalitet med tydliga kopplingar till internationellt kvalitetsarbete.
–Kvalitet är basen för vårt välstånd. I en omvärld som förändras behöver kvalitet och kvalitetssäkring utvecklas, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Många av de system och metoder som säkerställer kvalitet är okända. Så vad är det egentligen som lägger grunden för svensk kvalitet? Hur väl är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden och hur säkrar vi den positionen i en omvärld som förändras? Det är några av frågorna som Peter Strömbäck kommer att diskutera tillsammans med Lars Sörqvist från Sandholm Associates och Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting under Kvalitetsmässans första dag. Rubriken är Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

Genom satsningen Kvalitetslandet har Swedac tagit fram en plattform för att diskutera kvalitetsfrågor och framtidsutmaningar. Som Sveriges kvalitetsmyndighet är det naturligt för Swedac att ta initiativ till den här typen av satsning. Peter Strömbäck vill dock få fler aktörer att engagera sig.

–De stora trenderna som vi ser med en ökad globalisering, urbanisering, digitalisering och ett förändrat klimat skapar nya förutsättningar. Det är viktigt att se till att Sverige är ordentligt rustat för detta. En av de frågor som jag brinner extra för i detta sammanhang är behovet av att göra en gemensam kraftsamling i form av en nationell strategi för kvalitet, säger Peter Strömbäck.

Swedac hjälper ofta andra länder med att komma igång med ett organiserat kvalitetsarbete. En av de första frågorna brukar då vara om det finns en nationell kvalitetsstrategi i landet.

–Om någon skulle fråga mig samma sak om hur det ligger till i Sverige måste svaret bli nej. Det är en brist, anser jag. En nationell strategi för att säkerställa kvalitet skulle kunna leda till samlade åtgärder för att öka effektiviteten, och på så sätt underlätta för Sverige att behålla sin konkurrenskraft. Det är viktigt att Sverige även i framtiden ses som ett kvalitetsland, säger Peter Strömbäck.
Med Kvalitetslandet vill han ta ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och skapa medvetande om såväl dagens som morgondagens behov.
–Vi kan inte skjuta kvalitetsfrågorna på framtiden. Vi behöver hantera dem nu och vi behöver hantera dem gemensamt.

Swedac anordnar även ett seminarium om hur tillsynsarbete kan utvecklas. Det genomförs under Kvalitetsmässans andra dag. Förutom Swedac är Swetic, Föreningen Kommunala Miljöchefer och Kemikalieinspektionen med och samtalar.

 

0