Kvalitet & Förnyelse

5
dec

En långsiktig utvecklingssatsning som gett resultat

Vesna Jovic, vd för SKL delade ut priset för Sveriges KvalitetsKommun 2017.

Helsingborg är Sveriges KvalitetsKommun 2017. Beskedet var knappast någon överraskning. Skånekommunen har tagit emot många kommunala priser de senaste åren och nu har man alltså även fått det pris som SKL:s vd Vesna Jovic betecknade som det finaste.

– Helsingborg är en kommun där allt är möjligt, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) vid vinnarseminariet på Kvalitetsmässan.

På seminariet visade medarbetare med stor entusiasm och starkt självförtroende hur detta möjliggörande ser ut. Först ut var inte någon av cheferna utan brukarutvecklaren Ia Jonsson:

– Jag har 32 års erfarenhet som klient. I Helsingborg får vi som vet hur det är när det inte fungerar vara med och utveckla socialtjänsten. Här lyssnar man på klienterna.

Senare i presentationen återkom man till erfarenheterna av brukarmedverkan när det blev socialchefen Dinah Åbingers tur.

– Jag är övertygad om att det är så vi måste jobba för att klara framtida utmaningar. Brukarna kommer in med frågor vi aldrig skulle ställa och det gör oss modigare. Vi vågar testa nya grepp och utmana strukturerna i socialtjänsten, sa hon.

Det arbete som nu lett fram till utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun började 2012 då man inledde en bred process med att forma en vision om Helsingborg 2035. Det tog sin tid och krävde många samtal men till slut kunde en vision som var förankrad bland chefer och medarbetare beslutas i politisk enighet.

– Det har varit en häftig resa att gå från vision till handling, sa stadsdirektör Palle Lundberg.

De verktyg man framför allt använt sig av är mål- och resultatstyrning och omfattande ledarskapsutbildning. Här fanns en gemensam målbild och målkedja. HR-direktör Jörgen Fransson berättade om den satsning på ledarskap och medarbetarskap som genomförts.

– Ett gigantiskt träningsläger för alla stadens chefer och ledande politiker, var hans beskrivning.

Mod, kommunikation och kultur var ord som återkom i de olika presentationerna av hur man i olika förvaltningar jobbar med förverkligandet av visionen. I det arbetet har även de kommunala bolagen deltagit.

– Som kommunalt bolag är det lätt att tänka ”låt oss vara i fred”. Men vi har höjt blicken och sett vårt uppdrag i förhållande till det gemensamma målet, sa Helsingborgshems vd Jonas Hansson.

Självklart talades det även om digitalisering. Inte som en teknikfråga utan som ett verktyg för kommunen att tillgodose människors behov. Grundinställningen är att digitalisering inte ska vara någon annans ansvar utan allas vardag.

– Vi testar i liten skala och skalar upp om det fungerar. Bland annat har vi genomfört ett hack där funktionshindrade beskrev sina behov, sa omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson.

Palle Lundberg är den förste kommunchef som varit med om att vinna Sveriges KvalitetsKommun två gånger. Förra gången var 2003 när han var kommundirektör i Botkyrka. Han tycker att det kommunala kvalitetsarbetet har förändrats och förbättrats under de här åren. Den kommunala trögheten är på väg att ge vika.

– Nu är det mer fokus på innovation. Det finns inte tid att bygga styrmodeller utan den som vill hänga med måste vara snabbfotad och skarpsynt, säger denna dubble vinnare.

Palle Lundbergs och Vesna Jovics tips till de kommuner som vill hänga med i utvecklingen och eventuellt också tävla är: Gör Kommunkompassen, då får man en genomgång av hela verksamheten och får veta vilka förbättringsbehov som finns. Den som vill ha inspiration kan också bege sig till Helsingborg den 3-4 maj 2018 då Sveriges KvalitetsKommun 2017 inbjuder Kommunsverige till erfarenhetsutbyte vid hbg mashup.

LENA HÖRNGREN

 

Därför blev Helsingborg Sveriges KvalitetsKommun 2017:

”Helsingborgs stad är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med tydligt fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för Helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.”, lyder juryns motivering. I juryn har ingått Göran Arrius, ordförande Saco, Veronica Magnusson, ordförande Vision, Hans Petersson, analytiker Kommunforskning i Väst och Kommunalekonomernas förening, Morten Øgård, professor vid Universitetet i Agder, Nils Bjelm, Senior Vice President and Head of Civil Engineering NCC Infrastructure, David Hallgren, Senior Strategy Adviser Hypergene, Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan och Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

0